ข้อคิดคติเตือนใจ

แนวคิด 5 ข้อ เปลี่ยนชีวิตให้มีกินมีใช้ ไม่ขัดสน แค่คิดได้แบบนี้

ถ้าวันหนึ่ง ถึงเวลาที่เราไม่ได้ทำงานทำการนั้น หรือต้องอยู่ในวัยเกษียณ

ชีวิตเราจะเป็นยังไง เพราะถ้าวันนี้คุณไม่ได้เก็บเงิน ไว้รองรับบั้นปลายชีวิต

คงจะลำบ ากไม่น้อย เราควรที่จะหยุดเสี ยที่ กับนิสั ยที่ว่าทุกอย่ างต้องเลิ ศ

1. เลิกสร้างภาระให้ตัวเอง

ด้วยการนำบัตรเค รดิ ต มาใช้เป็นอัน ข าด ถ้าคุณเงินเดือนไม่พอใช้

อย่าคิดกู้เงิ นนอกระบ บอย่ าทำบั ตรเค รดิต ควรจะปรับที่วิธีคิดในการใช้จ่าย

ไม่ให้ฟุ่มเฟือย ถ้ามีบัตรเ ค รดิต ก็ควรใช้ในย ามจำเป็นเท่านั้น

2. หาร ายได้เสริม

ทางออกที่คุณทำได้ไม่ย าก ก็คือการสร้างร ายได้เสริม และยังเป็นทางเลือก ให้คุณ

ได้ออมเงินเพิ่ม ไว้ใช้ในย ามฉุกเฉินอีกด้วย เพราะอาชี พเสริมที่ว่าเป็นช่องทาง

แสนง่าย ขอแค่คุณ คิดและลงมือทำมัน โดยวางแผนจากเงินเดือน ที่คุณได้รับ

จากนั้น ก็นำมาต่ อ ยอดธุรกิจ พอที่จะสร้างกำไรในแต่ละเดือนให้ตัวเองได้

3. รู้คุณค่าสิ่งที่หามาได้ รู้จักเก็บออม

เราต้องรู้จักแบ่ งจ่ายเงินเดือนอย่ างเป็นสัดส่วน ตามความจำเป็น ร ายได้รายจ่ายที่เข้ามานั้น

ก็ควรจะยับยั้ งชั่งใจ ให้มีวินัยในการรักการออม เพราะการออมเงิน คือ

ความอุ่นใจในอนาคต เพราะไม่มีใครรู้ล่ วงหน้าได้เลยว่า จะพบกับอะไร

ฉะนั้นเรา ควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น การประหยัดหมายถึง การรู้จักออกทรัพย์สิน

เวลา ทรัพย ากร ทั้งส่วนตนและสังคม รวมทั้งการรู้จักดำรงชีวิตให้เหมาะสม กับฐานะความเป็นอยู่ด้วย

4. วางเป้าหมาย ชีวิตตัวเองไว้บ้าง

นึกถึงบั้นปลายหรือสิ่งที่คุณต้องทำ เมื่อถึงวัยที่คุณไม่สามารถจะหาเงินได้แล้ว

ตอนนี้คุณทำได้ก็เพียง ต้องไ ขว่คว้า และอนาคตเป็นเรื่องของชีวิต

และการตั้งเป้าหมายจุดหมาย เป็นการวางแผนในชีวิตของคุณ เมื่อคุณก้าว พร้อมสานต่อสิ่งที่คุณหวังไว้

คุณต้องรู้จักเก็บเงิน วางแผนเพื่ออนาคต โดยให้ฉลาดในการใช้เงิน เพียงแค่คุณมีวินัย

ชื่นชอบรักในการออม ต่อให้เงินเดือนน้อย หากรู้จักวางแผน รู้จักความพอดีของชีวิต

ต่อจากนี้ไป คุณจะสามารถใช้จ่ายได้อย่ างมีความสุข และมีเงินเหลือเก็บให้ชื่นใจ ต่ อ ยอดในอนาคตด้วย

5. เลิกคิดที่จะเสี่ ยงดวง

มันไม่ได้ทำให้คุณรวยจริงเลย เข้าทุกวัด ไปทุกที่ จ่ายเท่าไหร่ไม่อั้ นเลย ขอแค่ได้เสี ยงโ ช ค

นี่แหละที่มันเป็นชนวนก่อให้เกิ ด “ความงม ง าย” จากนั้นมันจะเป็น “เงา” ตามติด เราเองจะใช้ชีวิต

อย่ าง ข าด สติ และไม่รอบคอบ การนำเงินเดือนแบ่ งจ่ายไป

กับเรื่องเหล่านี้อย่ างมีความหวัง แต่อย่าลืมว่า ความหวังอาจทำให้คุณก่อหนี้ ขึ้นมาก็ได้นะ

ขอขอบคุณ f o r lifeth