ข้อคิดคติเตือนใจ

4 แนวทางสอนลูก ให้ใช้เงินเป็น คิดได้ตั้งแต่ยังเล็กๆ

สิ่งเหล่านี้ ที่คุณพ่อ คุณแม่ นำไปสอนให้เ ด็ ก รู้จักหลักการใช้เงินได้

ให้เขาสามารถนำไปปรับใช้ ในช่วงชีวิตของเขาในภายหน้าได้

1. สอนให้ บริหารการใช้เงินเป็น

สอนให้เขา รู้จักกับการเงินอย่างง่ายๆ ด้วยการให้ค่าขนม เป็นรายวันกับเขา

ให้เขามีประสบการณ์ตรงในการใช้จ่ายเงิน ก็คือคุณจะต้องสม่ำเสมอกับจำนวน

และเวลาที่ให้ด้วยนะ ทั้งยังต้องหนักแน่นพอ ที่จะไม่ให้เขาเพิ่ม เมื่อเขาใช้หมดก่อนเวลา

จะดียิ่งขึ้นหากคุณบอกให้เขารู้ว่า หากใช้เงินจนหมดเขาก็จะไม่มีเงิน สำหรับใช้จ่าย

ในสิ่งที่สำคัญกว่า ฉะนั้น เขาจึงควรจะต้องรู้จักแบ่ งเงินออกเป็น 2 ส่วน

คือ ส่วนที่จะใช้ กับส่วนที่ออมเพื่อใช้ในวันหน้า บางเรื่องอาจดูปฏิบัติได้ย า กนะ

2. สอนให้รู้ที่มาที่ไปของเงิ น

ในวัยอนุบ าลนี่แหละที่เจ้าตัวน้อยของคุณเริ่มก้าวออกสู่โลกกว้าง เขาจะถูกภาวะ

รอบข้างทำให้รู้จักใช้เงินเป็น ไปโดยป ริ ย า ย และรวดเร็ว กว่าพ่อแม่จะมารู้ตัวอีกที

อาจเห็นภาพเจ้าตัวน้อย ยื่นมือเล็กๆ เพื่อข อ เ งิ นไป ซื้ อ ขนมแล้วก็ได้

ทีนี้เราก็ถือโอกาสนี้สอนให้เขารู้จักที่มาที่ไปของเงิน บอกเขาว่าเงินที่คุณให้ใช้ มันได้มาจากการที่

คุณต้องออกไปทำงานถึงได้มันมา ตอนที่คุณออกไปจับจ่าย หาของเข้าบ้าน

ก็พาเขาไปด้วย เพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าเงินที่คุณได้ จากการทำงาน จะต้องนำมาใช้จ่าย

อะไรบ้าง จะช่วยสอนให้เขา รู้ว่าเราจ่ายเงินออกไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง

3. สอนตั้งแต่ยังเล็กๆ

เริ่มในขณะที่เขายังแบมือขอเงินนั่นแหละ โดยเริ่มจากการสร้างวินัย ในการใช้เงิน

ให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เพราะเ ด็ กช่วง 2 ขวบก็มีการเรียนรู้แล้ว

เขาจะมองดูพฤติก ร รม พ่อแม่จากนั้นก็เก็บไปคิด เขาอาจยังไม่เข้าใจว่า โลกใบนี้

มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันโดยเ งิน แต่ว่าพฤติก ร รมของคุณ จะทำให้เขาเรียนรู้ไปเอง

และก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณจะให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เงินแบบไหน ไปในทิศทางไหน

4. สอนให้รู้จักคุณค่าของเงิน

พอเขาโตขึ้น จนคุณพอจะสอนเขาให้รู้จักตัวเลข ก็ให้เริ่มสอนให้เขาคุ้นเคย กับการแต กทอนของตัวเงิน

เช่น เงินบาท 5 เหรียญ จะเท่ากับเงิน เหรียญห้า 1 เหรียญ

เงินเหรียญ5 ทั้ง 2 เหรียญ เท่ากับเงิน 10 บาท 1 เหรียญแบบนี้

และนอกจากจะเป็นการสอนบวกลบเลข มันยังช่วยให้เขาคุ้นเคยกับค่าของเงินด้วย

แต่ถ้าคุณปลูกฝังให้เขามีวินัย ในการใช้เงินตั้งแต่เล็กๆ ลูกของคุณจะไม่ตกเป็นเห ยื่ อ

ของโฆ ษณ าต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันแน่นอน

ขอบคุณ mo m s t e r