ข้อคิดคติเตือนใจ

9 วิธีอยู่ให้เป็น เราจงแก่อย่างมีคุณค่า อย่าอยู่เป็นภาระลูกหลาน

เพราะชีวิตคน เปรียบเสมือนการเดินทาง ต่างคนก็ต่างเดินทางกันมาย าวนานตั้งแต่แรกเกิด

และตราบใดที่ยังคงมีลมหายใจ เราก็ยังต้องเดินต่อไป จนกว่าจะถึงจุดหมายท้ายสุดของชีวิต

และการเดินทางที่แสนย าวไกลนี้ เราก็ต้องเดินไปอย่างมีคุณภาพ มีเป้าหมาย

ต้องเรียนรู้โลกกว้าง อย่างคุ้มค่า ไม่ปล่อยให้ความชรา พร ากความสุขทางใจไปจนหมด

1. ควรมองเห็นคุณค่าของตัวเอง

เพราะทุกอย่างบนโลก ล้วนมีคุณค่าเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือถ่าน ต่างก็มีคุณค่าในตัวเอง

2. อย่าคิดว่าตัวเองแก่

เพราะมันยังต้องแก่อีกไปทุกๆ วัน มองความแก่ ให้เป็นความโชคดีสิ

ที่ได้ผ่านโลกผ่านประสบการณ์มามาก และนำมันมาสร้าง ประโยชน์ให้ตัวเอง

3. จงหัวเราะ ยิ้มกว้างๆ

หัวเราะให้บ่อย หัวเราะให้มาก เพราะการหัวเราะ คือย าอายุวัฒนะ

ที่ดีที่สุด อย่าหัวเราะคนเดียว แบ่ งความสุขนั้น

ให้กับผู้อื่นด้วย แล้วคุณจะมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก

4. ฝึกการปล่อยวาง

เพราะไม่มีใคร สามารถยึดอะไรจากโลกใบนี้

และเอาติดตัวไปในโลกหน้าได้ ถ้าเราไม่ยอมวางเขา เขาก็จะวางเราเอง

5. ให้นึกถึงอนาคตเอาไว้ให้มาก

ให้เลิกคิดว่าตัวเอง ไม่มีอนาคตได้แล้ว เพราะอนาคตคือภพภูมิหน้า

เราจะอยู่อย่างไร เราจะไปที่ไหน การเดินทางยังคงอีกยาวไกลนัก

6. เลิกโหยหาอดีต

กับสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตมันคือความฝัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝันดีหรือร้ าย

แต่ปัจจุบันนี่แหละ คือชีวิตจริง จงกำหนดตัวเอง ให้รู้และอยู่กับปัจจุบัน

7. เอาที่เราสบายใจ

เราควรทำในสิ่งที่ใช่ ไปสู่สิ่งที่ชอบ และถ้าคิดว่าสิ่งที่ทำนี้ คือสิ่งดี และถูกแล้ว

ไม่นำพาความเดื อ ดร้อนมาให้ผู้อื่น นั่นคือคุณมาถูกทางแล้ว และหมั่นทำต่อไปนะ

8. เลิกโกหกตัวเอง

เราโกหกผู้อื่นได้แต่การโกหกตัวเอง เราย่อมรู้อยู่แก่ใจ

จง ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่จริง ที่มันนำพาจิตใจให้เศร้าหมอง

จงแยกให้ออกว่าอะไรคือแก่นสารที่แท้จริง

9. จงให้อภัย และอโหสิก ร รมต่อกัน

เพราะการผูกพย าบาทอ าฆ า ตนั้น ไม่เคยให้ความสุขกับใคร

แต่มันจะติดตามไปข้ามภพ ถ้าวันนี้ยังไม่ยอมอโหสิก ร รมต่อกัน

ขอขอบคุณ ความสุข ณ ปัจจุบัน