ข้อคิดคติเตือนใจ

พฤติก ร ร มที่ต่างกันอยู่ 5 อย่าง “ระหว่างคนโ ง่ กับคนฉลาด”

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีคนอยู่หลากหลายประเภทในทุกวันนี้ และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเอง

ว่านิสัยส่วนตัว ทำให้คนรอบข้างเบื่ อหน่ ายแค่ไหน ในจำนวนนี้มีอยู่จำพวกนึง ที่ถูกเรียกว่าเป็น

“คนโ ง่ ชอบอวดฉลาด” และ “คนโ ง่ ”มักมีนิสัยที่แตกต่างจาก “คนฉลาด” อยู่ 5 อย่าง ต่อไปนี้

1.คนโ ง่ มักจะคิดว่า ตัวเองถูกเสมอ

เขาจะเถียงอย่างเอาเป็นเอา ต ๅ ย เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะแทบจะไม่สนเลยว่า

ในวงสนทนา มีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองหรือเปล่าขณะที่คนฉลาดเขาจะเข้าใจ

พร้อมยอมรับในความเห็น ที่ต่างไปจากตน และฉลาดจะตั้งใจฟัง

พิจารณาเรื่องทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจ ก่อนจะพูดอะไรออกไป

2 .คนโ ง่ จะแสดงอาการ โมโห ก้าวร้าว เพื่อสยบเรื่องราวต่างๆ

เมื่อเขารู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่างที่คิด พวกเขาจะแสดงอาการโมโห ก้าวร้าว เพื่อกลบเกลื่อน

และพฤติ ก ร ร ม ก้าวร้าว กับระดับไ อคิว มีความสัมพันธ์กัน จากคนที่มีระดับความฉลาด น้อย

จะมีพฤติ ก ร ร ม ที่ก้าวร้าวมากกว่า ถ้าในชีวิตเราต้องเจอคนอย่างนี้

และไม่สามารถเลี่ ยงได้ ก็ให้นึกเสียว่า เป็นนิสัยของคนโ ง่ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกัน

3.คนโ ง่จะไม่สนความรู้สึกของผู้อื่น

คนที่มีไอคิวสูง จะมีแนวโน้ม ที่จะเข้าใจผู้อื่น หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครโดยไม่หวังผลตอบแทน

ต่างจากคนโ ง่ จะจินตนาการไม่ออกเลยว่าคนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้ยังไงบ้าง

เขามองด้วยว่าการทำอะไรให้ใคร โดยไม่ได้อะไรกลับคืน ถือเป็นเรื่องแปลกไปซะหมด

4.คนโ ง่ชอบโยนความผิด

คนโ ง่ไม่ชอบรับผิด และมักโยนให้ผู้อื่น ส่วนสม อ งของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย า

ที่ต่างออกไป หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น พวกเขารู้ว่ามันคือ ความผิดพลาดเสมอ

ทุกอย่างจะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้ เพื่อไม่ให้ทำอีก

5.คนโ ง่คิดว่าตัวเอง ดีกว่าใคร

คนโ ง่มีแนวโน้ม ชอบวิจารณ์ ติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าเขา

เพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเอง เหนือกว่าใคร และมักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่น

โดยมีความลำเอียง เป็นที่ตั้ง คนที่ไอคิ วต่ำมีแนวโน้มชอบการล งโท ษ ที่รุนแร ง

ขอขอบคุณ e – y h a n g w a