ข้อคิดคติเตือนใจ

ฉลาดออมได้อย่างนี้ ไม่กี่ปีก็รวยได้อนาคตที่ดีรออยู่

หากคุณเป็นหนึ่ง ที่ออมเงินแล้วแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะอดใจได้ เป็นต้องอย ากได้นั่นนี่ตลอด

พอมีเงินออมพอที่จะซื้ อของชิ้ นใหญ่ได้ก็ไม่พลาดเชียวล่ะ ถ้าอย่างนั้นวันนี้

เราจะมาแนะนำวิธีการออมเงิน ให้รวยได้ ด้วยวิธีการออมของคุณ

1. ใช้เงินออมของเรา ปล่อ ยกู้

เพราะการปล่ อยกู้นั้น คุณก็จะได้ดอ กเบี้ ยที่ดีกว่า การฝากธน าคารไง

และคือก็ต้องปล่อยให้กับธนาค ารกู้นั้นเอง เราจำเป็นต้องให้หน ามยอก

ต้องเอาหน ามบ่งอย่ างการที่เรา ไปซื้ อหุ้นกับธนาคาร หรือซื้ อพันธบั ตรกับธนาคารไง

นอกจากที่ว่ามา ก็ยังมีวิธีการออมแบบอื่นๆ ที่มีประโยชน์มากมายไม่ต่างกัน

บางคนก็ตัดสินใจมาลงทุ น ทำการค้ ากับเพื่อนโดย ไม่ได้หวังผลกำไ รมาก

แต่ก็ถือว่าดีกว่าการนำเงิน ไปฝากกินด อ กที่ธนาคาร ยิ่งเงินมันจำนวนไม่มากนั้น

ด อกเบี้ยที่ได้รับมา มันก็น้อย แทบจะทำอะไรไม่ได้ซะอย่างนั้น

2. ออมได้มาก ก็ซื้ อมาก

เพราะถ้าการออมเงิน คุณรู้ว่าตัวเองเมื่อไหร่ เห็นเงินก้อนโตก็จะจองตั๋วไปเที่ยว หรือซื้ อของ

ใช้เกินความจำ ฟุ่มเฟือย ฉะนั้นก็ควรจะเลือกซื้อของ ที่มีมู ลค่าทางการตล าดสูง อย่ างเช่น

การซื้ อทรัพย์สินที่ชิ้ นเล็กมีโอกาสทำกำไ รได้ อย่างของหลุ ดจำ นำ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสร้อย เพชร

ทอง หรือทรั พย์สินที่สามารถ เปลี่ยนเป็นเงิ นได้ไม่ย าก

3. ใช้เงินออม บวกกับแร งของเราที่มี

คุณอาจมองหาช่องทางการทำเงินแบบที่คุณชื่นชอบไว้สักหน่อยก็ดีนะ

เช่นพวกอาชี พเสริมที่คุณรัก เช่นเปิดร้ านกาแฟในบ้านของตนเอง ไม่ก็การทำรีสอทร์สวยๆ

สักที่หนึ่ง และตรงนี้คุณค่อยๆ ลงมือทำไปพร้อมกับเงินออมก็ได้