ข้อคิดคติเตือนใจ

การดูแลพ่อแม่ไม่ใช่ภาระ และนี่คือ 12 ผลบุญ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ

การเลี้ยงดูบุพการี อย่าคิดว่ามันเป็นภาระ เพราะท่านเลี้ยงเรามาก่อน ท่านยังเลี้ยงเราได้เลย

พ่อแม่ คือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้ าน โดยตามความเชื่ อของทุกศาสนา

มีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ทำดีต่อคนที่รักเราในครอบครัว เป็นอย่างดี

และการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ ได้ดูท่าน ก็นับว่าเป็นความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคล

ให้กับตนเราเองด้วย เพราะมีแต่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป วันนี้เรามีผลดี ที่คนเป็นลูก

กตัญญูรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ มาให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบ เพื่อแนวทางการปฏิบัติ สำหรับการใช้ชีวิตต่อ

และทั้งนี้ ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงนั่นเอง

1. เมื่อท่าน มีชีวิตอยู่

คนเป็นลูก ก็จงดูแลเลี้ยงดูคอยช่วยท่าน ในการทำกิจการงานต่างๆ ดูแลปฏิบัติการกิน

อยู่เป็นอย่างดี เพื่อให้สะดวกสบาย เอาใจใส่ท่านมีเวลาให้ท่าน สร้างรอยยิ้มให้กับท่านอยู่เรื่อย

2. เมื่อท่านล่วงลั บไป

คนเป็นลูกอย่างเรา ก็ให้จัดพิ ธีให้ท่าน ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับท่านอยู่เรื่อยๆ

เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เราทำได้ เมื่อตอนท่านไม่อยู่กับเราแล้ว

และนี่ เป็นอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ที่เลี้ยงดูเรามา มีอยู่ 12 ประการด้วยกัน

1. ทำให้มีความอดทน ทำกิจการงานได้ดี

2. ทำให้พ้นภัย พ้นทุ กข์ได้

3. ทำให้แคล้วคล าด ในเวลาที่คับขัน

4. ทำให้ได้ลาภ มีความโชคดี

5. ทำให้มีความสุข กับการใช้ชีวิต

6. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิต

7. ทำให้เป็นคนดี เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่น ต่อไป

8. ทำให้เป็นผู้มีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็มีเหตุผลเสมอ

9. ทำให้เทวดา ลงมาพิทักษ์ ผู้ที่ทำดี

10. ทำให้เมื่อมีลูก ก็จะได้ลูกที่ดี ดูแลพ่อแม่

11. ทำให้ มีสติ เป็นคนรอบคอบในการที่ จะคิดทำสิ่งใด ๆ

12. ทำให้ได้รับการยกย่อง การสรรเสริญ

ขอขอบคุณ bangpunsara