ข้อคิดคติเตือนใจ

5 สิ่ง อย่าคิดทำ นี้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ เพราะอะไรมันก็ไม่แน่นอน

1 อย่านำเงินสำรอง มาใช้โดยไม่จำเป็น

เงินสำรองนั้น คือ 6 เท่า ของรายจ่าย รายเดือนคือ เงินสำรองขั้นต่ำที่กำหนดไว้

ตามหลักการแล้ว วางแผนการเงินส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักคือ เป็นเงินที่

นำมาเยีย วย าเรื่องฉุกเฉิ นต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติเ หตุ ฯลฯ

บางคนไม่ได้มีปัญหา เรื่องการเงิน หรือธุรกิจก็ตาม แต่นำเงินมาใช้เล่น

แล้วพอถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเงินสำรอง ให้ใช้แล้ว

2 อย่าลงทุ นหวือหวา โดยไม่มีความรู้เลย

คนที่ตั้งหน้าตั้งตา จะหาให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโล ภเป็นที่ตั้งนั้น

อาจพาตัวเองไปในช่องทางที่หวือหวา โดยไม่มีความรู้ อย่างพวกหุ้ นปั่นทั้งหลาย

ช่องทางการลงทุ นที่ไม่ชอบมาพากล พวกแช ร์ลูกโ ซ่งี้ จำไว้เลยว่า มันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ

และได้เป็นกอบเป็นกำ ภายในเวลาอันสั้นหรอก ที่สำคัญอย่าลงทุ น

ในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้ เพราะนั่นมัน คือหา ยน ะ

3 พักไว้ก่อน ถ้ามีความคิดจะลงทุ นช่วงนี้

ในเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดี การค้ าข าย กำไรย่อมลดลง ผู้ประกอบการ ต่างคิดหาหนทางที่

จะเพิ่มร ายได้ เพื่อดึงกำไ รกลับมา และหนึ่งในวิธีนั้นคือการลงทุ นเพิ่ม

ไม่ว่าจะเป็นการเปิดส าขาใหม่ เพราะต้องการเพิ่มย อดข าย หรืออะไรก็แล้วแต่0

ที่ต้องใช้เงินมากๆ ในช่วงนั้น ขอบอกว่า พักไว้ก่อน คิดให้รอบคอบก่อน

4 เลี่ ยงการสร้างหนี้เพิ่ม

เพราะอะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อน แม้คุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่

หรือซื้ อบ้านหลังที่สอง ไว้ตากอากาศ สิ่งเหล่านี้ ควรพักไว้ก่อนนะ เพราะตอนนี้

เศรษฐกิจอ่อนแออ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ อย่าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่ ให้เป็นภาระจะดีกว่า

5 อย่าค้ำประกั นให้ใคร ในช่วงแบบนี้

ข้อนี้ อย่าว่าแต่ในเวลาเศรษฐกิจไม่ดีเลย กับบางคนตั้งปณิธานไว้ จะรักกันมาก

ก็อย่าคิดที่จะค้ำประกั นให้ใครเลย เพราะหลายคนต้องเจอบทเรียนชีวิตอันล้ำค่า

จากการค้ำประกั นให้ผู้อื่น เข้าข่ าย “เนื้ อไม่ได้ กินหนั งไม่ได้รองนั่ง แต่เอากระดู กมาแขวนคอ”

เพราะการค้ำประกั น มันเป็นการสัญญ าว่าบุคคลหนึ่งจะชดใช้หนี้แทน ลูกหนี้

เมื่อลูกหนี้นั้น ไม่ยอมชำร ะหนี้ หรือไม่สามารถชำร ะหนี้ได้ ที่นี้ก็จะรับไปเต็มๆ