ข้อคิดคติเตือนใจ

9 ข้อที่เราต้องเข้าใจ ประหยัดให้มากขึ้นและเป็นคนใหม่ได้แล้ว

มาดูกันว่า ต่อจากนี้ไปอะไรจะเปลี่ยนแปลง เราทุกคนควรจะใช้ชีวิตอย่างไร ต้องปรับตัวหรือต้องเจอกับอะไรบ้าง

1. คอรั ปชั่ น การโ ก ง

และถ้ายิ่งเงินหาย าก คน ฉ วย โอกาส ก็จะมีมาก การข าดเงินจะทำให้

คนข าดจิตสำนึก ยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน ไม่สนว่าใครจะเป็นยังไง

2. หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0 % ทุกอย่ างจะแ ย่ลง

เงินจะล้ นระบบเมื่อเงินล้ นระบบ จะล้ นไปอยู่ในมือคนรวย แต่ทว่าคนรวยมีจำนวนที่น้อย

เมื่อเทียบกับคนจน ฉะนั้นมันจึงเกิ ดการใช้จ่ายที่น้อยตาม และเมื่อใช้จ่ายน้อย

ก็จะส่งผลกระทบแบบโ ด มิโ น่ คือ พ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้ อของ ข ายไม่ได้

ตลาดห้ างส ร ร พสิ นค้ าไม่มีคนเดิน พอเศรษฐกิจไม่ดี ทั้งบริษัททั้งโรงงานก็ต้องปิดตัว

3. เงินจะหาย าก

ทุกวันนี้สังเกตดูสิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยขนาดไหนล่ะ

นี่ยังไม่รวมกับ โ ค วิ ด ที่เพิ่งเกิ ดขึ้น จนส่งผลกระทบในวงกว้าง

และถ้าอนาคตอันไม่ไกล ที่ ธ น าค ารทั่วโลกจะให้ด อ กเ บี้ ยเงินฝาก

0% เท่ากับคนที่ฝากเงินในธ นาค ารจะไม่ได้ด อ กเลย

4. “อิสรภาพทางการเงิน” จะเอื้ อมไม่ถึง

ร ายได้ที่เข้ามาถ้ามากกว่ารายจ่าย แบบที่เราไม่ต้องทำงาน

เป็นการสร้างอิสรภาพทางการเงินให้ตัวเอง และคนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงินเพื่อเอา ด อ ก

แต่ถ้าเราสังเกตดูยุคปัจจุบันนี้ เราคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้วยิ่งลงทุนผิ ดที่

กลายเป็นว่า ต้องทำงานไปตลอดชีวิตไปซะงั้น

5. คนแก่ กลับมาทำงาน

แต่ถ้าเงินฝากไม่มี ด อ ก ก็จะทำให้เงินก้อนค่อย ๆ ถูกใช้ไปจนหมดในที่สุด

แล้วก็กลายเป็นว่า ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน เพื่อเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

6. ความเหลื่ อ มล้ำ มีมากขึ้นแน่นอน

ถ้าเงินฝากไม่มี ด อ ก ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิ ดความเหลื่ อมล้ำ

ที่เพิ่มมากขึ้นได้แน่ๆ คนรวยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็ นต์ ก็จะยิ่งรวยขึ้น

ในขณะที่คนจนนั้น หรือคนที่หาเช้ากินค่ำ

ไม่มีเงินเหลือเก็บ ต้องทำงานหนักแบบนี้ไปตลอด

7. ครอบครัวมีปัญหา แต กแยก

เมื่อก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงิน เลี้ยงครอบครัว

ผู้หญิงจะอยู่บ้าน ดูแลงานบ้านเลี้ยงลูกไปวันๆ ทำให้มีเวลาอยู่กับลูกตลอด

และพอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ก็ออกไปทำงานนอกบ้านกันหมด ยิ่งยุคที่

เงินหาย ากๆ ยิ่งต้องทำงานมากขึ้นเพราะที่หามาได้ มันไม่พอใช้น่ะสิ

8. เงินอยู่เหนือคน

พอเงินหาย ากมากขึ้น ยิ่งมีค่ามากขึ้นและคนก็จะหาทางทำทุกอย่ าง

เพื่อให้ได้มันมา ไม่สนวิธีการ ว่าใครจะลำบ ากเดื อดร้ อนอะไรบ้าง

9. ค่าครองชี พจะสูงขึ้นอีก

ข้าวของทุกอย่างแ พ งทุกอย่าง และหาย ากกว่าเดิม

ถ้าวันนี้ไม่ระวั ง วันข้างหน้าต้องเสี ยใจ ถึงตอนนั้นจะคิดได้ก็สายไปแล้ว

จงรีบอย่างช้ าจงกล้ าอย่างระวัง เพราะทุกครั้งที่จะทำอะไร

ไม่ว่าจะเร็วหรือช้า ควรทำอย่างมีสติและรอบคอบ

ขอขอบคุณ for l i f e t h