ความเชื่อ-ดวง

ไหว้เจ้าที่กลางบ้านยังไงให้ถูก การเงินไม่ขัดสนและไม่ลำบาก

ไม่ว่าใครก็คงที่จะต้องมีช่วงชีวิตที่ ขัดสน ท้อแท้ ทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจ

และถ้าใครรู้สึกว่าช่วงนี้ ชีวิตมีแต่ปัญหาทำอะไรก็ ติ ดๆ ขัดๆ ไม่สบายใจซะเลย

มีเรื่องมากมายในหัวให้คิด เรา อ ย า ก ลอง ชวนให้เพื่อนๆ มาไหว้เจ้าที่

เจ้าทางกัน สักหน่อย เพื่อสร้างความเ ป็ นสิ ริ ม ง คลให้กับตัวเอง แก้เ ค ล็ ด

ดึ งดู ดโชคดีให้กลับมาเป็นของเราบ้าง แล้วชีวิตจะดีขึ้น อ ย่ า ง ที่ คา ดไม่ถึงเลยเชียว

และสิ่งต่อไปนี้ ที่ต้องเตรียม

1 ด อ ก ดาวเรือง 9 ด อ ก

2 น้ำช า 5 แก้ว

3 ธูป 5 เล่ม

4 ผ้าขาวบาง

5 หม ากพลู 9 คำ

6 ผลไม้ 9 อย่ าง

7 เทียน 2 เล่ม

ซึ่งการไหว้เจ้าที่ ให้เราเลือกบริเวณ กลางบ้าน เอาที่เหมาะสม จากนั้นปูผ้าขาวเพื่อรอง

เป็นพื้นที่นั่งและวางของทุกอ ย่ า งให้เรียบร้อย บนผ้าแล้วจุดธูปกับเทียน

พร้อมว่าตาม บทไห ว้เจ้าที่ นี้ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เอ่ยบ้านเลขที่ ของเรา ในวันนี้เป็นวันดี

ข้าฯ ขอนำเครื่องสักก าระบูช ามาถวาย เพื่อบอกกล่ าว ข้าฯ จะขอเข้ามาอยู่อาศัยที่แห่งนี้

โปรดช่วยส่งเสริม และขอให้ทำม าค้ าขึ้นเจริญรุ่งเรืองด้วยเถิด ห่างไกลจากมาญผจญทั้งหลาย

ขอให้ท่านโปรดเปิดประตูเงิน ประตูทอง ให้ได้พบกับหนทางที่ประสบความสำเร็จ พบเจอเงิน ทอง

ในทุกทาง ถ้ามีสิ่งใด ที่ทำพลาดไปไม่ว่าตั้งใจก็ ดี หรือไม่ได้ตั้งใจก็ ดี ข้า ขอขมาลาโท ษ ณ ตรงนี้

โปรด อ โ ห สิ ก ร ร มให้ด้วยเถิด จากนั้นในตอนที่จะลา ก็ให้ทำการจับที่พาน พร้อมกล่ าว

ขอเดน ขอทางให้ลูกหลาน ได้กิน เพื่อเป็นสิริมงคลด้วยเถิด สำหรับการไหว้เจ้าที่

ภายในบ้าน ให้เราทำด้วยความสำรวม ด้วยความเรียบร้อย และมีความสงบ

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตั้งมั่นจริงๆ แล้วความดีผลดีจะเกิดขึ้นกับตัวเรา ในไม่ช้า

ขอบคุณ postsabaidee,krustory