ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อวัยทองมาถึง จงใช้ชีวิตแบบนี้ คุณจะมีความสุขขึ้นเยอะ

เพราะในวัยนี้เราควรจะลดการทำงานลงได้แล้ว ไปท่องเที่ยวทำงานอดิเรกที่เราอย ากจะทำชอบ

คุยกับกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจสิ่งเดียวกัน เพื่อชีวิตที่สดใส และมีความสุขในวัยนี้

ม.ร.ว. คึกฤ ทธิ์ ปราโม ช อายุได้ 74 ปี ท่านได้เขียน “ชรๅกถา”

เรื่องน่าคิด ของก ฏการใช้ชีวิตในวัยทอง ว่าใช้ชีวิตอย่างไร ให้มีความสุขที่สุด ไปดูกัน

1. ฟังเสียงคนอื่นบ้าง และให้วิเคราะห์ปฏิบัติตามแนวทางที่คิดโดยอิสระ

2. หาเพื่อนเพิ่ม คบทุกวัย

3. อย่าใช้ความชรๅเป็นข้ออ้าง เพื่อเรียกร้องความเคารพนับถือจากใคร

4. อย่าเพิ่ง จ า กลาโลกนี้ไป

5. ถือครองเงินฝ ากธน าคาร และทรั พย์ไว้ที่ตัวเอง

6. อย่าไปคาดหวังกับลูกๆ หลานๆ ว่าพวกเขาจะดูแลเราเมื่อเราแก่ เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

7. อย่าคิดเปรียบตัวเอง กับใคร ๆ

8. อย่าไปวุ่นวาย กับชีวิตของลูกๆ มากนัก

9. ให้สว ดม น ต์ แต่อย่าร้องขอสิ่งใด

10. อาศัยอยู่ในบ้านตนเองอย่ างเป็นส่วนตัว และมีอิสระที่สุด

30 ข้อ เพื่อผู้ที่ เข้าสู่วัย ช ร า

1. ทำชีวิตให้มีความสุขในทุกๆ วัน

2. อย่ารอที่จะหาความสุข ก่อนจะเสียดาย

3. รีบไปเที่ยวที่ๆ ที่เราอยๅกไป

4. จงหาเวลา ไปเจอเพื่อนเก่าๆ บ้าง

5.ควรจัดการปัญหาก่อนที่เราจะสิ้ น ใ จ

6. เกิด แก่ เจ็ บ ตๅ ย เป็นเรื่องธรรมชาติ

7. อย่ากลั วความแก่ คนเราต้องแก่ทุกคน

8. เงินที่เก็บไว้ในธนาคาร จากโลกนี้ไป ก็เอาไปไม่ได้สักบาท

9. รีบหาความสุข ตอนยังแข็งแร งอยู่

10. อย่าเสียใจ ที่เราแก่ เพราะคนเรามันกเปลี่ยนตามวันเวลา

11. ใช้เงินหาความสุข เมื่อยังทำได้

12.จะกินอะไรที่ชอบ ก็กินซะ

13. การ เ จ็ บ ป่ ว ย เป็นเรื่องธรรมดาของคนเรา

14. สังสรรค์กับเพื่อนๆบ้าง เพราะเวลาเหลือน้อยลงทุกที

15. กินอาหารที่ดีมีประโยชน์

16. จงเลี่ ยงอาหารที่ไม่ดี ต่อสุขภาพของเรา

17. สนใจดูแลสุขภาพ ของเราให้มาก

18. เก็บเงินเกษียณ ไว้ที่ตัวเอง

19. อย่าวิตกกังวล กับความเจ็ บ ป่ ว ย เพราะมันคือเรื่องธรรมดา

20. หากต้องเจอเรื่อง แก่ เจ็ บ แล้วมีความสุข ก็ให้มีต่อไปเถอะ

21.ปล่อยให้หม อดูแลสุขภาพ พระเจ้าดูแลชีวิต เราดูแลอารมณ์ก็พอแล้ว

22. อย่ากังวลกับลูกๆ เลย พวกเขาดูแลตนเองได้

23. สนใจดูแลคู่ชีวิต ที่ชรๅด้วยกันให้มากๆ

24. พบเพื่อนเก่า ให้บ่อยๆ เพราะเวลาจะเหลือน้อยลงทุกที

25. เมื่ออย ากร้ อ ง ไ ห้ ก็ร้อง ให้ดังไปเลย

26. ยิ้มให้ตนเอง และยิ้มให้คนอื่นเป็นประจำ

27. ความหวังสิ้นสุด หากหยุดความเชื่อ

28.ชีวิตจะสิ้นสุข ถ้าหยุดยิ้ม

29. ความรักจะสิ้นสุดเมื่อหยุดใส่ใจ

30. มิตรภาพ จะสิ้นสุดถ้าเราหยุดแ บ่ งปั น