ข้อคิดคติเตือนใจ

7 บทเรียนดีๆ ที่สอนให้เข้าใจว่าอย่าจ่ายเงินซื้อศั ต รู

1 ส่วนมากนั้น คนที่ให้เงินคนอื่นยืม จำได้แต่คนที่ไปยืม

เขามักจะลืมคนให้ยืม ไม่กล้าทวง คนยืมก็ทำเป็นไม่รู้เรื่อง ทุกครั้งที่เจอกัน

คนให้ยืม ก็รู้สึกกระอักกระอ่วน แต่ว่าคนยืม กลับไม่รู้สึกอะไรเลย แปลกจริงๆ

2 ถ้าคนที่เคยยืมเงิน กลับมายืมอีก ทั้งๆ ที่ครั้งแรกยังไม่คืน

คนเหล่านี้ไม่เคยสำนึกเลย กับการที่คุณให้ยืมไปในครั้งแรก แต่เขาจะโกรธ

ที่คุณไม่ให้เขายืมอีกครั้ง ถ้าจะหมางใจกันเพราะไม่ให้ยืมเงิน ก็หมางใจตั้งแต่ครั้งแรก

อย่าให้ต้องเจ็ บช้ำน้ำใจ ทั้งๆ ที่เคยให้ยืมไปเลย สุภาษิตจี นบทนึง กล่าวว่า “ยืมแล้วคืนให้

ยืมครั้งต่อไปไม่ย าก” ก่อนจะให้ใครยืมเงิน ควรคิดก่อนว่าเงินนั้นจะนำมาซึ่งศั ต รูไหม

ถ้าใช่ ก็อย่าให้ยืมเลย ก่อนที่จะเอ่ยปากยืมใคร คิดก่อนว่าจะหามาใช้คืนได้ไหม

3 อย่าให้คน ที่ไม่สนิทยืมเงิน เพราะคนที่สนิทกับเขาไม่มีใครให้ยืมแล้ว

4 จำไว้เลย ที่ให้เธอยืมเงิน ตอนนั้นไม่ใช่เพราะฉันมีเงินมากอะไรหรอก

แต่เพราะน้ำใจที่ฉันมี ที่อยากให้เธอผ่านเรื่องร้า ยๆ ไปได้

และนั่นมันคือความเห็นใจ และความเชื่อใจด้วย

5 ถ้าเพิ่งกำลังคบหา กันเป็นแฟน พออีกฝ่ายเอ่ยปากขอยืมเงิน

จงปลีกตัวออกห่างให้ไว นั่นเพราะถ้าเขาหรือเธอไม่ได้หล อกคุณ

ก็อาจเป็นคนไม่เอาถ่าน ถ้าให้เขายืม ก็ต้องเตรียมใจกับความสัมพันธ์ที่จะเปลี่ยนไปในไม่ช้า

6 ให้เงินคนอื่นยืม ก็เหมือนกับ จ่ายเงินซื้อศั ต รูอย่าเอะอะ ก็อย ากยืมเงินใครเขา

อย่าคิดแค่ว่าอะไรๆ ก็ให้เงินเขายืม เพราะความสู ญเสี ยหลัง จากให้คนอื่นยืมนั้น

ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่มันคือมิตรภาพ อย่าคิดแค่อย ากช่วย

เพราะสุดท้ายความซ วยจะมาเยือนคุณ ในไม่ช้า

7 คนที่ถูกยืมเงิน กลั วถูกยืมเป็นครั้งที่สองเสมอ

มันก็เป็นอย่างนี้ ไป ๆ มา ๆ กลายเป็นมองหน้า

กันไม่ติด เสียเงินไม่พอ ยังเสียเพื่อนอีก