ข้อคิดคติเตือนใจ

คนโ ง่ กับคนฉลาด มีความต่างกันอยู่ 5 ข้อนี้

ทุกวันนี้มีคนอยู่หลากหลายประเภทจริง ๆ บางคนก็เข้าข่ายไม่มีใครอย ากคบหา บางครั้งมันอาจเป็นที่ตัวเขาเอง

เพราะนิสัยส่วนตัวของเขาที่ทำให้ คนรอบข้างต้องเบื่ อหน่ าย และมีอยู่จำพวกหนึ่ง

ที่ถูกเรียกว่า เป็น คนโ ง่ชอบอวดฉลาด และมักมีนิสัยที่ต่างจาก คนฉลาด อยู่ 5 ข้อ

1.คนโ ง่จะไม่สนความต้องการ ไม่สนความรู้สึก ของใครทั้งนั้นนอกจากตัวเอง

คนที่มีไอคิวสูง มีแนวโน้มที่จะเข้าใจเห็นใจคน หยิบยื่นความช่วยเหลือให้คนอื่น

และไม่หวังผลตอบแทน ในทางกลับกัน คนโ ง่ที่แทบจินตนาการ ไม่ออกเลย ว่าคนอื่น

จะมีความคิดต่างไปจากตัวเองแบบไหนบ้างและยังมองด้วยว่า

การทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไรตอบแทน มันสู ญเปล่า

2.คนโ ง่ คิดว่าตัวเองดีกว่าทุกๆคน

พวกเขามีแนวโน้มที่จะชอบวิจารณ์ ติติงคนอื่นให้ตัวเองดูดีขึ้นมา เพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเอง

เหนือกว่าไง ชอบตัดสินคนอื่นไปก่อนโดยที่ไม่รู้ความจริง และมีความลำเอียงเป็นที่ตั้ง

ทั้งยังชอบการลงโท ษที่รุนแร ง เกลี ย ดคนที่รักชอบเพ ศเดียวกั น เมื่อในชีวิตจริง เราต้องเจอคนเหล่านี้

เลี่ยงได้ก็ให้นึกเสียว่า เผื่อจะช่วยให้เราไม่ต้องเจออะไรที่ป วดหั ว เพราะแต่ละวันก็เจออะไรที่แ ย่มากพอแล้ว

3.คนโ ง่โยนความผิ ดเมื่อทำผิด ให้คนอื่นเสมอ

ไม่ชอบรับผิดชอบอะไรทั้งนั้น โยนความผิ ดให้ผู้อื่นประจำ แต่สม อ งของคนฉลาด

จะมีปฏิกิริย าที่ต่างออกไป หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น พวกเขารู้ว่าความผิดพลาดนั้น

ทุกอย่างจะเป็นบทเรียนสอนตัวเอง เพื่อไม่ทำซ้ำเป็นครั้งที่สอง

4.คนโ ง่คิดว่าตัวเองถูก

หากเกิดความขั ดแย้ ง จะเถี ยงอย่างเอาเ ป็นเอา ต ๅ ย เพื่อเอาชนะ และแทบจะไม่สนเลย

ว่าในวงสนทนานั้นมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองแค่ไหน แต่ขณะที่คนฉลาดเขาพร้อมจะเข้าใจ พร้อมยอมรับ

ในความคิดที่ต่างไปจากตัวเอง คนฉลาดจะตั้งใจฟัง

พิจารณาเรื่องราวนั้นๆ ก่อนจะตัดสินใจหรือก่อนพูดอะไรออกไปนั่นเอง

5.คนโ ง่ จะแสดงอาการโมโห เพื่อกลบเกลื่อน

หากรู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่างที่คิด เริ่มจะคุมสถานการณ์ ไม่ได้ จากนั้นก็จะแสดงอาก ารโมโห ก้าวร้าว

กลบเรื่องราวต่างๆ เพราะความฉลาดน้อยนั่นแหละ พวกเขาจึงมีพฤติ ก ร ร มที่ ก้าวร้าวมากกว่า