ข้อคิดคติเตือนใจ

3 วิธี สำหรับคนใช้เงินเก่ง ให้มีเงินเหลือเก็บ แม้ต้องอยู่เพียงลำพัง

เวลามีเงินติดตัวแล้วอย ากใช้ตลอด คิดว่าหลายคนคงเป็น คิดจะซื้ออะไรก็ซื้อ แบบง่ายดาย

โดยเฉพาะสาวๆ อย่างเราๆ มาดูกันดีกว่าว่า ในภาวะที่ค่าใช้จ่ายมากมายขนาดนี้

สาวๆ อย่างเราจะหาทางเก็บเงินอย่ างไรให้อยู่ ได้อย่ างไรบ้าง

1. การแบ่งเงินเดือน เป็นส่วน ๆ เสียก่อน

ในข้อนี้ จะช่วยให้สามารถจำกั ดงบได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะสาว ๆ ที่ใช้เงินเก่งเป็นชีวิตจิตใจ

เธอแบ่ งเงินเดือนที่เหลือภายหลัง จากหักค่า ภ า ษี แล้วออกมาบางส่วน

จากนั้นก็ เอาส่วนที่แบ่งออ กมาแบ่ งไปอีกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนโ อ น เข้าบัญชี 3 บัญชี

ต่อไปก็กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน ว่าบัญชีนี้ สำหรับใช้จ่ายอะไร อย่างไรบ้าง

2. อย่ าพกแหล่งเงิน ไว้กับตัวให้มาก

เช่นพวกบั ตร A T M เอาไปเฉพาะบั ตรที่ผูกกับบัญชีสำหรับใช้จ่ ายประจำวันพอ

และเราก็อย่ าคิดว่าไม่สำคัญเพราะมีสาว ๆ หล า ยคน ที่ตบะแต กจากการพกบั ตร

สุดท้ายก็กดเพื่อเอาไปซื้ อของ S a l e ฉะนั้นอย่างที่บอกคือ นอกจาก A T M ของบัญชีสำหรับใช้จ่ าย

ที่เหลือเก็บไว้ที่บ้านเลย เพราะการมีเงินเก็บนั้น จะเป็นใบเบิกทางสำคัญ

ที่จะทำให้ชีวิตสามารถ ผ่ า น วิ ก ฤ ติ ต่าง ๆไปได้

3. ควบคุมตัวเองให้ใช้จ่ า ย เท่ากับที่จำกั ดเอาไว้

เช่น เลือกที่จะใช้วิธีก ดเงินออกมาให้ครบ 3,000 แต่ไม่ได้ใช้วิธีกด

ให้ได้แบงค์พันออกมา 3 ใบ แบบธรรมดา แต่เธอก ดครั้งละ 400 เรื่อย ๆ

จนครบ 3,000 เพื่อให้ได้แต่แบงค์ร้อยมาใช้ จากนั้นก็บังคับตัวเองให้ใช้แค่วันละ 100

ขั้นตอนนี้ อาจง่ายสำหรับผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง แต่จะย ากสำหรับคนที่จิตใจไม่เข้มแข็ง

หลังจากที่นำเสนอวิธี การเก็บเงินอย่างง่าย ๆ เชื่อว่าสาว ๆ หลายคน คงมีความคิดที่จะเก็บเงินขึ้นมาบ้างแล้ว

และขอให้ผู้ที่ตั้งใจจะเก็บเงินทุก ๆคน ผ่านอุ ป ส ร ร ค ต่างๆไปได้ และมีเงินเก็บก้อนใหญ่ ได้ในเร็ววันละกันนะ

ขอขอบคุณ s a b a i l e y