ข้อคิดคติเตือนใจ

7 นิสัยเด่นๆ ของเหล่าคนเห็นแก่ตัว อยู่ห่างไว้ดีกว่า

1.หงุดหงิด หากไม่ได้ดั่งใจ

อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ หากสิ่งที่คาดหวัง ไม่ได้ดั่งใจ ยิ่งกว่านั้นไม่ว่าจะหงุดหงิด

มาจากไหน มักจะมาระบ ายหรือหงุดหงิดใส่คนอื่น เช่น การพูดประชด ตวาด

เสียงดัง และหากใครไม่อินไปด้วย กับปัญหาที่เจอ ก็มักจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้คนอื่นได้รู้สึก

เช่นเดียวกัน อาจตามมาด้วย คำพูดว่า“เข้าใจยังล่ะ” หรือ “รู้สึกหรือยัง ว่าฉันรู้สึกอย่างไร”

2.ตัวเองก้าวก่าย เรื่องต่างๆ ได้ แต่คนอื่นอย่ ามาแหยม

ไม่ชอบให้คนอื่นเขามาพูด หรือคิดเห็นต่างๆ นาๆ เมื่อคนอื่นๆ พูดหรือ

เตือน ก็มักมองว่า เป็นการก้าวก่าย และในขณะที่ตัวเอง สามารถวิพากษ์วิจารณ์

ใครเขาได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องที่ใหญ่

3.คนอื่น ต้องยอมตลอด

คือ การให้คนอื่น เป็นฝ่ายยอมตลอด ไม่ว่าจะทำอะไร ก็มักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง

และคนอื่นต้องเห็นด้วย กับสิ่งที่คิดเสมอ แม้บางที คนอื่นอาจจะไม่ชอบ

สิ่งที่หยิบยื่นให้ การที่คนอื่นเขายอมนั้น ไม่ได้แปลว่ากลัว

แต่มันเป็นการคงไว้ซึ่งมิตรภาพต่างหากล่ะ

4.อย ากให้คนอื่นเป็นอย่ างที่ต้องการ

เคยถามความต้องการของคนไหม ต้องกินเหมือนกัน ต้องไลฟ์สไตล์แบบเดียวกันไหม

อันนี้ไม่ใช่แค่เห็นแก่ตัวหรอก แต่มันทำ ร้ า ย จิตใจคนอื่นด้วยนะแบบนี้

เพราะมันแสดง ถึงว่าไม่เคยพอใจในสิ่ง ที่คนอื่นมี อย ากจะให้เป็นอย่ าง

ที่ต้องการไปเสียทุกอย่ าง เข้าใจคนอื่นด้วยสิ

5.ไม่เคยขอโทษเลย

เป็นฝ่ายผิ ดแต่ว่า มองตัวเองถูก หรือผิ ดแต่ไม่เคยขอโทษงี้

ที่มากไปกว่านั้น คือขอโท ษแบบไม่จริงใจ แบบขอไปทีงี้

6.เอาแต่ใจตัวเอง

หากกำลังหาคำตอบ เรื่องใดอยู่ แต่ในท้ายที่สุด จะผู้ที่เป็นตัวกำหนดทุกอย่ าง

ในเมื่อมีคำตอบมีปั กธงอยู่ในใจ แล้วจะขอความเห็นทำไม คือ

แบบนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบ แต่ต้องการคน ที่มาสนับสนุนเท่านั้น

ไม่ต้องถามให้เหนื่อย เพราะสุดท้าย ก็เลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่ดีนั่นแหละ

7.ไม่เคยช่วย และถ้าช่วยก็ทวงบุญคุณ

อย่ าคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย ที่จะปล่อยให้คนอื่นทำทุกอย่ าง โดยอ้างว่า

เหนื่อย หรือช่วยก็เพียงเพื่อให้รู้สึกถึงบุญคุณ ทั้งๆที่ประโยชน์ ตกอยู่กับตัวเอง

มากกว่าใคร ความเห็นแก่ตัวนั้นเป็น กิเ ล สในตระกูลโลภะ

และโล ภหนัก ไปหน่อยจึงเห็นแก่ตัว และหากเจอคนเห็นแก่ตัวต้อง เข้าใจว่า

มันมี 2 สาเหตุใหญ่ๆ นั่นคือ

อย่างแรก เป็นสั น ด าน ที่ติดตัวข้ามภ พข้ามชาติมา หากเจอประเภทนี้

หนักหน่อย เจอต้องทำใจ และถอยออกมาห่างๆ

อย่างที่สอง เป็นสาเหตุที่ เกิดขึ้นในช าตินี้คือ เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี

คนรอบข้างไม่ดี เลยทำให้อาจจะต้องแ ย่ งชิง สิ่งเหล่านี้ค่อยๆสั่งสมขึ้นมา

จากนั้นก็กลายเป็นนิสัยเห็นแก่ตัว อีกสาเหตุหนึ่ง คือตัวเองก็ไม่ดีเอง เช่น

บริหารงาน บริหารเงิน ไม่เป็น เลยกลายเป็นคนเห็นแก่ได้

ขอขอบคุณ จันทร์เจ้า