ข้อคิดคติเตือนใจ

เรื่องเหล่านี้ นำพาชีวิตตกต่ำ แต่มันก็ทำให้เราตาสว่างขึ้น

ทุกวันนี้เศรษฐกิจในบ้ า นเรา ใครๆ ว่ามันเป็นอย่างไร ยิ่งตอนนี้มีสถาณการณ์ที่ส่งผลกระทบ

ต่องานต่าง ๆ มันทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และวันนี้เรามี 4 เรื่อง ที่เราจะได้เห็นในยุคนี้ ว่ามีสิ่งใดบ้าง

1.เห็นท่าที่ขององค์กร ที่ทำงานอยู่

บางองค์กรมักจะอ้างว่าได้รับผลกระทบ แบกรับภาระไม่ไหว ถือโอกาสเลิกจ้างไปซะอย่างนั้น ปลดเพราะอย ากจะปลด

อยู่แล้วขณะที่ทุกคน ต้องพึ่งพาร ายได้จากงานประจำในช่วงนี้ และการหางานใหม่ก็ไม่ง่ายเลย

องค์กรบางแห่ง ชอบคิดว่าพนักงานเป็นทรัพย ากรณ์ ที่มีคุณค่า เขาจะดูแลพนักงานให้ดีแน่นอน

เข้าใจว่าทุกคนได้รับผล กระทบจากเรื่องพวกนี้ แต่หลาย ๆ บริษัทก็ไม่ล ดเงินเดือน ไม่ปลดใครออก

ประคับประคองกันไป พอสถานการณ์ช่วงปกตินั้น พนักงานที่มีคุณภาพก็กลับมาทำงานต่อได้อย่างเต็มที่

2.ได้เห็นว่า อาชีพที่มั่นคง ไม่มีอยู่จริง

อย่าง นักบิน แอร์โฮ สเตส ไกด์นำเที่ ยวในประเท ศที่การท่องเที่ยวบูมมาก ผ่านมาในไม่กี่ปีนี้

ตกง านกันหมด ยังไม่รวมไปถึงอาชีพ ที่เกี่ยวกับงานบริก ารพนักงา นขับรถ สาธารณะ ที่ได้รับผลกระทบ

ขณะที่ บางอาชีพยังสามารถทำงาน W o r k f r o m H o m e ได้ แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือ หากเหตุการณ์มันแย่ไปกว่านี้

3.เห็นท่าที ที่แท้จริง และความมีน้ำใจของแต่ละคน

เพราะบางคนก็แอบกั กตุ นสินค้ าเพราะมองว่า มันคือโอกาสทำเงิน จากความทุกข์ ของคนอื่นเขา

บางคนกลับบ ริ จ า ค เงินเป็นล้าน จัดซื้ อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แม้แต่ข้าวส า ร อ า ห า รแห้ง

สิ่งของจำเป็ นต่างๆ แจกจ่ายให้กับคนที่ได้รับความเดื อดร้อน ทีนี้เราจะได้รู้กันว่าใครเป็นอย่างไร

4.พิสูจน์ให้เห็นว่า การมีเงินออม 3 ถึง 6 เดือนนั้น มันคือสิ่งที่จำเป็นมาก

หลายคนเดื อดร้อนเพราะที่ผ่านมา ไม่เคยคิดที่จะออม ก็พอเข้าใจสำหรับคนร ายได้น้อยจริง ๆ

เดือนช นเดือนก็ไม่พอใช้ แต่ก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจ บางคนร ายได้พอประมาณ ติดหรูสร้างหนี้พึ่งแค่เงินเดือน

จากงานประจำ แล้วพอเกิดโ ค วิ ด ตกงาน จบกันทุกอย่าง บางคนเดื อดร้อนแต่ไม่หนักมาก

เพราะใช้ชีวิตพอเพียงอยู่แล้ว เก็บเงินไว้เคยชิบกันการกิน อยู่อย่ างประหยัดเลย ก็เลยปรับตัวได้ง่ายหน่อย

ถึงคราวฉุ ก เ ฉิ น ก็มีเงินสำร องไว้ใช้ ดูคนที่ดีที่สุด คือ ดูตอนเกิดวิ ก ฤ ต อย ากรู้ว่าใครทำหน้าที่

ของตัวเองได้ดี ก็ให้ดูได้ในตอนนี้ ผู้บริหารมีศักยภาพมากขนาดไหน ในการบริหาร จัดการกับวิ ก ฤ ต ต่าง ๆ

มีเงินสำรองแค่ไหน ฐานะทางการเงินเข้มแข็งหรือไม่ เศรษฐีจะเห็นแก่ตัว ก็ดูได้จากน้ำใจช่วงนี้ ที่เขาหยิบยื่นให้

ขอขอบคุณ จัน ท ร์ เ จ้ า