ข้อคิดคติเตือนใจ

นิสัย 5 อย่าง ทำให้คนเรามีกิน อาจไม่มีได้มีมาก แต่ความสุขนั้นเหลือล้น

เรื่องของเงินทองนั้น คือของนอกกาย แต่ก็ควรจะเก็บมันไว้บ้างนะ เงินเดือนออกที กินแต่ของหรูๆ

ปลายเดือนกินอาหารญี่ปุ่ นทุกทีไป แล้วอย่างนี้แล้วแก่ตัวไปจะมีเงินใช้ย ามแก่มั้ย

หลายท่านเก็บเงินไม่อยู่ เพราะความต้องการ ในการใช้สูง ไม่ก็จำเป็นจริงๆ เช่นค่ารักษ าพย าบาล

ซ่อมแซมรถ บ้าน ค่าเทอม แต่บางที ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่อยจำเป็นนัก ซื้อโทรศั พท์เครื่องใหม่

ทดแทนเครื่องเก่าที่ยังใช้งานได้อยู่ แต่ไม่ทันสมัยงี้ ฉะนั้นแล้ว อ่ า นบทคว ามนี้ดูเผื่อจะมีเงินเก็บบ้าง

1. ไม่ไปแหล่งที่อั น ต ร า ย

หนุ่มสาว มักจะเดินเล่นดูของที่ตัวเองชอบ ทำให้เกิดความอย ากได้

เช่นเดินดูโทรศั พท์มือถือบ่อย ๆ เพราะชอบ ความแปลกใหม่ของยี่ห้ อนั้นๆ

พอกลับมาบ้านกลายเป็นว่าโทรศั พท์ที่มีอยู่ อยู่ดี ๆ ก็เกิดช้าขึ้นมาซะงั้น

เกิดอาก ารค้างทั้งๆ ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลย แต่ทำไมน้าก่อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ดีมาโดยตลอด

ก็เลยคิดว่า ควรจะเปลี่ยนเพราะไม่ตอบโจทย์ เหล่านี้มันอั น ต ร า ยต่อเงินในกระเป๋าเป็นแน่แท้

2. เราไม่ต้องเป็นที่สุดก็ได้

กลั วจะตกรุ่น หากซื้อของตัวนี้ ถ้าซื้ อรุ่นใหม่ที่สุด น่าจะอยู่ได้นาน ความคิดแบบนี้

ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป หากคุณกลัวตกรุ่น ก็สินค้ าที่คุณซื้ อวันนี้ ปีหน้าก็ออกรุ่นใหม่

แล้วเครื่องเก่าของคุณก็จะตกรุ่น บางครั้งของใช้ก็ไม่ใช่ของที่จะเอามาโชว์

เปลี่ยนแนวคิดใหม่บ้างนะ ซื้อเท่าที่จำเป็น เงินในกระเป๋าแต่ละคนไม่เท่ากัน

คุณอาจจะต้องซื้ อรุ่น ที่สูงที่สุด เพราะคุณต้องใช้งานมันแบบนั้น

แต่หากคุณไม่จำเป็น ก็ซื้อรุ่ นที่ต่ำลงมาหน่อยประหยัดเงินได้เยอะเลย

3. ต้องพอใจ กับสิ่งที่ตัวเองมี

ก่อนที่จะซื้ออะไร คิดให้รอบคอบก่อนว่ามันจำเป็นจริง ๆ หรือแค่อย ากได้เพราะเพื่อนยุเท่านั้น

ถ้าคิดได้ว่าจำเป็นจริง ๆ แล้วค่อยตัดสินใจซื้อ หรือ จะรอไปซักพัก เพื่อให้เงิน เพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็ยังได้

4. เอาเงินไว้ไกล ๆ ตัว

เพราะหากอยู่ใกล้ ๆ ก็หยิบมาใช้ง่าย ก็หมดไว หากลองเอาเงินไว้ไกล ๆ

เช่นฝากธนาค ารแบบไม่มีบั ต ร A T M โอกาสที่จะเบิกเงินส่วนนั้นมาใช้

ก็จะยิ่งย าก แต่ก็ต้องแบ่ งออกมาเป็นส่วนตัวด้วยนะ เช่นเงินที่ใช้ประจำวัน

หรือฉุ กเฉิ นจะต้องนำมาใช้ได้อย่ างง่าย ส่วนเงินเก็บ ก็ควรเอาไว้ไกล ๆ

5. ให้คนอื่นบังคั บ

ก็ในเมื่อทำเองมันย าก คงต้องพึ่งคนอื่นแล้ว เพราะทำยังไงก็เก็บเงินไม่อยู่ทั้งๆ

ที่ลองมาหลายวิธี ถ้างั้นลอง ฝากเงินแบบฝาก ประจำทุกๆ เดือน

เพิ่มวินัยให้ตัวเอง เอาเงินไปฝากธนาค ารทำประกั นชีวิตรายปี ที่ต้องจ่ายทุกปี

พอครบกำหนด 10 ปีขึ้นไป เอามาหั กภ าษีได้อีก ก็ยิ่งมีเงินเก็บเพิ่ม

และการให้คนอื่นบังคับ ยิ่งทำให้เรามีวินัย ยิ่งมีเงินเก็บมากขึ้น ก็ยิ่งมีความมั่นคงมากขึ้นนะ

เพราะเก็บอย่ างเดียวคงไม่พอ คุณต้องรู้จักบริหารให้เป็นด้วย

คุณเอาเงินเก็บไว้ในบ้านเฉย ๆ ไม่มีทางที่จะได้ผลประโยชน์ ลองฝากธนาคาร

ไม่ก็ลงทุ นแบบง่าย ๆ เพื่อให้มีเงินเพิ่มขึ้น เราจะได้ใช้มันจับจ่ายใช้สอยไง

ขอขอบคุณ mbk life