ข้อคิดคติเตือนใจ

ข้อสังเกต 8 ข้อ ว่าใครที่กำลังอิจฉาเรา หรือกว่าเราได้ดีกว่า

1.เป็นที่ปรึกษา ได้แ ย่มาก

เพราะพวกเขาจะพย าย ามหา วิธีให้คำแนะนำที่อา จทำร้ ายจิตใจคุณ

เขาอาจจะหว่านล้ อมให้คุณ เชื่อว่าวิธีของพวกเขา ดีที่สุดแล้ว แต่สุดท้ายนั้น

คุณจะเดื อดร้อนมากกว่าเดิมซะอีก ทั้งนี้การรับมือกับคน ขิ้ อิ จฉ านั้น ไม่ง่ายเลยอันที่จริงนั้น

เขามีความมั่นใจต่ำ และการหงุดหงิดใส่พวกเขาก็ไม่ทำ ให้อะไรๆ ดีขึ้นด้วย

เพราะงั้นแล้วคุณควรเป็นตัวของตัวเองให้มาก เผชิญหน้ากับพวกเขาเท่าที่จำเป็น

และพย าย ามช่วยพวกเขา ให้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ได้ด้วยตัวเอง

2.หาเรื่องแข่งขันอยู่เสมอ

เพราะต้องการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ มากกว่าใคร เลยอย ากพิสูจน์ความเหนือกว่า

3.ดูถู ก ความสำเร็จคุณ

เพราะพวกเขามักจะสบประม าทความสำเร็จ ของคุณโดยไม่สนว่า คุณต้องใช้ความพย าย าม

แค่ไหน พวกเขาอาจถึงขั้นทำตัวเสียม ารย าท แต่ถึงกระนั้นคุณก็ไม่ควรใส่ใจ

เพราะจะยิ่งทำให้พวกเขา ได้ใจ ฉะนั้น จงถ่อมตัวมุ่งมั่น กับความสำเร็จตัวเองดีกว่า

4.พวกเขาไม่ชอบหน้าคุณ

เกลี ย ดอย่ างไร้เหตุผล เพราะพวกเขาใฝ่ฝันว่าอย ากจะเป็นเหมือนคุณ

และแม้ว่าจะทำความดีใดๆ ก็ไม่สามารถลดทอนความเ กลี ยดของคนเหล่านี้ได้

พวกเขาพย าย ามทำ ล า ย ความสัมพันธ์ ของคุณกับคนอื่น โดยเฉพาะคนที่สนิทกับคุณ

เพื่อทำให้คุณรู้สึกเคว้ง เปล่าเปลี่ยว และเมื่อไหร่ที่ใครต่อใคร

รู้สึกยินดีกับคุณ คนเหล่านี้ก็จะสวมหน้าก า ก ยินดีกับคุณด้วยเช่นกัน

5.เขาจะ นินทาคุณ

คอยแต่จะหาเรื่อง นิ น ท า คุณได้ทุกที่ ทุกเวลา มากไปกว่านั้นอาจจะป้ ายสีคุณอีกด้วย

ทางที่ดี คุณควรเผชิญหน้ากับเขาตรงๆ กันไปเลย และพูดคุยกันอย่ างจริงจัง

เกี่ยวกับพฤติกร รมของเขา บางครั้งพวกเขาอาจยอม

เปลี่ยนพฤติก ร รมก็ได้ แต่ถ้าไม่ ก็ต่างคนต่างอยู่

6.มักจะเลียนแบบ

พวกเขาอาจจะเลียนแบบ พฤติกร รมแนวการแต่งตัว

หรือแนวคิดของคุณ แต่ทั้งนี้ คุณไม่ควรโกรธ แต่ว่าควรให้กำลังใจพวกเขาหน่อย

ว่าต้องทำทุก อย่ างด้วยตัวเอง รวมถึงแสดงให้พวกเขารู้ว่า

การเป็นตัวของตัวเอง นี่แหละทัรคือสิ่งที่ดี และมหัศจรรย์มากแล้ว

7.คอยแต่วิ จ า ร ณ์คนอื่นไปทั่ว

เขาจะมองคุณว่าเป็นคนที่มีข้อบ กพร่ องมากมาย แต่แค่โชคดี ฉะนั้นแล้ว

พวกเขาถึงรู้สึกว่า ต้องทำให้คุณรู้ตัว แม้คุณจะทำทุกอย่ างเพอร์เฟกต์

และสุดท้ายพวกเขาก็จะจับ ผิ ด คุณให้ได้เสมอ

8.ดีใจ ถ้าเมื่อไหร่คุณล้ ม เห ลว

เพราะเขาไม่สามารถยินดีกับความ สำเร็จของคุณได้ แต่จะดีใจกับความล้ มเ ห ลวแทน

ถ้าคุณพลาด พวกเขาก็รอซ้ำ พวกเขาจะไม่อยู่ เคียงข้างคุณในย ามที่คุณมีความสุขหรอก

พวกเขาจะทำเป็นเฉยๆ เนื่องจากไม่สามารถ ยินดีกับความสุขของคุณได้

ขอขอบคุณ lamunlamai