ข้อคิดคติเตือนใจ

7 อย่าง ที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจ แต่คนประสบความสำเร็จเขาทำกัน

หากเมื่อไหร่ที่ คุณใช้เวลาอยู่กับคนเก่งนานๆ คุณก็จะเริ่มเห็นพฤติก ร ร มของพวกเขา

คือพฤติกร ร มบางอย่ างก็สังเกตเห็นได้อย่ างชัดเจน บางอย่ างก็ค่อนข้างละเอียดลึกล้ำ

จนคุณแทบ ดูไม่ออกว่าจริงๆ พวกเขาต้องทำอะไรบ้าง และนี่คือ 7 สิ่ง ที่คนประสบความสำเร็จ

ทำอยู่ทุกวัน เราเองก็สามารถนำมา ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้นะ

1. เขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ที่มี

เพราะผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะเข้าใจวิสัยทัศน์ของตนเองเป็นอย่ างดี

ทั้งยังสามารถปลูกฝัง ความเชื่อที่แข็งแกร่ง ก ร ะ ตุ้นให้คนอื่นเข้าร่วมภารกิจด้วย

2. พวกเขา มองการณ์ไกลเสมอ

สุดย อดผู้ประกอบ จะไม่หยุดที่การใช้ชีวิตไปวันๆ หรอกนะ พวกเขาวางแผน

ระยะย าว และนึกภาพในอนาคตของตนเองและธุรกิจของเขาไว้ พวกเขารู้ว่าก้าวเล็กๆ

ชองวันนี้จะนำมาซึ่งสิ่ง ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต ทั้งนี้ พวกเขายัง รู้วิธีรับผิดชอบต่อภาระ

อันเร่งด่ วนตรงหน้า ทั้งยังรั ก ษ า อนาคตที่วางไว้ได้อย่ างสมดุลกันด้วย

3. เขากล้าเผชิญหน้า กับความกลั วต่างๆ

เหล่าผู้นำ พวกเขารู้ว่าในการเดินทาง ไปสู่จุดหมาย ต่างก็ต้องพบเจอกับความกลัวกันทั้งนั้น

แต่พวกเขาก็จะยัง คงเดินหน้าต่อไป แม้บางทีจะรู้สึกแ ย่ แต่การกล้าป ะท ะกับความกลัว

และความไม่แน่นอนนั้น คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นออกมาจากใครต่อใคร

4. อยู่ท่ามกลางคนประสบความสำเร็จ

เพราะผู้นำ มักจะคบหากับบรรดาผู้คนที่ประสบความสำเร็จด้วยกัน เพื่อสร้างแร งบันดาลใจให้ตนเอง

เพราะถ้าคุณปรารถนาจะไขว่ คว้าความยิ่งใหญ่ล่ะก็นะ การไปอยู่ท่ามกลาง ผู้คนที่มีตัวตน

และความทะเยอย านเหมือนๆ กัน ก็ย่อมเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ในทางกลับกันก็ควรอยู่ห่างจากคนที่คิดลบด้วย

5. เขายอมรับว่า การพัฒนาคือการที่ต้องใช้เวลา

ผู้นำที่โดดเด่น ส่วนมากเป็นคนใจเย็น เพราะพวกเขาไม่คาดหวังว่า

จะต้องบรรลุตามคาดทั้งหมด แต่กลับกันเขารู้ว่าทุกย่ างก้าวเล็กๆจะส่งผลต่อความสำเร็จในระยะย าว

ผู้นำที่ดีจะไม่ประเมินค่าสิ่งที่พวกเขาทำได้ในเวลาสั้นๆ สูงไป และไม่ประเมินค่า

สิ่งที่ต้องอาศัยระยะเวลา ต่ำเกินไปเช่นกัน

6. เขามุ่งมั่นที่ จะพัฒนาตนเอง

เพราะผู้นำที่แท้จริง ไม่เคยพึงพอใจกับความสามารถ พวกเขามุ่งที่จะพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนทักษะความรู้ต่อเนื่องเสมอ

โดยการอ่ า น หนังสือ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และการทำสิ่งต่างๆ

เพราะผู้นำ ส่วนมากนั้นต่างเห็นตรงกันว่า การอ่ า น หนังสือทุกวันนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

7. เขาไม่ยอมรับ ในความเชื่อแบบเดิมๆ

ผู้นำที่แข็งแกร่ง มีความมั่นใจพอ พวกเขามักคิดด้วยตนเอง ไม่ยอมทำตามคนอื่น

(แต่ว่า ไม่ได้แปลว่า ไม่รับฟังความเห็นคนอื่นเลยนะ) ทั้งยังรู้ดีว่า อคติและความคิดความเชื่อ

ในวันนี้ อาจก่อให้เกิดผลเสี ยรุ น แ ร งในอนาคตก็เป็นได้

ขอขอบคุณ I n c-a s e a n