ข้อคิดคติเตือนใจ

5 เรื่องที่ควรเข้าใจ ยุคนี้อะไรมันก็เปลี่ยนไป ไม่อย่างนั้นจะลำบาก

ในวันนี้ เราจะพาทุกคนไปดูกันว่า ในยุคนี้ที่เป็นแบบนี้ เราไม่ควรทำอะไรบ้าง

เกี่ยวกับด้านการเงินเรา เพื่อไม่ให้เรา ลำบากกว่าที่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้

1. ไม่ค้ำประกั นให้ใคร

เพราะหากคนที่เขา ขอร้องให้เราช่วย แล้วคนนั้นไม่ทำตามสั ญญา

เราเองก็มีเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะต้องชดใช้แทนเขาได้นะ ไม่ว่าจะชดใช้เต็มจำนวน

หรือบางส่วน ทางที่ดีนะ ควรปฏิเสธตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่า จะได้ไม่ต้อง

มารับผิดชอบแทนใคร ในส่วนที่เราไม่ได้ก่อ เลี่ ยงได้ก็ดีที่สุด

2. ไม่ขย ายสาข าธุรกิจเพิ่ม

คนที่ทำธุรกิจ จะเล็ก กลาง ใหญ่ เชื่อว่าคงรู้สถานการณ์ ตอนนี้ดีบางคนซบเซา

บางรายก็กำลังไปได้ดี จนถึงขั้นอย ากจะขย ายสาข าเพิ่มในเดือนนี้ หรือเดือนหน้า

ก็อย ากให้ดูตลาดดี ๆ เตรียมแผนสำรอง และถ้าตั้งใจจะขย ายเพิ่มจริง ๆ

อย ากให้ลองเทียบต้นทุ น ระหว่างการเปิดสาข าเพิ่มกับนำเงินไปพัฒนาปรับปรุงบริก ารต่าง ๆ

ว่าอันไหน มันคุ้มกว่า เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด ที่ใันเหมาะกับช่วงนี้

3. ไม่เพิ่มภาระ ไม่สร้างหนี้เพิ่ม

อันนี้ก็อย ากได้ อันนนั้นก็อย ากได้ เราอย ากให้ทุกคนตั้งสตินิดนึง วิเคราะห์สถานการณ์

ตอนนี้ก่อน เช่น ของที่มีร าคาไม่สูง ไม่น่าจะทำให้ตัวเองเดื อดร้อนก็ซื้อได้

แต่ของชิ้ นใหญ่ พวกรถยนต์ บ้าน ที่ต้องใช้เวลาผ่อน อันนี้เสี่ ยงอยู่นะ

เอาเป็นว่าเงินที่เก็บ ไว้สำหรับส่วนนี้ ค่อยเริ่มกันปีที่มันเศณษฐกินดี ดีกว่านะ

ดูสถานการณ์อีกรอบ จะวางเงินตอนนั้นก็ ไม่เสียหาย เพราะของมันไม่หนีไปไหนนี่

4. ไม่นำเงินเก็บ มาใช้อย่างสิ้นเปลือง

และใครที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตไม่ควรเอาออกมาใช้มั่วๆ เก็บไว้ก่อนดีที่สุด

หากมีเรื่องจำเป็นจริง ๆ ก็ อาจจะดึงมาเพียงเล็กน้อย จากนั้นก็คืนให้ได้ไว

เพื่อถึงวันที่เรา จำเป็นจริง ๆ ตอนที่เศรษฐกิจแ ย่จะได้ไม่เดื อดร้อนมาก

ส่วนใครที่ยังไม่มีเงินส่วนนี้ เก็บตอนนี้นะ เพราะเราจำเป็นต้องใช้มัน

5. เราต้องไม่ลงทุ นอะไร ที่ทำกำไ รสูง

ที่ยังมีความรู้ไม่มาก เช่น เล่นแ ช ร์ทุกคนต่างหวังรวย จากการฝากเงิน

กินด อ กเบี้ย ซึ่งมากกว่าฝากกับธนาคาร นอกจากจะมีความรู้ไม่มากพอ

และก็ไม่มีการวิเคราะห์ที่ดีด้วย นี่จึงเป็นความเสี่ ยงที่มากกว่าเรื่องเงิน

คือเสียรู้ในทำนองเดียวกัน หากเป็นการลงทุนที่เชื่อถือได้

อาจจะต้องใช้เวลาศึกษ าให้ถ่องแท้จนกว่าจะศึกษาจนเข้าใจจริง ๆ แล้วค่อยตัดสินใจว่าทำอย่างไร

ขอขอบคุณที่มา fo r lifeth