ข้อคิดคติเตือนใจ

คนที่เข้าใจโลก เป็นผู้ดีพอ เขาจะไม่อวด 10 เรื่องนี้กับใคร

1 อย่ า อวดผลงาน คิดว่าดีกว่าใคร ผลงานดีไม่ต้องอวดหรอก เขาจะมองเห็นชื่นชมเรา

เขาจะพูดถึงผลงานเราเอง อย่ าพยายามเหนือกว่าคนอื่น ด้วยวิธีการโอ้อวด

2 อย่ าอวดในเรื่องความสำเร็จ ชีวิตเรามีขึ้นมีลง เวลาขึ้นอย่ าหลงระเริงคิดว่าตัวเองเก่ง

ขาลงจะได้ไม่ถูกซ้ำเติม ยิ่งเราสำเร็จมากแค่ไหน ก็ยิ่งต้องถ่อมตน คนเขาจึงรัก

3 อย่ า อวดรวย คนมั่งมีไม่เคยต้องวิ่งวุ่น ทำอะไรอวดใครหรอก คนไม่มีต้อง

ดิ้นรน หาโน่นนี่มาอวด แม้รวยแล้ว อวดรวย ก็หมดตัวได้เหมือนกัน

และมากไปกว่านั้น ยิ่งจนแล้วอวดรวยเนี่ย ยิ่งถังแต กตลอดไปนะ

4 อย่าอวดดี เพราะคนอวดดี หยิ่งทะนงตัวไม่มีใครอย ากช่วยเหลือ หรืออย ากคบหาหรอก

ควรรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน สูงแต่แสดงตนต่ำ กว่าที่เป็นอยู่เสมอ

5 อย่ าอวดฉลาด เพราะคนฉลาดจริง จะไม่คุยโม้ โอ้อวด เน้นฟังมากกว่าพูด

จะไม่อวดฉลาดให้ใครเขามองว่าโ ง่ แต่จะแ ก ล้ ง โ ง่ให้ดูฉลาดมากกว่า

6 อย่ าอวดความลั บ เพราะเราไม่ว่ารู้จักใคร บางคนรู้หน้าไม่รู้ใจ

อย่ าไปเที่ยวบอกความลั บกับใครๆ เพราะในชีวิตเรามีคนไว้ใจได้ไม่กี่คนหรอก

และเราควรเก็บความลั บไว้กับพวกเขาแค่นั้นจะดีกว่า

7 อย่ า อวดรู้ถ้าไม่รู้อย่ าบอกว่ารู้ ให้ดูเท่ เพราะสุดท้ายคุณนั่นแหละ จะกลายเป็นโ ง่

8 อย่ า อวดเก่ง เพราะเราไม่ได้เก่งที่สุดในโลก มีคนเก่งกว่าเรามากมาย

ต้องยอมรับว่ามีคนไม่เก่ง ที่อิจฉาเรา จงระวั งถ้าอวดเก่ง จะไม่พัฒนาตัวเองสักที

9 อย่ าอวดเด่นถ้ารู้สึกเหนือกว่าใคร เพราะก็ไม่มีใครอย ากรู้สึกด้ อ ยกว่าเราหรอก

ถ้ารู้ตัวว่าเด่นให้ยกย่องคนอื่น ให้เขารู้สึกเท่ากันกับเรา อย่ าชิงดีชิงเด่นกับผู้ใดเลย

10 อย่ าอวดความสุข เพราะคนมีความสุขจริง ไม่ต้องเที่ยวอวดใครว่ามีความสุข

ไม่ต้องโชว์คนเขา ว่าชีวิตเพอร์เฟคต์ แบบนั้นไม่เรียกมีความสุข

แต่คือคนมีปมต่างหาก ด้วยการวิจ ารณ์คน และผลงานคนอื่นเขา