ข้อคิดคติเตือนใจ

พ่อแม่ที่ดีควรเข้าใจ ต้องสอนลูกให้รู้จักลำบาก โตมาจะได้แกร่ง

เพราะการสอนลูกของพ่อแม่ในทุกวันนี้ ทำให้ลูกอยู่อย่างสุขสบาย ไม่เคยเจอสิ่งที่ลำบาก

จึงอยากให้เรื่องที่เรากำลังจะนำเสนอ ให้พ่อแม่ได้อ่ าน เผื่อว่ามันจะช่วย

ให้ข้อคิดอะไรหลาย ๆ อย่างได้ ถ้าลูกสบายเกินไป มันอาจจะเป็นผลร้ า ยต่อลูกได้

เรื่องแรก พ่อแม่ของเขา เป็นห นี้เกือบ 20 ล้ าน

พ่อของเขาทำงานหนัก เพราะว่าจะได้ประคอง ครอบครัวให้อยู่ได้ ในส่วนลูกชายก็เข้าเรียนมหาลัย

การเรียนก็ไม่ค่อยสนใจ เล่นแต่เก ม เที่ยวเล่น พ่อแม่แก่ไปทุกวัน ส่งของให้ลูกค้ าไม่ทัน และแล้วก็ได้โท รหา

ให้ลูกชายมาช่วย แต่ลูกชายคนดีตอบพ่อว่า ทำไมพ่อไม่รับคนงานล่ะ พูดเสร็จก็ตั ดสายไปเล่นเก มต่อ ไม่สนใจอะไรเลย

ไม่รู้เลยว่าพ่อทำงานหนักเพื่ออะไร เพื่อใครกัน แแล้ววันหนึ่งก็ได้มาถึงพ่อของเขา ได้จากไปที่สำคัญคือ เขาได้ทิ้งภาระห นี้เอาไว้ให้

จากนั้นแม่ก็ นำเขาไปฝากกับญาติ แม่ก็ไปบวชชี เขาไม่เหลืออะไรแล้ว บ้านหลังใหญ่ธนาคารยึดหมดแล้ว

รถที่มีอยู่ก็ข ายไปเพื่อเป็นค่าเทอม แล้วก็ไม่มีเงินเรียนจนต้องลาออกจากมหาลัย ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อน

เพื่อนก็ไม่อย ากจะคุยด้วย แล้วก็ได้ไปทำงานที่ร้านเก มที่ไปเล่นประจำ ไปเป็นคนเฝ้าร้านให้เขา

เรื่องที่สอง เป็นคนธรรมดา อยู่บ้านห้องแถว

ครอบครัวนี้ทำการค้ าข ายตื่นเช้าทุก ๆ วัน ขยันทำวานช่วยพ่อแม่ แล้วก็ไปเรียน

บ่ายมาว่างก็มาช่วยงานที่บ้านช่วยงาน ตอนค่ำก็ปิดร้าน เวลาคนที่บ้านมีปัญหา เขาจะลาอาจารย์

กลับมาหาพ่อแม่ตลอด ตอนนี้เขาก็มีงานมีเงินหลายล้าน ร่ำร วยได้เพราะความสามารถเขาเอง

เรียนจบแล้วก็ทำงานดูแลครอบครัว ชีวิตก็ไม่ลำบากอะไร เพราะเขารู้จักความลำบากตั้งแต่ยังเล็ก

คุณอย ากจะให้อนาคตลูกเป็นยังไง การอบรมเลี้ยงสำคัญมาก ฝึกฝนเขาไปในตัว

เพื่อให้มีทักษะชีวิต เติบโตมาเป็นคนดีของสังคม เอาตัวรอดได้ หากต้องอยู่คนเดียวลำพัง