ข้อคิดคติเตือนใจ

9 นิสัย จากผู้หญิงพึ่งตัวเองเป็น เธอเก่งไม่ขอความรักจากใคร

1. สุภาพ อ่อนน้อม

เราต้องแยกให้ออกระหว่าง ความเข้มแข็ง กับความแข็งกร้ า ว เพราะผู้หญิงเราเนี่ย

สามารถเข้มแข็งได้ภายใต้กิริย าที่อ่อนหวานนะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นเสน่ห์อีกอย่ าง

ที่จะพาสาวๆ เราดูดีมีเสน่ห์ได้ อย่ างไม่ต้องใช้หน้าตา ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาอย่ างมีสัมมาคารวะ

การพูดจากับเพื่อนๆ อย่ างให้เกียรติกัน เหล่านี้ล้วนยิ่งจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้หญิงเราได้มาก

2. มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

คงจะดีกว่ามาก หากเราจะเลือกสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆ

เพราะนอกจากจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้ มันยังสร้างความสุขให้คน

รอบข้างได้อีกด้วย และในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี คือ การช่วยเหลือคนอื่น

ด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะต่อหน้า ลับหลัง เมื่อเรามีโอกาสจะช่วยคนอื่น เรารก็ควรช่วย

3. มีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตัวเอง

ความเชื่อมั่นนั้น ไม่ใช่ความสวย แต่มันเกิดจากภายในจิตใจของเราเอง เพราะความเชื่อมั่นในตัวเอง

ไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวดีๆ แต่มันคือความเชื่อมั่น จากความเป็นตัวเองในหนทาง ที่ถูก

อะไรที่เป็นความดีงามล้วนเป็นความเชื่อมั่น สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงเราไม่ควรลืมคือ

ทุกคนล้วนมีความดีงามในตัวอยู่แล้ว จงเชื่อในความดีงามของตัวเอง แล้วคุณจะทำให้คุณเปล่งประกายสวยงาม

แล้วก่อนที่จะสร้างความเชื่อมั่น เราต้องมั่นใจก่อนว่า เราดีพอ โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์

เครื่องแต่งกายภายนอก เรามี ดี คือความดีงามภายในจิตใจ ทำในสิ่งที่ถูก ที่สำคัญคือมั่นใจที่จะทำในสิ่งที่ถูก

4. ชีวิตตัวเอง ทำให้มีคุณค่า

การกระทำคือสิ่งที่ๆ คนเห็นได้ง่าย ทั้งยังเป็นสิ่งที่บอกว่า เราเป็นยังไง

การทำสิ่งที่มีค่า คือการทำทุกสิ่ง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เพราะเมื่อไหร่

ที่เราคำนึงถึงคนมากกว่าตัวเอง เสน่ห์ของเราจะเปล่งประกายงดงาม แต่อย่ าลืมว่า

ต้องทำด้วยใจจริงๆ ไม่ใช่การทำเพื่อให้ได้คำชม หรือทำเพื่อตัวเองเท่านั้น

5. มีความพอดี

ทางสายกลางดี ที่สุดเสมอ เราควรอยู่บนความพอดี อย่ าลืมว่าความเป็นธรรมชาติ

คือเสน่ห์ที่สวยของผู้หญิง ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ไม่ใช่ผู้หญิงที่พูดเก่ง

หรือแต่งตัวเยอะแต่อย่างใด แต่ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ ที่สุดคือผู้หญิงที่

เปิดเผ ย ความเป็นธรรมชาติ อย่ างพอดีนั่นเองแหละ

6.ภูมิใจในสิ่งที่เป็น

ไม่มีใครหรอก ที่จะสมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง จึงไม่แปลกอะไร หากเราจะมีข้อบ ก พ ร่ อ ง

ที่ควรแก้ไข แค่ต้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขให้ถูก สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับ

ในข้อบกพ ร่ อ ง ตัวเองให้ได้ เพื่อจะได้มองเห็นมันได้อย่ างชัดเจน

ปรับปรุงแก้ไขมัน เราจะได้รักตัวเองในแบบที่ตัวเราเอง เป็นไม่ต้องพย าย าม

ทำตัวเด่น เพื่อแข่งกับใคร ให้เหนื่อย เพราะคนที่เป็นตัวเอง มีเสน่ห์เสมอนะ

7. ให้ความเคารพผู้อื่น

เพราะการเคารพผู้อื่น คือการยอมรับ ความต่าง ยอมรับว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้เก่งอย่างเรา

แต่ไม่ได้หมายถึงว่า เขาไม่เก่ง แต่เขาอาจจะถนัดในสิ่งอื่นที่เราทำไม่ได้

ยอมรับเถิดว่า คนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเรา แต่นั่นไม่ได้ แต่สิ่งที่เขาคิดไม่เหมือนกับเรา มันไม่ได้ผิ ดนะ

จงยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเป็น เชื่อเถอะว่าเสน่ห์ ของคุณจะเปล่งประกาย แบบที่คาดไม่ถึงเลย

8. หาความรู้ ให้ตัวเองรู้เท่าทันเสมอ

ไม่ว่าจะยุคใดๆ ความรู้ก็ยังเป็นสิ่ง จำเป็นเสมอ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริม

ภาพลักษณ์ให้ดูดีได้ ผู้หญิงที่มีความรู้นอกจากจะส่งเสริม การทำงานแล้ว

ยังสามารถสร้างประโยชน์ ให้กับคนอื่นๆ ได้ด้วย มันคือเสน่ห์ที่สร้างได้ง่ายๆ ซึ่งความรู้

ไม่ได้จำเป็นว่า ต้องเป็นระดับปริญญ าโท ปริญญาเ อก อาจจะเป็นความรู้ในเรื่องที่เราสนใจ

เพราะเรื่องที่เราสนใจ มันจะสามารถสร้างประโยชน์ให้ กับคนอื่นได้เสมอ

9. ทำเต็มที่กับทุกเรื่อง

คนที่ทำอะไรเต็มที่จะได้ผลลัพธ์มากกว่าที่หวังเสมอนะ แล้วผู้หญิงที่มีเสน่ห์ คือคนที่

พย าย ามเต็มที่ในสิ่งที่ตนเอง ต้องการ การใช้ความรู้ความสามารถ สำหรับการทำงาน

หรือในการเรียนจะช่วยเสริมเสน่ห์ให้ผู้หญิงเราได้มาก เพราะนอกจากจะมีเสน่ห์แล้ว

มันยังจะทำให้ เราได้รับอะไรดีๆ กลับมามากเลย การสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองไม่ใช่เรื่องย ากเลย

เงิน ไม่เสีย เวลาไม่เสียแล้วจะรออะไรมาปรับทัศนคติ ให้ว้าว เพื่อสร้างลุคปั งกันเลยย