ข้อคิดคติเตือนใจ

ถ้าคนศีลไม่เสมอกัน การที่จะคบกัน มันก็เป็นเรื่องยาก

ตั้งแต่โบราณ ผู้ใหญ่ชอบพูดให้เราฟัง คิดว่าคงเคยได้ยินคำกล่าวที่บอกว่า เมื่อศีล ไม่เสมอกัน คบกันไม่ได้ และนั่นเป็นประโยคที่

ใช้ได้กับทั้งการคบเพื่อน และแม้กระทั่งการคบกัน เพื่อเป็นคู่ชีวิตก็ยังได้ ก็เข้าใจแหละว่าบางคนก็ไม่เข้าใจ

อย่ างแท้จริงว่า ประโยคนี้หมายถึงสิ่งใดบ้าง แล้วเราจะมาพูดถึง นิย ามในประโยคสั้นๆ ของประโยค

เพราะหากมันเป็นการทำ ให้ทุกคนมีความคิดที่แต กฉานมีความเข้าใจมากขึ้น ก็จงนำมันไปปรับใช้ในชีวิตได้

หากคุณอยู่กับคนใจกว้าง ชีวิตคุณจะมีการใช้ชีวิต ทางสังคมที่กว้างยิ่งขึ้น และหากคุณอยู่กับคนบุญ

คุณจะมีจิตใจที่เมตตา มีความเอื้อเฟื้อ ต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้มากยิ่งขึ้น เมื่อคุณอยู่กับคนมองโลกในแง่ดี

ตัวคุณนี้จะมีความสุข ไปตามแบบที่คุณต้องการ ในแบบที่มันควรจะเป็น คุณอยู่กับคุณกล้าหาญ

ก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้น ถ้าตัวคนคบกับคนที่ไม่เอาไหน วันๆ ไม่ทำอะไร สร้างแต่เรื่อ ง ก็จะพาทำให้ตัวคุณ

เป็นคนไม่เอาไหนเหมือนดังเขา ยิ่งพูดคุยในเรื่องที่เหมือนกัน ยิ่งเราสนิทกับคนประเภทใด ตัวเราก็ย่อมเป็น

คนแบบนั้นเช่นกัน ถ้าตัวเรา พูดคุยกับคนแบบใด เรามีความสบายใจไม่อึดอัดใจ รู้ไว้ว่า เรากำลังจะเป็นพวกเดียวกับเขาไปแล้ว

เคยได้ยินคำนี้ไหม แม ล งวันมันจะไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน ไม่กินเกสรด อ กไม้นะ แต่มันจะชวน

กันไปกินของ ไม่ดี มันก็เช่นเดียวกันกับคุณ ก็ไม่เคยเห็นตัวผึ้ งชวน กันไปกินของไม่ดีเหมือนกัน

เพราะพวกเดียวกัน จะชอบทำอะไรเหมือนๆ กัน เราต้องการจะเป็นคนแบบใด ก็ให้เลือก

คบคนแบบนั้นนะ ไม่ว่าจะอย ากเป็นแม งวันหรือเป็นผึ้ง ก็สุดแล้วแต่คุณเลือก เพราะชีวิตคุณ คุณกำหนดได้

ขอขอบคุณ h e r b t r i c k