ข้อคิดคติเตือนใจ

นิสัย 5 อย่าง ของเมี ยน้อยส่วนมากจะเป็นแบบนี้

1. เก่งเรื่ อ ง บน เ ตี ย ง

คงไม่ต้องอธิบายหรอกนะ ว่าเมี ยน้อยที่มัดใจสามี คนอื่นได้อยู่มัดเพราะเ รื่ อ งอะไร

คงจะเด็ ดถึงทรวงชนิดลืมกันไม่หลง และถ้าคุณผู้ชายที่ลุ่มหล ง ก็ย ากยิ่งที่จะถอนตัว

เพราะคนพวกนี้ไร้ความล ะ อา ยต่อบ า ป ทำให้ปัญหาครอบครัวแ พ ร่ขย ายกันไปวงกว้างเลย

แต่ว่าผู้ชายหลายคน กลับมองว่าเรื่องการ มีภรรย าหลายคน เป็นเรื่องปกติ

แล้วปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลย หากคุณผู้ชายรู้จักพอ ยับยั้งใจ ซื่อสัตย์ต่อคนรัก

2. มักดูเจียมเนื้ อ เจียมตัว

ทำตัวน่าสงส าร ไม่ร ะ ร า นใคร พวกนี้ส่วนใหญ่มักพูดเสมอว่า พอใจอยู่ใน

ที่ของตน ไม่คิดร ะ ร า นเมี ยหลวง ไม่อย ากสร้างความร้ านฉ าน ให้ครอบครัวเขา ขออยู่เงียบๆ ดีแล้ว

แต่บางที ก็โทรหาสามีคนอื่นบ่อยๆ ในเวลาที่เขาอยู่กับครอบครัว

บางครั้งก็แกล้ งโทรผิ ดเข้าเบ อร์เมี ยหลวงซะอย่างนั้นถ่ ายรูปคู่กับสามีคนอื่น

โพสลงในเฟ ส แล้วเปิดสาธารณะบ้ า งก็เท่านั้น ไม่มีอะไร

3. ปากหวาน พูดเพราะน่าฟัง โดยเฉพาะกิริย า ออดอ้อน ทอดสะพานคุณผู้ชายทั้งหลาย

ให้มาตกเป็นเห ยื่ อคำไพเราะเหล่านั้น รวมถึงการเอาอกเอาใจ เชื่อฟังพูดง่าย

เสมือนเข้าใจโลกนิสัยน่ารักอยู่เสมอ ไม่เหมือนภรรย าที่บ้ า นที่มักโด นเปรียบเทียบ

กลายเป็นผู้ร้ าย อยู่เป็นประจำเลย ก็เธอมันเอ าใจเก่งนี่!

4.ขอแค่สนุกเป็นครั้งคราวแค่นั้นแหละ

ไม่มี ผูกพัน พอใจก็มา เบื่ อก็จากไปซะอย่างนั้น ชิวส์ๆ แต่เมื่อวันใดสามี

คนอื่นไม่มาหาล่ะก็ มักกระวนกระวาย โท รอ้อนทั้งวัน แสดงอาก ารเหมือนอยู่คนเดียว

แล้วจะต ๅ ยยังไงยังงั้น เมื่อผู้ชายเริ่มออกห่าง เริ่มมีข้อแม้ แล้วก็จะแบบว่า

ขอเวลาทำใจ เพราะรักมากตั ด ข า ด กันไม่ได้ ต้องใช้เวลา ทีนี้พฤติก ร ร มกลับไม่ชิวส์ซะงั้น

5.สร้างภาพ ให้ตัวเองดูดีเสมอ

ทำให้ตัวเองมีศีลธรรม ย้ำบ่อยๆ ว่าไม่สนคนมีภรรย า แต่ถ้าสามีคนอื่นโท รหา

จะรีบรับ ส่งข้ อความแช ท รีบตอบกลับให้ไว ไปที่ใดไม่หวั่น แต่ปากก็ยังยืนยันว่าไม่สน

อย า กได้ของคนอื่นไง เขาติดต่อมาเอง แล้วก็ตัวเองเป็นคนปฏิเ ส ธ คนไม่เป็นด้วยไง

ขอขอบคุณ t h a i j obsgov