ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อเข้าใจชีวิตดีแล้ว จะไม่แคร์ 12 เรื่องเหล่านี้

1. ไม่แคร์คนโ ก ห ก หล อกล วง

2. ไม่แคร์ว่า จะต้องทำตาม ที่สังคมคาดหวัง ให้เป็นแบบนั้น

3. ไม่แคร์ ถ้ามีคนนินทา ว่าร้ าย

4. ไม่แคร์ว่าคุณ จะเป็นใคร มาจากไหน เชื้ อช าติใด ไม่ตัดสินคนที่ภายนอก หรือ อัตลักษณ์อื่นใดทั้งนั้น

5. ไม่แคร์คนที่อยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุข เพราะไม่มีประโยชน์อะไร

6. ไม่แคร์ว่า ทำอะไร ต้องมีผลตอบ แทนกลับมามากน้อยหรือไม่

7. ไม่แคร์เรื่องชาวบ้ า น ว่าเขาจะอะไรยังไง

8. ไม่แคร์ที่ จะเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ

9. ไม่แคร์ว่าเขา จะถูกตลอด ผิดบ้ า งเป็นบางครั้ง เพราะมันคือเรื่องธรรมดา

10. ไม่แคร์ว่าคนอื่นๆ จะคิดกับเราว่าอย่ างไรบ้าง

11. ไม่แคร์ ของนอกกาย ของหรูหรา หรือแม้แต่ของแบรนด์เนมต่างๆ

12. ไม่แคร์ ที่จะต้องตามแก้แ ค้ นคน เพราะมันไม่มีประโยชน์

ชีวิตไม่เคยเรียบง่ายไม่ได้โรยด้วยกลี บกุหลาบ และบางทีสิ่งต่างๆ ก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้หรอก

ความสุขนั้น คือ สิ่งที่เราเลือกได้ ฉะนั้น มันขึ้นอยู่กับคุณว่า คุณเลือกที่จะมีความสุขไหม ก็เท่านั้น

อย่าคิดว่าเรื่องเ ล ว ร้ า ยจะลงเอยด้วยดี และเรียบร้อย แต่จงเชื่อว่าใจเราจะดีได้เดี๋ยวนี้เลย

โดยไม่ต้องรอ เมื่อใจงามคุณจะรู้สึกถึงความงาม แม้ในสิ่ง เ ล ว ร้ า ย แต่ถ้าใ จ ร้ า ย

คุณจะเห็นแค่ แ ง่ ร้ า ย แม้ในสิ่งดีงาม หากมองโลกในแ ง่ ร้ า ยคุณอาจเพิ่มความ ร้ า ย

ให้กับโลกด้วยความคิด ร้ า ย ๆของตัวเอง เราทำให้โลก โ ห ด ร้ า ย น้อยลงไม่ได้

แต่ทำให้ต้นเหตุของความโ ห ด ร้ า ย ในใจน้อยลงได้ สิ่ ง ร้ า ยๆ เริ่มกลายเป็นดี ตั้งแต่มีธรรมะดีๆ

มาประดิษฐาน ที่กลางใจคุณอยู่ในที่มืดมิด ไม่น่ากลั วเท่าอยู่กับความคิด ที่มืดมน

ขอขอบคุณ L i f e h a c k, ดังตฤณ