ข้อคิดคติเตือนใจ

คำสอนที่มีค่าเหล่านี้ จากพ่อถึงลูก ๆ ทุกคน

1. การไม่คำนึง ถึงการใช้จ่าย เล็กน้อย ๆ

เพราะอาจทำให้ล่มจมได้ กับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

เช่นเรือมีรู รั่ วเล็กๆ สักวันมันจะส่งผลทำให้เรือใหญ่จมได้

2. หากลูกจะตำหนิใคร

ก็จงดูตนเองให้ดีก่อนนะ อย่าให้เขาย้อนว่าเราได้ ว่าเราเป็นอย่างเขา

3. หากลูกปรารถนา ให้ผู้อื่นมารัก

ต้องเข้าใจก่อนว่า ลูกต้องทำตัวให้น่ารัก จึงจะเป็นที่รักของผู้อื่นได้ไม่ย าก

4. ลูกจง อย่าเลือกของที่ชอบ

แต่ลูก ควรเลือกด้วยสติปัญญาพิจารณาถึงประโยชน์ โท ษของมันด้วย

5. จงอย่าโกร ธคนไม่ดี

เพราะที่จริงเขาก็ อ ย า ก ดีเหมือนกัน แต่บางครั้งแค่เขา

ไม่เข้าใจว่า สิ่งไหนเป็นความดี สิ่งไหนคือไม่ดีนั่นแหละ

6. ลูกพ่อ ต้องเป็นคนแข็งแร ง แต่ไม่แข็งกระด้ าง

ลูกพ่อ ควรเป็นคนที่เรียบง่ายไม่มักง่าย ต้องเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ

7. ลูกพ่อ ต้องคล่องแคล่ว ว่องไว

เพราะนี่แหละ มันคือปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของครอบครัวของเรา

8. เงินที่ลูกมี ยิ่งใช้มันก็ยิ่งหมดไป

แต่ในทางกลับกันปัญญาที่ลูกหาได้ ยิ่งใช้มันก็ยิ่งเพิ่มพูน

9. ลูกจงจำไว้ว่า เงินทอง คือของนอกกาย

เพราะ พ่อ แม่ สุขใจที่ได้เห็นพี่น้องรักกัน

10. จงโ อ น อ่อนผ่อนตาม

อย่างฉลาด และสุขุม การพ่ ายแพ้ด้วยศิลปะดีกว่าการชนะด้วยอารมณ์

11. ความกล้าหาญ ต้องประกอบด้วยสติปัญญาด้วย

หากเมื่อไหร่ที่ลูกกล้า โดยไม่มีสติปัญญา นั่นเรียกว่าคน บ้ า บิ่ น

12. ลูกต้องทำทุกอย่าง ด้วยความตรงไปตรงมา

เมื่อใจสุจริตจิตจะผ่องใส เมื่อทุ จ ริ ต จิต ห ม อ งไห ม้ จงทำให้ใจผ่องใส

13. ความโศกเศร้ าเสียใจ

มันไม่ได้ทำให้ใคร ได้ประโยชน์ นอกจากทำให้ศั ต รูของเราดีใจ แล้วส ม น้ำ หน้าเรา

14. ทรัพย์สมบัติ ไม่ใช่สิ่งจำเป็น ที่พ่อแม่จะให้กับลูก

เพราะความรู้และความประพฤติดี เท่านั้น ที่พ่อแม่ควรมอบให้ลูก ซึ่งผู้เป็นที่รัก

15. ลูกหลีกทางให้เขา

คือหลีกทางให้เราพ้นจาก อั น ต ร า ย จากนั้นจะได้รับผลดีด้วยกันทั้งเขาและเรา

16. ปลายทาง สุดท้ายของความไม่พอ นั่นก็คือ ความทุ กข์จะตามมา

17. หากลูกให้เงินเพื่อนยืม

ลูกอาจจะไม่ได้เงินคืน จะเสียเพื่อน จะเสียใจ

ฉะนั้นแล้ว ลูกอย่าให้เงินใคร ยืม หากมีก็ให้เขาไป

18. จงจำไว้ว่า ผู้ที่ไม่มีใคร ให้อภัยผู้อื่น

คือผู้อ่อนแอทางใจ การให้อภัยศั ต รู คือการสร้างมิตร สร้างกุศลที่ดี

19. หากคนอื่นหลอกเรา เรารู้ง่ายและแก้ไขได้ง่าย

แต่หากเราหลอกตัวเอง รู้ ย า ก ทั้งยังแก้ไขได้ย า ก

20. ลูกควรจำ สิ่งที่ควรจำ และลืมสิ่งที่ควรลืม

จงทำสิ่งที่ควรทำ อีกทั้งยังต้องรู้ว่า สิ่งใดควรทำก่อน หรือหลัง

21. หกล้มเพราะ ก้าวไปข้างหน้า

ดีกว่าลูกยืนเต๊ะท่า อยู่กับที่เพราะหากลูกยืนไม่ดีก็มีคนมาถี บ ให้ล้มอยู่ดี

22. โชคเข้าข้าง ผู้ที่มีความอ่อนน้อม

หากลูกเป็นผู้น้อยที่นอบน้อม ผู้ใหญ่ก็รัก เมื่อลูกเป็นผู้ใหญ่ ที่เข้าใจผู้น้อย

ผู้น้อยก็มีความภักดีต่อลูกเสมอ

23. ไม้ล้มข้ามได้ แต่คนล้มอย่าข้าม

อีกอย่างที่สำคัญที่สุด คือลูกอย่าข้ามตัวเองเป็นพอ

24. ลูกจงหาความสุข กับปัจจุบันให้ได้มากๆ

อย่าใฝ่ฝันถึงอนาคต และอย่าหม กอยู่กับอดีต ปล่อยๆ มันไปบ้าง

25. ชีวิตคือการต่อสู้ และศั ต รู คือย ากำลัง

ขอให้ลูกคิดเสมอว่า หากมีสิ่งใดในโลก

ที่ผู้อื่นทำได้ไม่มีเหตุผลที่เราจะทำไม่ได้ดังเขาเช่นกัน

26. เมื่อลูกสังเกต

จะพบว่า ภายหลังจากหัวเราะ จะมีน้ำตา หลังเสียน้ำตา

จะเห็นแสงธรรม นั่นคือความจริงของชีวิตคนเรา

ขอบคุณ m u a n s u e n