ข้อคิดคติเตือนใจ

12 นิสัยแปลกๆ ของคนฉลาดทำกัน คุณมีมั้ย

1.มักกล่าวคำส า บ า น

ปกติแล้ว การกล่าวคำส า บ า น หรือ การกล่าวถ้อยคำส าปแ ช่ งนั้น

จะมีภาพลักษณ์ เป็นในเรื่องของความงมงาย แต่จากการศึ กษานั้น

พบว่าการร้อยเรียงคำ นำมากล่าวในพิธี เหล่านี้นั้น เป็นศ าสตร์ของภาษ าชั้นสูง

และคนฉลาดจึงสามารถทำมันได้อย่ างไห ลรื่นไม่ติ ดขัด อะไรเลย

2. วาดเส้น ขยุกขยิก

คนที่ชอบลายเส้น ที่ยุ่งเหยิง มีแนวโน้ม ที่จะเป็นคนฉลาดมาก

นั่นเพราะ สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ ในด้านการกระตุ้ นความจำ และช่วยให้ส มองเกิดไอเดียได้มากมาย

3.การมีโต๊ะทำงานที่รกๆ

ส่วนมากคนอื่นจะคิดว่าคนที่ฉลาด น่าจะมีการจัดระบียบ ความคิดที่ดี

ชอบสิ่งที่ดูเรียบร้อย เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ แต่ใครจะรู้ล่ะว่า ในสภาพ ที่ยุ่งเหยิง

สามารถช่วยปลุกไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ของเขาได้มากกว่า

4.มักอาบน้ำเย็น

คำอธิบายอย่ างไม่เป็นทาง การเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

เนื่องจากน้ำเย็นนั้น สามารถช่วยให้ร่างกายรู้สึกกระฉับกระเฉง ลดความเครี ย ด

ทำให้อารมณ์ดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้หน่วยความจำ ของคุณมีการพัฒนา

นี่อาจเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้คนฉลาด ชื่นชอบการอาบน้ำเย็นก็เป็นได้

5.เขาประเมิ นตัวเองได้

คนฉลาดมักสามารถประเมินตัวเองได้ ว่าตัวเองนั้น มีศักยภาพแค่ไหน

จะทำอะไรได้บ้าง ต้องการที่จะทำอะไรรวม ไปถึงสิ่งไหน

ที่เป็นข้อเสี ย ข้อด้ อ ย เพื่อให้ประมวลผล นำไปสู่ทางเลือกที่ดีของเขาเอง

6.มักจะฝันกลางวัน

บ่อยครั้ง ที่การปล่อยให้ตัวเองคิดไปเรื่อย

ในสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ย าก หรือบางทีแทบเป็นไปไม่ได้

แล้วนำมาสู่การแก้ปัญหา ด้วยวิธีที่ดีกว่า คนฉลาดสามารถใช้จิตใจเป็นตัวชี้นำ

เพื่อค้นพบวิธี ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่ างดี

7.ใช้เวลาส่วนใหญ่ นั่งๆ นอนๆ อยู่ในบ้าน

ชัดเลยว่า ความเกี ยจคร้านเป็นสัญญาณ แห่งความฉลาด

เพราะเหล่านักคิด มักไม่ค่อยการใช้แร งกาย แต่ชอบการใช้แร งส มอง

ในการขบคิดเรื่องต่างๆ ในขณะที่ร่างกาย ของพวกเขาอยู่นิ่ง ๆ เฉยๆ

8.เขาจะอยู่จนดึกดื่น

คนฉลาดมักตื่นนอนในกลางดึก หรือรู้สึกส ม องโลดแล่น ช่วงเวลากลางคืน

มากกว่าตอนกลางวัน ทั้งนี้เนื่องจากความสงบ ทำให้พวกเขาคิดอะไรได้ดีกว่า

9.พูดกับตัวเองบ่อยๆ

การพูดคนเดียว อาจทำให้คุณดูเป็นคนบ้ า แต่ในความเป็นจริง

นี่แหละเป็นสัญญาณของความคิด ความจำ ทักษะการรับรู้ที่สูงขึ้นไง

10.แค่เสียงเคี้ยว ก็สามารถสร้างความรำค าญใจได้

คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ พวกเขามีแนวโน้ม ที่จะไม่สามารถทนต่อ

สิ่งเร้ าทางประส า ทสัมผัสเช่น เสียงเคี้ยวได้ เพราะพวกเขาต้องการสมาธิ

ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ เพราะมันมีผลต่อ กระบวนการคิด

11.ชอบอยู่คนเดียว พูดคนเดียว

คนที่มีไหวพริบ ส่วนมากไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิต

ถ้าพวกเขาสนิทสนมกับเพื่อนมากเกินไป เพราะพวกเขารู้สึกว่า

น่าจะเอาเวลาไปมุ่งเน้น ในเรื่องที่จำเป็นมากกว่านี้

12.นั่งสมาธิทุกๆวัน

การฝึกนั่งสมาธิทุกวัน ช่วยกระตุ้ นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้

และเป็นการพัฒนาสม อ งทั้งยังเป็นการพัฒนาให้ I Q สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

เหล่านี้คือหนึ่งในนิสัย ที่คนฉลาดมักมี แต่ไม่ได้หมายความว่าคนฉลาดทุกคน จะเป็นแบบนี้นะ

โดยเฉพาะความขิ้เกี ยจถ้าใช้ผิดที่ผิดทาง ก็ไม่สามารถ ทำให้คุณกลายเป็น คนที่ประสบความสำเร็จได้หรอก

ขอขอบคุณ l i f e i n – h u g