ข้อคิดคติเตือนใจ

4 ข้อ ว่าทำไม คนโลกส่วนตัวสูง จึงน่าค้นหา

สังเกตกันมั้ยว่า เพราะอะไร คนโลกส่วนตัวสูง มักจะมีแร งดึงดูดบางอย่าง ที่ทำให้คน

อย ากจะเข้าหา ฉะนั้น เราไปดู 4 เหตุผล ทางวิทย าศาสตร์ ว่าเพราะอะไร

1. สม อ งของพวกเขา ตัดสินใจได้ดีกว่า

จากการศึกษ าของมหาวิทย าลัย ฮาวาร์ด ในปี 2 0 1 2 เขาพบว่า

ชาวอินโทรเวิร์ท จะมีส ม อ งเนื้ อสีเทา ที่อยู่ในสม อ ง ส่วน P r e f r o n t C o rt e x

ใหญ่กว่าสม อ งของชาวเอกซ์โทรเวิร์ท และสม อ งในส่วนที่ว่านี้ จะทำหน้าที่

ในการตัดสินใจนั่นเอง ซึ่งอาจทำให้คนโลกส่วนตัวสูง จะคิดอย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะทำอะไร

2.คนโลกส่วนตัวสูง

พวกเขานั้น สามารถใช้พลังที่มี ผลิตผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

คนที่ชอบเข้าสังคม พวกเขาคือพวกที่มักจะมี ป ากมีเสียง ชอบพูดชอบ

ออกความเห็น แต่พูดถึง เรื่องผลงานนั้นส่วนใหญ่ ชาวอินโทรเวิร์ท จะทำงานได้มี

ประสิทธิภาพมาก กว่าในงานวิจั ยที่ได้ตีพิมพ์ ได้ทำการเก็บข้ อมูล

พนักงาน จำนวน 1 7 , 0 0 0 คน  C E O อีก 2 , 0 0 0 คน และมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของ C EO

ที่ ประสบความสำเร็จ ในการงานนั้น เป็นคนโลกส่วนตัวสูง และมีเหล่าคนมีชื่อเสียงมากมาย

ที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ ที่เป็นชาวอิน โทรเวิร์ท

3.พวกเขาเก่งเรื่องเ ซ็ ก ส์

คนที่ชอบเข้าสังคม จะมี เ ซ็ ก ส์ บ่อย กว่าคนโลกส่วนตัวสูง ผู้ชายที่ชอบเข้าสังคม

จะมี เ ซ็ ก ส์ เฉลี่ย 5.5 ครั้ง /เดือน ขณะที่ผู้ชายโลกส่วนตัวสูง

จะมี เ ซ็ ก ส์ เฉลี่ย 3 ครั้งต่อเดือน แม้ไม่บ่อย แต่เป็น เ ซ็ ก ส์ที่ดี

และทำให้คู่ น อน ของเขาพอใจมากมากกว่าด้วย

4.เขามัก จะคิดก่อนพูดออกไป

คนโลกส่วนตัวสูง มักจะคิดก่อนที่จะพูดโต้ตอบ พวกเขาจะคิดอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ผลลัพธ์ ออกมาดีที่สุด

และนั่น มันคือข้อดีที่ทำให้คนเหล่านี้ กลายเป็นคนมีเสน่ห์ และผู้หญิงส่วนใหญ่มักชอบ

ผู้ชายพูดน้อย ๆ ตอบสั้น ๆ ตรงประเด็น มากกว่าผู้ชายพูดไปเรื่อยๆ

ขอขอบคุณ k i d n a n k i d n e e