ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ข้อคิดยามแก่ ถ้าทำได้ ชีวิตก็สบายแล้ว

1. หยุดการจ่ายที่ฟุ่มเฟือย

หากคุณเริ่มคิดเก็บเงินสำหรับหลังเกษียณ และช่วงใกล้เกษียณ ดูเหมือนว่า

ค่อนข้างจะสายไปแล้ว นะอายุเกิน 50 คุณควรมีเงินสะสม ที่ใช้หลังเกษียณต่อปี

บวกไปอีก 10 ปี เช่น อายุ51 ต้องมีเงินสะสม 10+ 1=11 ปี 52 ปี ควรมีสะสม 12 ปี อายุ 60

ต้องมีเงินสะสม 20 ปี นั่นเป็นตัวเลข โดยประมาณว่า คุณจะล าโลกตอน ที่อายุ 80 ปีและ

อีกสิ่งหนึ่งคือ อย่ าคาดหวังอะไรกับลูกๆ มากนัก เพราะในสมัยนี้พวกเขาก็ต้องแบกรับภาระเขาเองเช่นกัน

2. เลิกแคร์ว่าคนอื่นจะคิดอย่ างไรกับคุณ

หน้าก ากและหัวโ ข น จะอยู่กับ คุณอีกไม่ถึงสิบปี ฉะนั้นแล้วจงหัดที่จะปล่อยวาง

ลดตัวตนของคุณลงบ้ าง กลับไปหา เพื่อนที่ดี ออกห่างจากคนที่ไม่จริงใจ

3. หยุดทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย ตัวเอง

เช่น เ มาค้าง , อดนอน, กินโดยไม่ประมาณ ฉะนั้นแล้ว จงเริ่มหันกลับมาดูแลร่ า ง ก ายตัวเอง

ด้วยการออกกำลังกาย หลายๆ คนคงจะผลัดวัน หรือไม่ก็เลี่ ยงการออกกำลังกายมาตลอด

แต่เมื่ออายุเลขขึ้นห้า นั่นคือร่ า งกา ย คุณกำลังจะร่วงโรยแล้ว ดังนั้นควรหันมาใส่ใจกับการออกกำลังกายจริงๆ ได้แล้ว

4. หยุดลังเล เกี่ยวกับการทำงาน หรือการหาง านใหม่

พออายุย่ างเข้าวัย 50 ควรมีงานที่มั่นคงได้แล้ว และเป็นงานที่คุณรักจริงๆ

ถ้างานทีทำมันไม่ใช่ตัวตนของคุณ มันก็คงจะสายเกินไป ที่จะไปเริ่มใหม่

หากเป็นเช่นนี้แลเว ก็จงอดทนทำต่อไปเพราะคุณคุ้นชิน กับมันแล้ว หากจะหา

งานใหม่น่าจะเป็นงานที่คุณอย ากทำ หลังเกษียณมากกว่า ที่ช่วยเติมเต็มให้คุณได้

5. เลิกกังวล การเปลี่ยนแปลงในร่ า ง ก า ย

ตี นกา , ผมหงอก , เหนี ยง เหล่านี้เป็นตัวบอกถึงประสบการณ์ ที่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวมา

คุณไม่สามารถเลี่ย ง ได้ไปตลอดหรอก จงภูมิใจกับมัน ยอมรับมัน เติบโตอย่ างสวยงาม

6. ไม่ทำงานหนัก

หากเป็นมนุษย์เงินเดือน อายุ 50 ยังไม่ขึ้นเป็นระดับผู้บริหาร แปลว่าคุณอาจไม่อยู่สายตาเจ้านายเท่าไร

ฉะนั้น อย่ าเสี ย เวลาไปกับการทำงานหนัก ใช้เวลาดูแลสุข ภ า พ ให้มากๆ ดีกว่า

ถ้าคุณขึ้นเป็นระดับผู้บริหาร แล้วต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อบริษัท ก็จงจัดสรรเวลา ให้กับครอบครัวกับสุข ภ า พ ตัวเองบ้าง

แต่หากเป็นข้าราชก ารคุณมีความมั่นคง เวลาว่างมีมากก็ใช้เวลาดูแลสุข ภ า พ และเตรียมงาน หลังเกษียณได้เลย

แต่ถ้าคุณทำงานอิสระ คุณสามารถทดลองเกษียณล่วงหน้าได้ คุณคงต้อง เริ่มหาผู้ช่วยที่ไว้ใจได้

มาช่วยคุณบริหารงาน โดยคุณสามารถออกมาดูห่างๆ ได้ สิ่งสำคัญคือ อย่ าหวังว่าลูกหลานคุณจะรับภาระนี้ จงปล่อยให้เขาเลือกเอง

7. หยุดความโมโห ที่ไม่มีเหตุผล

ต้องลดลง คุณธรรมความสุขุมต้องมากขึ้น ความเมตตากรุณาต้องมากขึ้น

หมั่นเตือนตัวเองว่า อยู่ให้ลูกหลานเคารพรัก อย่าอยู่ให้ลูกหลานหวาดกลัว

จนเขาไม่มีอย ากเข้าใกล้ อย่าแก่แค่เพราะอยู่นาน

8. หยุดคิดแทนลูก

เพราะคุณไม่มีทางอยู่ดูแลลูกไปได้ตลอด ดังนั้น ต้องรู้จักวางมือ

ลูกๆ มีทางเดินของเขาเองอยู่แล้ว ถ้าคิดแทนทำแทน ไปทุกอย่าง

มันจะเหนื่อย และทำให้ลูกๆ ดูแลตัวเองไม่เป็น ถ้าวันหนึ่งที่คุณจากไปพวกเขา เขาจะอยู่อย่างไร

9. เปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะพลาดอะไรหลายๆ สิ่งไป เพราะการปิดใจตัวเอง

แค่ลองเปิดใจและเรียนรู้ คุณจะพบว่าโลกมันกว้างกว่าที่คุณคิด

อายุเลขห้า ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เลย รับฟังคนรุ่นใหม่

เราจะได้เข้าใจสังคมปัจจุบันมากขึ้น ปัญหาช่องว่างระหว่างวั ยก็จะได้หมดไป

10. หยุดการเล่นอินเทอร์เน็ตเกินจำเป็น

ต้องเริ่มทำอะไรที่เป็นชิ้ นเป็นอันสักที จะไม่เสียเวลากับ S o c i a l มากไป เว้นแต่ว่าคุณ ใช้ในการติดต่อเพื่อน

หรือหาข้อมู ลที่เป็นประโยชน์ เล่นได้แต่ต้องมีการ จำกั ดเวลา หากเล่นมากไปล้วนทำให้คุณเสี ยเวลา

สำหรับคนที่มีครอบครัวกลับมาดูแล คู่ชีวิตและลูกของคุณให้มาก เขาเหล่านั้นเป็นคนที่หวังดีกับคุณ

ขอขอบคุณ รักยิ้ม