ข้อคิดคติเตือนใจ

10 แนวคิด สอนลูกให้เป็นเถ้าแก่ แก่ไปลูกจะสบาย

คุณจะเป็นเจ้าของกิจก ารห้องแถว หรือจะเจ้าของอาณาจักรธุรกิ จใหญ่โต

และหวังที่หวังส่งไม้ต่อให้กับลูกๆ หลานๆ ของตนเอง หรือเป็นแค่มนุษย์เงินเดือน ที่หาเช้ากินค่ำ

ก็สามารถสอนลูกๆ ให้เติบโตโดยเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ ของเถ้าแก่ได้นะ

ให้เขามีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้า เ สี่ ย ง โตมาเขาจะได้เก่ง อยู่เป็น ใช้ชีวิตเป็น

1.สอนให้เขา ทำงานที่ตัวเองรัก

คำว่า “แพชชั่น” สำคัญมาก มันสามารถเปลี่ยนงาน ที่หลายคนอาจมองว่าเหน็ดเหนื่อย

น่าเบื่ อให้เป็นความสนุกขึ้นมาได้ หน้าที่ของคุณคือ ช่วยลูกตามหาแพชชั่น ในงานที่เขารักให้เจอ

เพราะมันจะให้เขามีทักษะ พร้อมจะโลดแล่นในเส้นทางที่เขาเลือกไง

2.สอนให้ลูก มีเป้าหมาย

จะบอกว่า คุณไม่จำเป็นต้องอดใจ รอให้ลูกค่อยๆ ค้นหาเป้าหมายให้กับชีวิตหรอก

แต่ควรส่งเสริมให้ลูกนั้น รู้จักกำหนดจุดหมาย และก้าวไปให้ถึงที่ฝันไว้ เพราะสุดท้ายแล้ว

ไม่ว่าเขาจะไปถึงหรือไม่ถึงก็ตาม แต่ในระหว่างทาง เขาจะได้เรียนรู้แล้ว ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

เช่น ฝึกการแก้ปัญหา ความอดทน หรือแม้แต่การรู้จักเคารพในตัวเองตั้งแต่เด็ ก

เพราะสิ่งเหล่า จะช่วยเป็นคุณสมบัติ ที่พึงมีของผู้ที่ฝัน อ ย า ก ทำธุรกิจในอนาคตไง

3.คุณคือต้นแบบ ที่ดีของเขา

โรงเรียนแห่งแรกของเด็ กๆ ทุกคนคือบ้าน ฉะนั้นเมื่อคุณ อ ย า ก ปั้นให้เขาเป็นแบบไหน

ก็สร้างสภาพแวดล้อมแบบนั้นมา เพื่อเกื้อให้เขาดู อย่างเช่น หากคุณ อ ย า ก ให้ลูกเติบโต

ไปเป็นคนที่ขยัน คุณต้องทำเป็นตัวอย่างให้เขาดูว่า คุณเองขยันทำงานมาก

และเมื่อเขาได้เห็น พอโตมา ก็จะทำในแบบที่คุณทำให้เขาดู

4.ฝึกนิสัย การเป็นผู้ฟัง

สำหรับเด็ กๆ การรับบทผู้ฟังนั้น อาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่ อมากทีเดียว แต่ถ้าหากเขาได้ฟัง

มากเท่าไหร่ ยิ่งเปิดโอกาสให้ตัวเอง ได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นนะ

5.ฝึกให้ลูก เป็นนักสื่อสาร

หนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำ คือ มีทักษะการสื่อสารที่ดี ดังนั้น คุณควรปลูกฝังทักษะนี้ให้กับเขา

ให้ควบคู่ไปกับการสอนให้ลูก ให้ตระหนักถึงคำพูด ก่อนพูดต้องคิดให้ถี่ถ้วน

เช่นเดียวกับการให้คำมั่นสัญญาใดๆ เมื่อได้พูดไปแล้ว จะคืนคำมิได้

6.สอนให้ลูก ทำงานเป็นทีมให้เป็น

ในโลกธุรกิจไม่มีตัวอย่างความสำเร็จ ที่เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแร ง

แค่คนๆ เดียว แต่มันต้องอาศัยความร่วมมือ ของหลายๆ คนช่วยกัน จึงจะสำเร็จได้

7.ให้เขาได้ นิย ามความสำเร็จด้วยตัวเอง

ในฐานะพ่อแม่ คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมาย หรือเส้นทางให้ลูกเดินหรอก

แค่คอยเป็นกองหนุน ช่วยเหลือสนับสนุนเขาให้เขาไปถึงจุดหมายก็พอแล้ว

8.สอนลูกเป็นคนดีตั้งแต่เด็ ก

เป็นพื้นฐานของผู้ที่น่ายกย่องเลย คือ ขยัน จริงใจ ซื่อสัตย์ ทำตัวน่านับถือ

จิตใจดี ดังนั้นหากหวังจะให้ลูก โลดแล่นในโลกธุรกิจ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

สง่าผ่าเผ ย เช่นนั้นแล้วก็ต้องปลูกฝัง และเป็นตัวอย่างให้กับเขา

9.สอนให้ลูก ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

เราทุกคนล้วนต้องเจอความสำเร็จ เจอความล้มเหลว เพราะฉะนั้น

คุณต้องสอนให้ลูกรู้ว่า คนเราจะชนะหรือแพ้ กี่ครั้งไม่สำคัญ

ที่สำคัญคือ เมื่อล้มแล้วต้องจดจำบทเรียนเหล่านั้น และอย่าทำผิดซ้ำ เป็นอันข าด

10.ปล่อยให้เขาได้ทบทวนตัวเองบ้าง

และในฐานะพ่อแม่ ถ้าได้ทำในสิ่งที่ควรทำไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณต้องถอยออกมา

เพื่อเปิดช่องว่างให้ลูกน้อยของคุณ ได้ทบทวนตัวเองว่าสิ่งใด ที่เขาเป็นในตอนนี้

ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการไหม ซึ่งในช่วงเวลาสำคัญๆ คุณควรปล่อยให้เขาได้

เป็นอิสระในการคิดทบทวนด้วยตัวเขาเอง เพื่อหาคำตอบที่คิดว่าใช่ กับตัวเขา

ขอขอบคุณ i n c – a s e a n