ข้อคิดคติเตือนใจ

ปรับตัวตาม 6 ข้อนี้ ที่ละเล็กละน้อยก็ได้ การเงินของคุณจะดีขึ้น

มนุ ษย์เงินเดือนเนี่ยนะ การที่เงินเดือนไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือน

ถือเป็นสิ่งที่น่ากลั วทีเดียว จริงๆ เงินก็ไม่เคยพอใช้สักที

ไม่รู้ว่ามันห ายไปไหนหมด ทำไมอยู่ไม่ถึงสิ้นเดือนสักครา แต่ไม่เป็นไร

เรามีวิธี ประหยัดค่ากินอยู่ให้มีเงินเหลือพอใช้ ไปจนถึงสิ้นเดือน ไปดูว่าจะเป็นยังไง

1. อาหารนอกบ้าน งดซะบ้าง

การไปทานอาหารตามร้านอาหาร หรือในห้ าง ส ร ร พ สินค้ าก็ตาม

คุณก็ต้องจ่ายค่าอาหารที่แสนจะแพ ง ในราค าอาหารนั้นถูกบวกกำไร ต้นทุนต่างๆ เข้าไปด้วย

ทั้งค่าบริก าร ค่าเช่ าที่ ค่าการตล าด ฯลฯ เพราะงั้น

การลดการไปทานอาหารนอกบ้าน ช่วยประหยัดเงินได้มากขึ้น

2. จดบันทึก ทุกการใช้จ่ายต่างๆ

ไม่ว่าค่าใช้จ่ายจะเล็กน้อย แค่ไหนก็ตาม อย่ างกาแ ฟหน้าตึก

แก้วละ 20 บาท ไปจนถึงค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ ที่หมดไปเยอะเนี่ย ควรบันทึกเอาไว้

พอถึงสิ้นเดือน คุณย้อนกลับมาดูบันทึกนั้น คุณก็จะรู้ได้ทันทีว่า

เงินเดือนของคุณหมดไปกับอะไร แล้วแต่ละสิ่ง จำเป็นมากน้อยแค่ไหน

มีสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นและสามารถตั ดออกไป หรือรอก่อนได้ไหม

3. เลิกสู บ บุ ห รี่

การสู บบุห รี่ถ้าพูดกันจริงๆ ให้ประโยชน์กับชีวิตคุณน้อยมาก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากบุ ห รี่ คืออะไร ล้วนแต่เป็นโท ษ

ไม่เพียงแต่คุณเท่านั้น ที่ได้รับโท ษ จากบุ ห รี่

มันยังล ามไปให้โท ษ กับคนรอบกายคุณอีกด้วย คิดให้ดีก่อนทำอะไร!

4. ใช้ฟุ่มเฟื อยให้น้อยกว่าเดิม

อาทิ กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ อุปกรณ์ไฮเท ค หรือออก งานอดิเรกต่างๆ

เป็นสิ่งของที่ ถ้าไม่ซื้อมา ก็ไม่ทำให้คุณเดื อ ด ร้อน

หรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องหามาใหม่ก็ได้ ของเดิมก็ใช้ได้อยู่

5. ซื้อของถู กไม่ได้แปลว่าประหยัด

คุณอาจสามารถจ่ายน้อยกว่า เนื่องจากการเลือกซื้ อของถูกๆ

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ประหยัดเงินได้หรอกนะ เพราะของที่มีราค าถู ก

แน่นอนว่าต้นทุน ในการผลิตก็ต้องน้อย ใช้วัต ถุดิ บ ที่ไม่คงทนสมร าคา

ย่อมทำให้สินค้ านั้นๆ มีอายุการใช้งานที่สั้ น เป็นเหตุให้คุณ

ต้องไปหาซื้อมาใหม่ วนไปแบบนี้เรื่อยๆ ไม่จบ

6. ทำ อาหารทานเอง

แม้ต้องเสี ยเวลา ในการเตรียมอาหารสักหน่อย แต่การเสี ยเวลานี้

ก็นับว่า มีแต่คุ้มกับคุ้ม เพราะการทำอาหารทานเองทั้งช่วยประหยัดเงิน

ให้คุณได้มากกว่า มีประโยชน์ในด้านความสะอาดด้วย ทั้งยังให้ผลเรื่อง สุขภาพด้วย

ขอขอบคุณ l a m u n l a m a i