ข้อคิดคติเตือนใจ

7 ข้อเสีย จากการไม่คิด ก่อนจะทำอะไร

การคิดน้อยในบางเรื่อง ก็อาจมีส่วนสร้างข้อดีให้กับตัวเองได้

แต่ขณะเดียวกันการเป็นคน ที่คิดอะไรน้อยจนเกินไป

ก็อาจเป็นสิ่งที่ สามารถช่วยทำเกิดเรื่องแย่ ๆ ขึ้นได้ ไม่ต่างกัน

1. ทำร้ า ยความรู้สึก ผู้อื่น

การเป็นคนคิดน้อย บางทีมันก็ทำร้ า ยความรู้สึกของคนอื่น ในทางอ้อมได้ โดยเราไม่รู้ตัว

เพราะการมัวแต่คิดว่าอย ากที่จะลงมือ ทำโดยทันที จนได้มองข้ามคนรอบข้างไป

สุดท้ายก็คงไม่สามารถย้อน กลับมาสร้างความรู้สึกที่พั งลงไป ให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ใหม่

เพราะทางเดียวที่จะช่วย ทำให้ความรู้สึกแย่ ๆ กลับมาเป็นดังเดิมได้คือ

การยอมรับผิด การระมั ดระวั งไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกไงล่ะ

2. การทำร้ า ยตัวเอง

ก็มักจะเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ า ยตัวเราเอง ได้เช่นกัน

โดยเฉพาะผลของการกระทำ ที่ตัวเองเป็นคนก่อไว้ ฉะนั้น ในเมื่อเป็นคนสร้างปัญหา

ก็ควรจะต้องเป็นคนเดียวกัน กับที่แก้ไขปัญหาให้จบลงไปด้วย และก็ไม่สามารถรู้ได้ว่า

ในระหว่างทางที่ต้องแก้ไข จะเกิดการทำร้ า ยความรู้สึกของตัวเองมากน้อยขนาดไหน

3. ทำให้สถานการณ์ ยิ่งแย่

บางเรื่องที่กำลังจะดีขึ้น อาจกลับกลายเป็นว่าแ ย่ลงได้

เพราะมาจากความคิดน้อย มองเห็นถึงผลลัพธ์ที่จะตามมานั่นแหละ

หลายครั้ง ที่การพูดจาแบบไม่รู้จักคิดมักมีส่วนทำให้สถานการณ์ต่าง ๆ เล วร้ ายลง

4. ถูกมองว่า คิดไม่เป็น

ข้อเสี ยของการเป็นคนคิดน้อย อาจถูกมองจากสายตา คนรอบข้างว่าเป็น “คนไม่รู้จักคิด”

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่สามารถบ่ งบอกตัวตน

และวุฒิภาวะของคน ๆ นั้นได้ ทั้งยังช่วยให้ลบล้ างความน่าเชื่อถือที่เคยมีไปด้วย

เพราะผลจากการกระทำที่ไม่รู้จักคิด และการใช้ความคิดที่มีอยู่น้อยจนเกินไป

5. เกิดความผิดพลาด ง่ายขึ้น

เนื่องด้วยความที่ไม่รู้จักคิดให้รอบครอบ หรือไตร่ตรองให้ดีก่อนทำ

จึงทำให้ต้องมานั่งแก้ไขปัญหา รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ที่เกิดขึ้น

โดยเฉพาะในเรื่อง ที่เกิดขึ้นกับอะไรที่ ค่อนข้างมีผลกระทบต่อคนส่วนรวม

ทำให้การแก้ไขปัญหานั้น จบลงอย่างย าก

6. รับมือ กับปัญหาได้ไม่ทัน

เมื่อได้เป็นคนคิดอะไรน้อย ก็มักจะลืมตัว ไม่รู้จักที่จะคิดทบทวนสิ่งต่าง ๆ

จนส่งผลให้ ไม่ได้เตรียมพร้อมในการรับมือ ถึงสิ่งที่จะตามมาด้วย

พอปัญหาเกิดขึ้น มันจึงไม่แปลกใจว่า ทำไมถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ได้อย่างทัน เพราะเนื่องมาจาก การคิดน้อย หรือไม่คิดเลยนั่นแหละ

7. ดูเหมือน ไม่แคร์คน

คงต้องยอมรับว่าบางครั้ง พวกที่คิดอะไรน้อยจนเกินไป

จะมีภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนม่ค่อยแคร์อะไรเลย เพราะได้ทำการ

มองข้ามความสำคัญคนอื่นไปแล้ว จึงทำให้ไม่ได้คิดทบทวน

ก่อนที่จะทำอะไร ฉะนั้น เมื่อคิดน้อย ก็มีส่วนทำให้ลืมนึกถึงผลกระทบที่จะตามมา

รวมถึงความรู้สึกต่าง ๆ จากคนรอบข้าง ที่จะมีผลต่อสิ่งเหล่านั้นด้วย

ขอขอบคุณ sineenow