ข้อคิดคติเตือนใจ

3 สิ่ง ที่คุณทำมันได้ เปลี่ยนนิสัยตัวเองให้เป็นคนขยัน

1. ก่อนนอนพูดกับตัวเอง ในสิ่งที่อย ากทำในวันพรุ่งนี้

มันคือวิ ธีที่ทรงพลังที่สุด ลองพูดกล่อมตัวเองทุกคืนๆ ให้สม อ งเราได้รับรู้ว่า

พรุ่งนี้เช้าต้องทำอะไรก่อน หลัง เมื่อตื่นเช้ามา เราจะรีบทำในสิ่งที่พูดไว้

เหมือนเป็นการสร้างสมาธิให้จัดลำดับความ สำคัญในสิ่งที่จะทำ

2. ฝืนทำทั้งที่ไม่อย ากทำ

ลองทำในสิ่งที่ไม่อย ากทำอย่ างน้อยสัปดาห์ละอย่ าง กำหนดให้มีหนึ่งวัน

ของสัปดาห์ เป็นวันที่เราจะฝืนใจทำในสิ่งที่ขิ้ เ กี ย จ เช่น หากเวลานั้นกำลังรู้สึกว่า

สิ่งที่ฉันไม่อย ากทำที่สุดของวันนี้แล้ว คือ การล้ างห้องน้ำให้เลือก การล้ างห้องน้ำ

เป็นสิ่งที่จะทำในวันนั้น แล้วเริ่มทำมันเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี เมื่อเอาชนะปัญหาแรกได้

ปัญหาเรื่องอื่นๆ ในวันนี้น ก็จะดูง่ายขึ้นมาทันทีทันใด

3. เขียน 5 อย่ าง ต่อไปนี้

เขียนชมตัวเอง ในเรื่องที่ทำสำเร็จอย่ างน้อยวันละ 5 อย่าง และเขียนตำหนิตัวเอง

ในสิ่งที่สมควรทำ แต่ไม่ยอมทำ วันละ 5 อย่าง เพื่อประสิทธิภาพที่ดี หากสัญญาอะไรกับตัวเองไว้

วันนี้แล้วไม่ทำ เขียนลงไปด้วย และการตำหนิตัวเองมันคงไม่ใช่อะไร

ที่เราอย ากจะเขียนอยู่แล้ว แต่มันจะทำให้เรารู้สึกละอ ายแก่ใจ

ถ้าคิดจะทำอะไร เหลวไหล และมีความรู้สึกอย ากทำในสิ่งที่ควรทำจริงๆ ให้เสร็จ

เคยมีคำกล่าวอยู่ว่า ขยันไว้เถอะ ถึงไม่มีอะไรมารับประกั นว่า จะร วย

แต่อย่างน้อยๆ คนขยัน ก็ไม่มีวันอดอย าก คิดดูว่าถ้าเราขยันถึงมันอาจจะไม่ได้ทำให้เราร วยขึ้น

แต่หากเราไม่ทำอะไร มันก็มีแต่จะยิ่งแ ย่ เมื่อเราเหนื่อย แค่นอนคืนเดียวก็หาย

แต่ถ้าจนเนี่ย จะนอนกี่คืนก็ไม่หาย จงอดทนให้ได้ดังก้อนหิน จงติดดินให้ได้ ดังต้นหญ้า

เข้มแข็งให้ได้ดัง เหล็กกล้า และอ่อนโยนแต่ ไม่อ่อนแอดั่งธารา