ข้อคิดคติเตือนใจ

15 เรื่อง จากคนถนัดซ้าย ที่คนถนัดซ้ายเข้าใจดี

ต่างคนก็ต่างถนัดไม่เหมือนกัน เช่นคนถนัดมือซ้ายก็มีเป็นส่วนน้อย และคนส่วนใหญ่ถนัดมือขวากัน

แต่สิ่งเหลานี้มันไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด แต่เป็นความถนัดตามธรรมชาติที่ให้มา

ว่ากันว่า คนที่ถนัดมือซ้าย เขาก็มีความพิเศษที่น่าสนใจ ไม่แพ้คนถนัดมือขวาเชียวแหละ

ทีนี้เราลองมาติดต าม ข้อดีของคนถนัดมือซ้ายกัน เราจะทราบว่า ถนัดมือซ้ายได้ตั้งแต่ตอนไหน

และการที่คนเราถนัดมือด้านไหน อาจเริ่มได้ตั้งแต่อยู่ในคร ร ภ์ โดยดูจากภาพอั ลตร้ าซ าวด์

หากลู กในท้องวาง มือใด ใกล้ปาก มือนั้นก็จะเป็นด้านที่ถนัด และถ้าพ่อแม่จะสังเกตจริง ๆ

เมื่อลูกอายุประมาณ 2-3 ขวบ เด็ กจะเริ่มหยิบจับ เอื้อมมือ ใช้ช้อนตักอ า ห า ร จับปากกา ดินสอเขียนหนังสือ

และสิ่งเหล่านี้นั้น คือเรื่องจริงของคนถนั ดมือซ้าย ไปดูว่าจะเป็นอย่างไร

1. คนที่ถนัดมือขวา มีอยู่ประมาณ 85 % และอีกประมาณ 15 % เป็นคนถนัดซ้าย

2. ประธาน าธิ บดีหลายๆ คนของสห รั ฐ ส่วนมากก็ถนัดซ้าย

3. คนถนัดซ้าย มีแนวโน้มว่า จะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่ นได้ช้า กว่าคนถนัดขวา

4. การที่ถนัดมือซ้าย จะทำงานที่ซับซ้อนได้ดี

5. คนถนัดซ้าย  เป็นคนอ ารมณ์ไม่คงที่

6. มีความสามารถ เรื่องของภาษ าและกีฬามากกว่าผู้ถนัดขวา

7. คนที่ถนัดมือซ้าย จะคิดได้เร็ว

8. และว่ากันว่า คนถนัดซ้ายจะแพ้แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ได้ง่าย

9 ผู้หญิงที่คล อ ดลูกตอนอายุ สี่สิบมักจะได้ลูก ที่ถนัดซ้าย มากกว่าตอนตั้งท้ องตอนเป็นสาวๆ

10. วันเฉลิมฉลอง ของคนที่ถนัดซ้าย คือวันที่ 13 สิงหาคม

11. คนถนัดซ้ ายมักจะเป็นโ ร คนอนไม่หลับซะอย่างนั้น

12 เขาสามารถทำกิจกร ร มพร้อมกันหลาย ๆ อย่างได้

13. คนเกือบ 30 ล้าน ของอเมริ ก าถนัดซ้าย

14. คนถนัดซ้าย ส่วนมากเขาจะมีปัญหากวนใจ กับของใช้ เช่นเขียนงานมือจะเลอะด้วยดินสอ

หรือกรรไกรที่พวกเขา จับไม่ถนัด และโต๊ะเรียน ที่วางแขนได้เฉพาะฝั่งขวางี้

15. เขาจะเด่นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ

ขอขอบคุณ te e n.m t h a i