ข้อคิดคติเตือนใจ

3 สิ่ง ที่ควรเข้าใจมัน แล้วจะมีกินมีความสุขกับชีวิต

การวางเป้าหมาย ว่าจะทำอะไรต่อไป นับว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตมาก

เพราะจะทำให้เรามีทิศทาง ในการดำเนินชีวิต เป้าหมายก็เหมือนลูกศร

ที่ชี้ทิ ศทางให้ไปถึงปลายทาง แล้ววันนี้เรามี 3 ข้อแก้ จนมาฝากกันมาดูว่าจะมีอะไรบ้าง

1 รู้จักใช้จ่ายประหยัด

เริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงิน ในที่นี้การประหยัดไม่ได้หมายถึง

การใช้จ่ายอย่ างคนอดๆ อย ากๆ นะ แต่หมายถึง การใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็นเลย

ควรที่จะรอซื้ อในช่วงของสินค้ านั้นลดราค าดีกว่า แค่นี้ก็จะทำให้ คุณสามารถมีเงินเหลือเก็บ

ในแต่ละเดือนได้ไม่ย าก หลายคนอาจไม่เคยสังเกตุว่าสินค้ าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกัน

แต่ทำไมราค าถึงต่างกัน ที่จริงนั้น วัตถุดิ บมาจากที่เดียวกันเลย ต่างกันก็เพียงยี่ห้ อที่เจ้าของสินค้ าเพิ่มมูลค่าให้

จนมีราค าที่สูงขึ้น ผู้บริโ ภ คอย่างเราๆ ควรต้องสังเกตุดูว่าสินค้ าบางตัว หากเลือกซื้ อจากยี่ห้ ออื่นใกล้ๆ เคียงกัน

มันจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ไปได้มากทีเดียว ฉะนั้นจะซื้ออะไร ก็คิดดีๆ

2 รู้จักการออม

การออมที่จะช่วยให้เงิน ที่คุณประหยัดเหลือเก็บไว้ใช้ และการออมมีวิธีการอย่ างไร

ที่จะทำให้ ออกผลการออม คือเป็น การออมจากร ายได้ประจำเดือน แบบเท่าๆ กันทุกเดือน

เช่นหั ก 10 – 20 % จากร ายได้/เดือน จากนั้น นำเงินออมบางส่วนไปทำสิ่งต่างๆ ให้มันงอกเงย

โดยการนำเงินออม ไปซื้อกองทุ นรวม ซึ่งการลงทุ นในการกองทุ นรวมนั้น ผู้ลงทุ นจะได้

รับผลตอบแทน ที่มั่นคงกว่าการลงทุ นในหุ้ น เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ากว่า

การนำเงินไปลงทุ นในกองทุ นรวม จะช่วยให้ผู้ลงทุ นสามารถบริหารการเงินได้ง่าย

เพราะ ธนา คารจะนำเงินของเราไปลงทุ นในกองทุนหุ้ น ที่ศั ก ย ภ าพที่ดี เสี่ ยงต่ำ

ร ายได้จากกองทุ นรวมจะมากน้อย อยู่กับเงินทุ นที่ลงทุ น อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดหุ้ น

ช่วงนั้นอีกนะ ฉะนั้น ผู้ลงทุ นจึงควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการซื้อด้วย

3 การหาร ายได้เสริม

หากมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบและถนัด สามารถนำมาต่ อ ยอดให้เป็นร ายได้เสริมได้

เช่น ถ้าคุณชื่นชอบการทำขนม ก็ลองทำขนม ในวันหยุดหรือวันว่าง แล้วไปข าย

ในที่ทำงาน ไม่ก็ตามร้ านค้าเพื่อสร้างร ายได้ บางคนเนี่ยใช้ความสามารถ

ในการทำขนมข าย จนต้องลาออกจากงาน เพราะมีออเดอร์ เข้ามามาก เป็นกอบเป็นกำ

ดังนั้น วันนี้คุณต้องถามตัวเองว่า ชื่นชอบสิ่งใด สิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่ อ ยอดได้แค่ไหน