ข้อคิดคติเตือนใจ

อย่าเที่ยวไปอวดใครต่อใคร ว่าตัวเองมี ทั้งที่เรายังจน

ยุคสมัยนี้ คนส่วนมากยอมซื้อ ยอมจ่ายสิ่งของที่เกินความจำเป็น เพื่ออวดกันทั้งนั้น ได้หน้าแล้วกลับมานั่งใช้หนี้ ตามระเบียบ

50 ปีก่อน – คนอินเดี ย คนบังคล าเทศ

หนีความย ากจน มาเมืองกรุง เป็นคนข ายนมแพะ ข ายถั่ว

เราก็ดูถู กเขาเรียกไอ่บัง แต่คนอินเดี ยขยัน เจียมตัวประหยัดเก็บออม ไม่ยอมเสี ยเปรียบ

วันนี้เขาเป็นเจ้าของกิจการมากมาย บ้านเราก็เป็นลูกจ้าง ทั้งยังเป็นลูกหนี้คนอินเดี ยมากมาย

เมื่อ 100 ปีก่อนนั้น – คนจี น

หนีความย ากจน เป็นกุลี ,แบกข้าวสา ร ,ข ายน้ำเต้าหู้ ฯลฯ

คนบ้านเราก็ไปดูถู ก ไปว่าเขาไอ้เจ็ก แต่ดีที่คนจี นขยันหนักเอ าเบาสู้

อย ากเป็นเจ้าของกิจการ อย ากเป็นพ่อค้ า คนเราชอบสบายอย ากเป็นเจ้าคนนายคน

รับร าชก ารมียศ มีเกียรติ พอมาวันนี้ คนจี นร่ำรวยเป็นเจ้าของกิจการมากมาย เราเป็นลูกจ้าง เป็นลูกหนี้คนจี น

30 ปีก่อน – คนเวียดนาม อพยพมาเพราะส ง ค ร า ม มาเมืองกรุง ชลบุรี

เป็นลูกจ้างทำประมง ทำนา แล้วคนดู ถู กไปว่าเขาไอ้แกว

แล้ววันนี้ เมืองเราโดยเฉพาะทางอีสาน ภาคตะวันออก คนเวียดนามเป็นเจ้าของกิจการมากมาย

แล้วเราล่ะ เป็นลูกจ้าง เป็นลูกหนี้เขา

วันนี้ คนลาว คนพม่า คนเขมร เขาเข้ามาบ้านเราทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง

เพราะ AEC เปิดรับค่าแร ง 300 บาท เข้ามาเป็นคนรับ ใช้ในบ้าน พนักงานโรงแรม

เด็ กเสริฟ์ร้านอาหาร ,คนงานก่อสร้าง , เราไปดูถู กเรียกเขาว่า ไอ่เขมร ไอ่หม่อง

น่าห่วงจริงๆ ในอนาคตคือ อีกแค่ 20 ปีข้างหน้า ชนชาติต่างๆ ที่อพยพเข้ามา ก็คงเป็นเจ้าของกิจการ

แล้วเราก็กลับมาเป็นลูกจ้างเขา และเป็นลูกหนี้เขาด้วย เหมือนพ่อแม่ปู่ย่ า ตา-ย าย ของพวกเราหรือป่าว

นี่แหละคือคนบ้านเราแท้ๆ ทำไมคนคนเดี๋ยวนี้! มีความรู้ แต่ไม่สร้างโอกาสไม่สร้างงานให้มีคุณค่า

งานหนักหน่อย ก็ท้อลาออก งานเหนื่อยหน่อย บ่น งานมากหน่อยบอกค่าจ้าง ไม่คุ้มค่า

น่าเป็นห่วงคนเดี๋ยวนี้รักสนุก รักสบาย ไม่พึ่งพาตัวเอง ชอบหรูหรา ชอบอวด ประมาณว่า” ฉิ บ ห า ยไม่ว่า

ต้องการชื่อเสี ยงเท่านั้น “ แข่งกันอวด โดยการมีหนี้ท่วมตัว หลอกตัวเองหน้าชื่นอกตรม

เอาใจลูกเกินไปเลี้ยงลูกไม่รู้จักโต ขายที่ดิน ปู่ย่ า ตา-ย ายกิน อย่ าให้เป็นอย่ างนี้เลยนะ

คนบ้านเรามีฝิมือดีมากมาย มีทักษะดีฉลาด ไหวพริบดี เอ าตัวรอดเก่ง นำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่านะ

อย่ าให้ภายภาคหน้า ค น ไ ท ยต้องไปเป็นลูกจ้าง ของต่างชาติเลย บอกเลยว่า

เมื่อเราไม่อย ากตกเป็นเบี้ยล่ างเขา ก็อย่ ามัวแต่ไปนั่งดูถู กคนอื่นอย่ าอวดว่ามี

แต่หนี้สินท่วมตัว แล้วสุดท้ายก็คงจะกลายเป็นแบบเดิม คือไม่มีอะไร