ข้อคิดคติเตือนใจ

โกรธเมื่อไหร่ อย่าหาทำ 10 ข้อนี้ มันไม่ได้ดีต่อคุณเลย

เพราะคนเรา ต่างก็มีความรู้สึก แต่บางคนก็เลือกแสดงออกมา บางก็ก็เลือกที่จะเก็บเอาไว้

และเมื่อเรามี อ ารมณ์จากความโก รธ นี่คือสิ่งที่น่ากลั ว เพราะในบางครั้ง อาจจะเผลอควบคุมสติของตัวเองไม่ได้

พูดจาไม่ดี เผลอทำร้ า ยร่ า ง ก า ย ของคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ

1. อย่ าทำพฤติก ร ร ม ประชดตัวเอง

อะไรที่เป็นการประชดตัวเอง หรือคนอื่นเนี่ยให้เลี่ ยงเลยนะ

เพราะมันจะกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้ ทีนี้เราจะเสียใจไปตลอดนะ

2. อย่ าเพิ่งเล่าให้ใครฟัง ณ ตอนนั้น

เพราะตอนนี้เรากำลัง ไม่มีสติ อะไรที่ถูกที่ควรเราจะคิดไม่ได้ในตอนนี้

3. อย่ าใช้ความ รุ น แ ร งกับอะไร

หากเราเพื่อต้องการยุติความโกรธ แล้วความ รุ น แ ร งนั้น

ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเลย มีแต่จะเพิ่มปัญหาขึ้นมาอีกนั่นแหละ

4. อย่ า ป ะ ท ะ

เพราะในห้วงที่ความโกรธ กำลังกลืนกินเรา อารมณ์ที่อย ากจะชนะซึ่งกันและกัน

จะมากขึ้น ขอให้หยุดเถียงกันก่อนนะ ก่อนที่เรื่องจะบานปลาย แยกย้ายไปทำให้

เราและเขา เย็นลงก่อน จากนั้นค่อยกลับมาปรับความเข้าใจกัน

5. อย่าเพิ่งพูด

ในช่วงที่โกรธ เมื่อเรารู้ตัวให้รีบหยุด ณ ตอนนั้นเลย

เพราะอาจจะเผลอ พูดในสิ่งที่ทำให้เรา ต้องกลับมาเสียใจทีภายหลัง เพราะอารมชั่ ววูบของเราเอง

6. อย่ าปฎิเสธ เมื่อเรากำลังโก รธ

โกรธก็ยอมรับไปเลยว่ากำลังโกรธ หากเราไม่ยอมรับว่าโกรธ มันจะดั บอารมณ์โกรธนั้นลง

ไม่ได้เพราะเราเชื่อว่าเราไม่ได้โกรธ นับ 1 2 3 4 และ 5 ในใจ พย าย ามเรียกสติกลับมา

เพื่อหาทางยุติ ความโกรธเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับใครก็ได้ ไม่ว่าใครก็ตาม เป็นเรื่องปกติ

แต่ปัญหาคือตัวเรามีวิธีการรับมือกับมันอย่ างไร เพราะความโกรธ มักจะทำให้เราทำอะไรไปโดยไม่ทันคิด

เดินตามเก มของความโกรธ จนเกิดผลลัพธ์ที่ทำให้เรา ต้องเสียใจในภายหลังร่ำไป

7. อย่ าอยู่ในสถานการณ์ ณ ตอนนั้น

ที่ทำให้โกรธต่อไป รีบออกมา ให้เร็วที่สุด เพราะเราอาจจะถูก

สิ่งต่างๆ ก ร ะ ตุ้ น ทีนี้เราอาจควบคุมตัวเอง ต่อความโก รธไม่ได้แล้ว

8. อย่ าขับรถในตอนนั้น

เพราะในห้วงเวลา ที่อารมณ์เราไม่มั่นคง ไมแน่นอน มันจะทำให้

เราใจร้อน ไม่มีสติ ในการทำอะไรส่งผลให้เราเกิดอุ บั ติ เห ตุได้สูงเลยล่ะ

9. อย่าตัดสินใจทำอะไรในช่วงนั้น

เพราะอะไรที่ทำ ขณะโกรธ เพราะอารมณ์ชั่ ว วูบที่เกิดขึ้นนั้น

อาจนำพาเรา ไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพล าดได้ แล้วจะมาเสี ยใจทีหลังไม่ได้นะ

10. อย่ าโพ สต์

ขณะโกรธอย่าระบ ายลงโซเชียล เพียงเพราะอารมณ์ชั่ ว วูบ โดยไม่ทันคิด

อาจจะส่งเสียที่เราเอง ก็คาดไม่ถึง อาจจะมีผลกับงานคุณก็ได้

ขอขอบคุณ p o s t s o d