ข้อคิดคติเตือนใจ

พฤติก ร ร มพาจน แม้จะมีรายได้สูง ถ้าคุณยังมีนิสัยเหล่านี้ ชีวิตก็ยังลำบาก

เคยได้ยินไหม ว่าความรวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับร ายได้ที่สูง หรือต่ำ อยู่ที่พ ฤติ ก ร รมการใช้เงินของเรานี่แหละ

ถ้าในตอนนี้คุณเองก็ได้แต่สงสั ยมาโดยตลอดว่า เงินที่หามาได้ในแต่ละเดือน

มันไปไหน แล้วทำไมเงินที่เหลือ จึงเป็นหลักร้อย มานานหลายปี

แสดงว่า คุณเผลอมี 7 พ ฤ ติ ก ร รม การใช้เงิน ที่พาให้จนแบบนี้หรือเปล่า

1. ใช้เงิน แบบเต็มที่ ไม่สนใจอนาคต

แบบว่าใช้ชีวิต เหมือนวันนี้เป็นวันสุ ดท้าย การที่คิดแบบนี้ ใช้ไม่ได้กับความรว ย

ฉะนั้น คนที่ใช้จ่ายเงินแบบลืมนึกถึงอนาคต จงปรับเปลี่ยนแนวคิดเสี ยใหม่เถอะ

โดยอาจจะแบ่ งร ายได้ส่วนหนึ่ง ไว้ใช้จ่ายตามจำเป็น อีกส่วนไว้เก็บออมเพื่ออนา คตของเรา

2. หาเงิน มาเพื่อเที่ยว

วัยที่เพิ่งเริ่มทำงาน หลายคนก็คิดอย ากหนีไปเที่ยวไกลๆ จากที่เดิมที่เคยอยู่นั่นแหละ

จนในที่สุดก็ ทนเสี ยงเรี ยกร้ องของหัวใจตัวเองไม่ได้ บินลั ดฟ้าไปเที่ยวต่างประเท ศ

และประเด็นคือ การท่องเที่ยวของคุณ ดันดู ดทรั พย์จากร ายได้ที่เข้ามา

แต่ละเดือนไปหมด ทีนี้เงินที่จะเก็บออม เลยต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อยู่ตลอด

3. ซื้อทุกอย่างที่อย ากได้ ไม่สนว่าจะฐานะตัวเองเป็นยังไง

นิสั ยข้อนี้ เรียกให้คุ้นหูก็ต้องพูดกันตรงๆ ว่า ฟุ่มเฟื อย ยิ่งกับคนไหน ที่ซื้อของไม่บันยะบันยังเนี่ย

เอะอะจ่ายตลอด ทั้งยังเป็นการซื้อโดยไม่ ได้ผ่านการไตร่ตรอง

แบบนี้ได้เงินมาเท่าไร ก็คงใช้แบบเดือนช นเดือนวันยังค่ำนั่นแหละ

4. นั่งรอวันที่จะรวยแ ต่กลับไม่ทำอะไรสักอย่าง

คนจะรวยโ ช คไม่ช่วยเสมอไปนะ ส่วนมากคนที่รวยมักรวยได้เพราะน้ำพักน้ำแร งของเขา

และมันสม อ งของเขา หมายความว่าหากอย ากรวย ก็ต้องเริ่มเก็บออม

ต้องมองหาร ายได้เสริม ต้องคิดทำทุกวิถีทางเพื่อเปิดช่องทาง การเงินให้ตัวเอง

ไม่ใช่รอโชคชะตา แล้วใช้เงินไปวัน ๆ การมีเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ

ทำให้คุณร่ำรวยได้ เพราะเงินจะวิ่งเข้าออก ตามความพฤติกร ร มของเจ้าของ

5. เงินเดือนขึ้น ก็ใช้จ่ายมากตาม

เงินเดือนขึ้น ทุกปีก็จริง แต่คุณเองก็มีพฤติกร รม การใช้เงินที่แปรผัน

ไปกับจำนวนร ายได้ที่เพิ่มขึ้นมาด้วย อย่างนี้จะเหลือเงินที่ไหนมาเก็บ

เพราะงั้น พย าย ามบริหารจัดการร ายได้ให้เหมาะสม กับค่าใช้จ่ายด้วย

6. ก่อหนี้ ไม่รู้จบ ไปเรื่อยๆ

ร ายได้เท่าเดิมเพิ่มเติมคือหนี้ ใครที่เป็นแบบนี้ ขอให้รีบเคลี ยร์หนี้สินโดยด่วน

เพราะถ้าคุณปล่อยปละละเลย การชดใช้หนี้ ด อ กเบี้ยที่มากับหนี้ ก็จะยิ่งท บทวีคูณ

เช่น เป็นหนี้บัต รเ ค รดิ ต ถ้าไม่สามารถปิดหนี้ได้หมด วงเวียนการเป็นหนี้

และต้องใช้หนี้จะยังคงติดตัวไป ลดช่ องทางและโอกาสในการออมเงินไปเรื่อย ๆ

ขอขอบคุณ l a m u n l a m a i