ข้อคิดคติเตือนใจ

10 วิธีสร้างตัวเมื่อตอนเรามีกำลัง เพื่อไม่ให้เป็นภาระตอนแก่

ยุคนี้เราจะมารอหวังพึ่งแต่คนอื่นไม่ได้นะ คนอื่นเขาก็มีภาระเหมือนกัน หวังพึ่งแต่ลูกคงไม่ได้

โดยเฉพาะเรื่องของเงินๆ ทอง ๆ เราต้องรู้จักวางแผน การใช้จ่าย

และวันนี้เราจะพาคุณมาสร้างนิสัยติดตัวให้มีเงินเก็บกัน สำหรับใช้จ่าย เมื่อแก่ตัวไปแล้ว

1. การพอเพียง ตามรอยพ่อ

หัดพอกินพอใช้เท่าที่มี อย่ าหน้าใหญ่ใช้เงินเกินตัว มันก็จริงอยู่ว่า หาเงินได้มาก

ก็ใช้ได้มาก แต่อย่ าลืมนะว่า ความพอดีความพอเพียงนั้นจะทำให้เราไม่ทุกข์

ในย ามที่เกิดปัญหา เพราะยิ่งถ้าหาน้อยใช้มากเนี่ย ชีวิตนี้ลำบากไปตลอดแน่

2. ทำบัญชี รายจ่าย-รายรับ

จะบอกว่า วิธีนี้มีประโยชน์อย่ างมากเชียวล่ะ สำหรับใครที่ชอบ มีคำถามว่า

เงินเราหายไปไหน จ่ายไปเพราะอะไร กับสิ่งไหนบ้าง การทำบัญชีรายรับรายจ่าย

คือคำตอบที่ดี เพราะทำให้เรา รู้การเคลื่อนไหวของเงิน เราจะได้จัดการเงินของเราได้ถูก

3. ออมไว้ จากนั้นใช้ลงทุน

ทุกวันนี้ หลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่า ดอ กเบี้ยเงินฝาก บ้านเราต่ำเตี้ ยเรี่ยดินมากแค่ไหนกัน

แต่ไม่ได้หมายความว่า การฝากเงินธนาคาร ไม่ดี ให้คิดอย่างนี้ พอเราเก็บเงินไปสักระยะ

เมื่อได้เยอะพอสมควร ให้เปลี่ยนเป็นการลงทุ นบ้าง ให้มันกระจ ายความเสี่ ยง รับผ ลต อบแทนมากกว่าเดิม

4. คบคนแบบไหน ก็เป็นคนแบบนั้นแหละ

เพราะการใช้ชีวิต อยู่กับกลุ่มเพื่อนเจ้าสำราญ ที่พากันไปเที่ยวสังสรรค์ สุดท้ายแล้ว

เรานี่แหละก็หลงติดไปด้วย แต่ถ้าเราคบเพื่อนกลุ่มนักล งทุนวัน ๆ

พวกเขาก็ชวนกันคุยแต่เรื่อง การออมการลงทุ น ซึ่งแน่นอนมันจะช่วยให้เรามีกินมากกว่าเดิม

5. การเป็นคนขยันขันแข็ง

พย าย ามหารายได้เพื่อกระจ ายความเสี่ ยงโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง

พนักงานออฟฟิ ศที่ทำงานประจำ ที่พูดแบบนี้เพราะว่ามีความเสี่ ยงจากการถูกปล ดจากงาน

แบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัว เราจึงต้องมองหารา ยได้เสริม เพื่อรองรับความเสี่ ยงด้วยนะ

6. ความไม่มีหนี้ มันคือล าภที่ประเสริฐสุด

ไม่ว่าจะเป็นหนี้ ในระบบ หรือจะนอ กระบบ บั ตรเครดิ ตและอื่น ๆ เลี่ ยงได้เลี่ ยงนะ

แต่ถ้ามีโครงการที่ต้องใช้เงินมากมาย เช่น ซื้อบ้าน รถ เราควรวางแผนการ

เงินให้ดี ๆ ก่อนนะครับ อย่ าทำอะไรเกินตัว เพราะมันจะเข้าเนื้ อตัวเอง

7. ให้เราคิดว่าเก็บวันนี้ มีกินวันหน้า

ออมก่อน ก็ร วยก่อนเพราะวิธีนี้ใช้ได้เสมอ ไม่ว่าจะยุคสมัยใดก็ตาม และไม่ว่าจ ะคนปกติ

หรือมหาเศรษฐี เพราะการออมนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ เป็นร ากฐานที่สำคัญ

ของอนาคตของเรา การทำก็ไม่ย ากคือ แบ่ งเงินออมก่อน ที่จะใช้ ไม่งั้นมันจะใช้หมด ไม่เหลือออม

8. ความมีปัญญา

ความมั่งคั่งความร่ำรวย มันคือสิ่งที่ไม่จีรังนะ แต่อ าวุ ธที่สำคัญ ที่สุดในการรักษา

ความมั่งคั่ง หรือความเป็นอยู่ที่ดี เป็นปัญญาครับ ฉะนั้นจึงต้องหมั่นหาความรู้อยู่ตลอด

9. ใช้ชีวิตวันนี้ อย่ าลืมอนาคตในวันหน้า

วันนี้ที่เรา ยังสร้างร ายได้ได้ เราควรเตรียมวางแผนการเงิน ไว้เพื่ออนาคตด้วย

เช่น การวางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษ า เพื่อลูกเตรียมพร้อมสำหรับ

กรณีฉุ กเฉิ นด้วย ด้วยการซื้อกร มธ ร รม์ประกั นทรั พย์สิน ประกั นชีวิต

10. ร่างกายของเรา สำคัญที่สุด

อย่ าเอาแต่หาเงิน จนไม่ดูแลตัวเองนะ ถ้าคุณละเลยสุขภาพของตนเอง เงินทองที่หามาได้เนี่ย

คงไม่มีความหมาย คงหมดไปกับการรักษ าตัว หากมันทำให้คุณต้องล้มป่ ว ย

หรือไม่มีความสุข และต่อจากนี้ไป ขอให้มีสุขภาพแข็งแร ง มีความสุขกันถ้วนหน้า

ขอขอบคุณ จันทร์เจ้า