ข้อคิดคติเตือนใจ

6 เสน่ห์ในการวางตัวให้ดูดี ดูแพง ใครก็อยากเป็นมิตร

การรักสวยรักงาม มันเป็นของคู่กันกับผู้หญิง และการที่มีคนชมว่าสวย มันย่อมรู้สึกดีกว่าอยู่แล้ว

ดีกว่าที่มีคนมาบอกว่าแก่ ฉะนั้น เราจึงอย ากให้ผู้หญิงทุกคนเป็นคนสวยมีเสน่ห์กันถ้วนหน้า

1. ดูแลตัวเอง ดื่ มน้ำบ่อยๆ

พย าย ามออกกำลังกายประจำ และสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ การดื่มน้ำบ่อยๆ เพราะจะช่วยให้ผิ วพรรณสดใส

ทำให้หุ่นดี เรียกได้ว่า ถ้าคุณอย ากสวยใส จากภายใน ก็อย่ าลืมดื่มน้ำวันละ 8ถึง10 แก้ว

คู่ไปกับการหมั่นออกกำลังกาย เป็นประจำ ทำให้เป็นนิสัย แล้วชีวิตคุณจะแข็งแร ง

2. แต่งกาย ให้มันเหมาะกับบุคลิก

เพราะว่ามันจะเป็นการช่วยเพิ่มเสน่ห์ของคุณ ให้โดดเด่ขึ้น ฉะนั้นเราจงเลือกเครื่องแต่งกาย

ให้เหมาะสม เลือกให้เข้ากับสไ ตล์ รูปร่างของเรา ถ้าเราเป็นคนตัวเล็กก็ควรเลือก สวมเสื้อผ้าที่เหมาะ

ซึ่งมันจะช่วยพร า ง สายตาให้ดูสูงเพรียว ขึ้นได้ไง

3. ดูแลเอาใจใส่ คนรอบข้างให้มาก

เพราะการเป็นผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาๆ แต่มีความใส่ใจคนอื่นอยู่เสมอ เป็นใครก็ต้องชอบ

ต้องเลือกคบคนแบบนี้ ฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนนิสั ย มาเป็นคนที่ดูแลและใส่ใจคนอื่นบ้างสิ

4. แต่งหน้าแบบใสๆ จะได้ดูเด็ ก

เราเองก็ควรแต่งหน้าให้พอดี ดูลุคใสๆไม่ต้องโ บ ก เ ม คอั พเวอร์เกินงามนะ

เพราะการแต่งแบบธรรมช าตินี่ไง มันจะนำพาคุณให้ดูน่ามอง และน่าเข้าหาเป็นไหนๆ

5. อารมณ์ดี เฟรนส์ลี่ ใครก็อย ากเป็นมิตรกับคนแบบนี้

เพราะนอกจากจะสบายใจและไม่เกร็ งแล้ว ทั้งยังช่วยให้ผ่ อนคลายสนุกสนานไปด้วย

เมื่อเราอย ากเป็นที่รักของคนอื่นๆ อย่ าเครี ยดเด็ ดข าดนะ ปล่อยอารมณ์ให้ล่องไปกับธรรมช าติเข้าไว้

6. ผู้หญิงสมัยใหม่ ต้องเก่งและสตรองควบคู่กันไป

คนเราก็ต้องชอบคนเก่งกันทั้งนั้นใช่มั้ยล่ะ ถ้าอย่างนั้นต้องเปลี่ยนตัวเองให้กลายมาเป็น

คนที่มีเสน่ห์น่ามอง และทั้งเก่งแกร่งและสตรองดูบ้ างแล้วล่ะ เพราะเป็นเสน่ห์ที่เกิ ดขึ้นได้

จากความฉลาด ความสามารถโดย ไม่ต้องใช้หน้าตาเข้าช่วยไง

ขอขอบคุณ s m i l e r o y y i m