ข้อคิดคติเตือนใจ

อายุมากแค่ไหนก็ไม่ใช่ภาระ 13 สิ่ง ที่เราไม่ควรหยุดทำ

1. อย่ าหยุดออมเงิน เพราะไม่ว่าจะออมด้วยวิธีการใดๆ ก็จงรู้จักออมไว้เป็นดีที่สุด

ทั้งซื้ อพันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ น ฝๅกธนาคาร หรือจะซื้ อที่ดินซื้ อทอง จงรีบออมอย่ ารอพึ่งผู้อื่นยๅมเดื อ ด ร้อน เขาก็มีภาระเขาเช่นกัน

2. อย่ าหยุดหาเงินพย าย ามให้มีประตู มากกว่าหนึ่งบาน ให้เงินไห ลเข้ามา ถ้าบานหนึ่งปิด

ก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ หาเงินเองได้ เราจะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้น

3. อย่ าหยุดสวย จงสวยตามวัย และใส่ใจตนเองตลอดเวลา อย่ าได้ปล่อยตัวเองโท ร ม

จนกลายเป็นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้าน ดูแลตัวเองเข้าไว้ ให้ดูดีเสมอ

4. อย่าหยุด ทำงานหาเงินเอง ถ้าเป็นแม่บ้านตามคำขอร้องของสามี

หากเป็นเช่นนั้น ชีวิตเราจะค่อยๆ ดูไ ร้ค่าไปในแต่ละวัน และกว่าเราจะรู้ตัวบางเรื่องก็สายไปแล้ว

5. อย่าหยุด เล่นกีฬาออกกำลังกาย ร่ า ง กายที่แข็งแร งมันจะทำให้เรามีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแร งไม่เป็นภาระใครด้วย

6. อย่ าหยุดรักตัวเองให้เป็น ถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วจะให้ใครมารักเล่า พอเรารักตัวเอง

เราก็จะใส่ใจตนเอง เราก็จะดูดีในทุกช่วงเวลา

7. อย่ าหยุดฉลาด จงหาความรู้ใหม่ๆ ให้กับตัวเองทุกวัน ความรู้นั้นทำให้องอาจมากขึ้น

8. อย่ าหยุดทำสิ่งที่ชอบ เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงตอนไหน หากมีโอกาสทำก็จงรีบทำ

9. อย่ าหยุดท่องโลกกว้าง เพราะคุณจะได้พบกับความสุข ที่ได้บินออกไปสู่โลกกว้าง

แล้วจะความรู้ใหม่ๆ จากการได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ มากขึ้น เสมือนเป็นการเติมไฟ ให้กับชีวิต และใจของเรา

10. อย่าหยุด กตัญญูรู้คุณคน หลายคนที่สำเร็จในชีวิต เป็นคนกตัญญูรู้คุณคน

และเพราะความกตัญญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ ในชีวิต เชื่อเถอะว่าการกตัญญูจะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

11. อย่ าหยุดคบเพื่อน อย่างเพื่อนเก่าที่ดีๆ หาเวลาไปพบปะสังสรรค์บ้าง ได้พูดคุยรำลึก

ความหลังมันก็จะมีความสุขมากขึ้น จะทำให้เราไม่พลๅดความประทับใจที่ผ่านมา

12. อย่ าหยุดหาของอร่อยๆทาน ของอร่อยกินไม่จำเป็นต้องอ้ วนเสมอไป เ ส พ อย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้ นเรายังรับรสได้

13. อย่ าหยุดทำบุญ สร้างกุศลเพราะจะทำให้จิตใจเรา เบิกบาน แจ่มใส และส่งผลให้เรา

มีความสุขมาจากข้างใน อันเป็นความสุข ที่แท้จริงของชีวิต

ขอขอบคุณ p o s t s r ead