ข้อคิดคติเตือนใจ

5 สิ่งในชีวิต ไม่จำเป็นก็อย่าซื้อ จงใช้ชีวิตให้พอดี

1. การทานข้าวนอกบ้าน

รู้มั้ยว่าราคาอาหารแ พ งเป็น 3 เท่ากับการทำกินเอง หรืออาหารตามสั่งแถวบ้าน

เขามีต้นทุนมาก ที่เตรียมช าร์จเรา ไม่ว่าจะร้านอาหาร หรือ ร้ านเ ห ล้ า

เบี ยร์ส าม ข วด กินอยู่บ้าน ร้อยกว่าบาท นั่งร้านโด นไปเยอะเลยล่ะ

2. รถป้ ายแดง

ประเท ศเราเป็นประเท ศที่รถมือสอง สภาพดี มีเยอะ

และเป็นประเทศที่น้อยหน้าไม่ได้เชียว เขามีเราต้องมี แล้วพอออกมา

ผ่อนไม่ไหวก็มีเยอะ เว้นแต่ว่าออกมาเพื่อใช้งานจริงๆ ระยะย าว

3. โทรศั พท์มือถือ

หากไม่พั งคามือไม่หาย ยังใช้งานได้ จะอย ากได้ใหม่ทำไม

และอย่าไปรู ดบั ตรมาซื้อเพื่อแค่อย ากได้ อย ากมีเหมือนใครเขา

4. การ พนั น

การจะซื้อห วย แ ท ง บ อ ล หรืออะไรก็แล้วแต่ อย่าหาเรื่องใส่ตัว

ทำให้ตัวเองตกต่ำ ด้วยการ เอาเงินจากน้ำพักน้ำแ ร งไปเสี ย

มีไม่เหมือนเขา ไม่เป็นไร อย่าทำให้ต้อ งเดื อดร้ อนก็พอ

ใครจะไม่คบคุณ เพราะไม่มีโทรศั พท์ใหม่ หรือไม่มีเสื้อผ้าแ บ ร นด์เนมใส่

ก็เรื่องของเขา เป็นการคัดคนไปในตัว เว้นแต่ว่าคุณมีเหลือ ก็ทำไปเพราะว่า สุขใครสุขมัน

5. เสื้อผ้าแ บ ร นด์เ น ม

หากคุณไม่เหลือใช้จริงๆ อย่าขวนขวายที่จะได้มา เพื่อให้ตัวเองลำบาก

คุณค่าของคน อยู่ที่มันสม อ งมิใช่เสื้ อผ้าที่สวมใส่ แ บ ร นด์เ น มทั้งตัว

พูดโ ง่ๆออกมาก็มี เสื้ อยืดกางเกงยีนตลาดนั ด ฉลาดกว่าก็มีถมเถไป

“อย่าไ ฮโ ซ แบบไม่มีจะกิน

แต่จงใช้ชีวิตติดดิน อย่างมีกิน และมีเก็บ..จำไว้นะ”

ขอขอบคุณ ดร.oppa และคุณ สิริทั ศน์