ข้อคิดคติเตือนใจ

คนโลกแคบ จะมีอยู่ 7 นิสัย คนแบบนี้อยู่ห่างไว้ก็ดี

1. เข้าสังคมย าก

เพราะคุณเป็นคนที่ไม่รับฟังอะไรจากใคร มองคนอื่นด้ อ ยกว่า เวลาไป

แลกเปลี่ยนความคิด ไม่คุณหรือฝ่ายตรงข้าม ก็จะรู้สึกไม่อย ากจะสานต่อ

ความสัมพันธ์ เพราะมันเป็นความรู้สึกการเอาชนะ การเหนือกว่า ฉะนั้นคุณอาจจะเข้าสังคมได้ย ากกว่าใคร

2. มักจะติดต่อเพื่อน ๆ เมื่อเดื อดร้อน

เวลาสุขสบายก็ไม่เคยคิดติดต่อใครหรอก แล้วเวลาที่เป็นทุกข์

คุณจะรีบติดต่อ หาเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ ทันใด

3. ชอบคิดว่าคนอื่นโ ง่กว่า

เขาจะมีความคิดที่ว่าคนอื่น ๆ ที่ได้พูดคุยด้วย จะมีความคิดที่ด้ อ ยกว่าเสมอ

และอีกทั้งยัง มักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่า เก่งกว่าใครๆ

4. ไม่เปิดรับสิ่งใหม่เลย

ไม่เปิดรับเรื่องใหม่ ทั้งยังออกแนวจะเป็นคนหัวโบราณ เชื่อแบบเก่า ๆ แต่ไม่ได้เหมารวมคนที่หัวโบราณทุกคนะ

แต่สำหรับคนใจแคบเนี่ย ต่างตรงที่ เมื่อมีสิ่งใหม่ ๆ เขาจะไม่เปิดรับ

เพราะเขามองว่าไม่น่าเชื่อถือ เป็นไปไม่ได้ เอาไว้ก่อน ไม่น่าสนใจ

5. ไม่เชื่อ สิ่งที่คนอื่นเขาพูด

มักจะไม่ค่อยเชื่อเหตุผลอื่น ๆ จากใคร ที่มาพูดเท่าไรนัก แม้สิ่งที่คนอื่นพูดนั้น จะมีที่มาที่ไป

ยืนยันได้ คนใจแคบ เขาก็ยังคงมีความคิดที่ไม่เชื่ออยู่วันยังค่ำ

6. ไม่ชอบให้ใครวิจารณ์ กลับกัน แต่วิจารณ์คนอื่นได้ซะงั้น

คนประเภทนี้จะยอมรับคำวิจารณ์จากคนอื่นไม่ได้ มักจะหัวเสีย หัวร้อน พอมีคนมาแนะนำ

อะไรต่างๆ ในทางกลับกัน คุณคิดว่า สามารถวิจารณ์คนอื่นได้เสมอ

เพราะคิดว่าสิ่งที่ตนเอง จะพูดออกเนี่ย คือความจริงเท่านั้น

7. เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก

มนุษย์เราก็ยึดความคิด ตัวเองเป็นหลักกันแทบทั้งนั้น แต่สำหรับ คนใจแคบ

ความคิดตัวเองจะต้องเป็นใหญ่โดยที่ไม่ฟังใครเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อะไรก็ตาม

ทั้งที่ตัวเอง รู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ ทั้งเชื่อว่า ความคิดตนเอง นี่แหละถูกแล้ว

และคุณจะไม่ชอบเลย เมื่อมีใครมาแย้ งความคิด เพราะยึดแต่ความคิดตัวเอง

ขอบคุณ t o d a y . l i n e