ข้อคิดคติเตือนใจ

สิ่งที่น่าเสียดายเมื่ออายุ 60 ปี หากคิดได้เร็วกว่านี้ชีวิตที่ผ่านมาก็คงจะดี

มีอยู่วันหนึ่ง ได้ถามเพื่อน ที่ตอนนี้เขาอายุ 60 ปีแล้วแหละ ผมถามเขาว่า

คุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง แล้วอย ากจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ผ่านมาในชีวิตบ้างไหม

1. จะไม่ยึดเอาความคิดตนเป็นหลัก จนทำล า ยมิตรภาพดีๆ ที่คนอื่นเขามีให้

เพราะการอยู่คนเดียว มันไม่สุขเท่าการมีความสุขหลาย ๆ คนหรอก

2. ผมจะอยู่ห่างจากคนที่ดูถู ก ผม เพราะเขาไม่เข้าใจคุณค่าในตัวผม

ฉะนั้น ผมจะไม่อยู่ใกล้ให้ความคิดล บ ของเขาหรอก

3. หากต้องจ่ายค่าแท็กซี่ ผมไม่รอให้คนขับหาเศ ษเหรียญมาทอน

ผมก็ให้ทิ ปเขาเล็กน้อย จากนั้นก็ได้รับรอยยิ้มตอบแทนมา

4. จะมองในแง่บวก ชื่นชมมากกว่าตำห นิ มิใช่คอยทำให้อีกฝ่ๅยรู้สึกดี

5. จะไม่กังวลกับรอยเปื้ อ นเล็กๆ บนเสื้อผ้า หรือข้ อผิ ดพลา ดเล็กๆน้อยๆของใครก็ตาม

เพราะนิสัยนั้น สำคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอกเสมอ

6. ผมไม่ต่อร าค ากับแม่ค้ าข ายผักผลไม้ บางครั้งผมกลับ จ่ายเงินเพิ่มอีกเล็กน้อย

ซึ่งไ ม่ได้กระทบกับชีวิตผม แต่เงินเพียงเล็กน้อยที่ผมต่อ อาจเป็นค่าเล่าเรียนในอนาคตของลูกเขา

7. เมื่อก่อนผมรักพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนฝูง แต่มาบัดนี้ ผมอายุมากขึ้น

สุขภาพก็เริ่มไม่เหมือนก่อน ผมหันกลับมารักตัวเองมากกว่าเดิม

8. ผมจะไม่แก้ไขความผิ ดคนอื่น แม้คนเหล่านั้นจะผิ ด

เพราะการทำให้ทุกคน เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่หน้าที่และความรับผิ ดชอบของผม

9. จะไม่พูดกับผู้สูงอายุอีกว่า “เรื่องนี้ ท่านได้เล่าให้ฟังหลายครั้งแล้ว”

เพราะเรื่องที่ท่านกำลังเล่านั้น ทำให้ท่านช่วยฟื้ นความทรงจำ ไ ม่ทำให้หลงๆ ลืมๆ

10. คิดไว้เสมอว่า ทุกวันเป็นวันสุดท้ายของเรา เพราะวันหนึ่ง

ก็ต้องถึงวันสุดท้ายของชีวิตจริงๆ แล้วผมจะทำในสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขเสมอ

เมื่ออายุ 1 ขวบ ความสำเร็จคือ การเดินได้ด้วยตัวเอง แบบไม่ต้องมีใครมาพยุง

เมื่ออายุ 4 ขวบ ความสำเร็จ คือไ ม่ฉี รดกางเกง

เมื่ออายุ 8 ขวบ ความสำเร็จคือ รู้ทางกลับจากโรงเรียนกลับบ้านได้

เมื่ออายุ 15 ปี ความสำเร็จคือ การมีเพื่อนมากมาย ที่รักเราด้วยใจ

เมื่ออายุ 18 ปี ความสำเร็จคือ การสอบเข้ามหาวิทย าลัย

เมื่ออายุ 22 ปี ความสำเร็จคือ การเรียนจบจากมหาวิทย าลัยได้สำเร็จ

เมื่ออายุ 25 ปีความสำเร็จคือ การมีงานทำ เลี้ยงดูตัวเองได้

เมื่ออายุ 30 ปี ความสำเร็จคือ การสร้างครอบครัว ที่อบอุ่นได้

เมื่ออายุ 35 ปี ความสำเร็จคือ การสร้างฐานะที่มั่นคง

เมื่ออายุ 45 ปี ความสำเร็จคือ การได้ให้การศึกษาดีๆ กับลู กๆ

เมื่ออายุ 50 ปี ความสำเร็จคือ การรักษ าภาพลักษณ์ที่ดีเอาไว้

เมื่ออายุ 55 ปี ความสำเร็จคือ ยังสามารถทำงานได้ดี

เมื่ออายุ 60 ปี ความสำเร็จคือ ยังขับรถ พาตัวเองไปในที่ ที่อย ากไปได้

เมื่ออายุ 65 ปี ความสำเร็จคือ มีสุขภาพที่แข็ งแ รง

เมื่ออายุ 70 ปี ความสำเร็จคือ ยังได้พบปะ พูดคุย กับเพื่อนเก่าๆ ได้สนุกสนาน

เมื่ออายุ 75 ปี ความสำเร็จคือ ไ ม่เป็นภาระใครเขา

เมื่ออายุ 80 ปี ความสำเร็จคือ จำทางกลับบ้านได้

ขอขอบคุณ FW Line,หม่ าหุ้ย หัวหน้าบรรณ าธิการสำนั กพิ มพ์ชิ งหัว