ข้อคิดคติเตือนใจ

12 สิ่ง ที่ไม่ควรโพส มันไม่ได้สร้างผลดีอะไรต่อเราเลย

1.ยอดคงเหลือ ในสมุดบั ญชี

เพิ่งได้เงิ นเดือนขึ้น หรือได้รับเ งินคืนภ าษี หรือมีเ งินเก็บในธนาคารมากกว่า

ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ก็ยิ่งดีเข้าไปอีก แต่กระนั้นคุณควรเก็บข้ อมู ลเหล่านี้ไว้กับตัวเอง

ไม่ควรเผ ยต่อใครๆ ภาพถ่ ายยอดเงิ น ในบัญชี สลิปเอทีเอ็ม หรืออะไรก็ตาม

ที่สามารถสื บสาวไปถึงบัญ ชี ธนาคารของคุณได้ พวกนี้เขาเรียกว่าข้อมู ลส่วนตัวจริงๆ

2. ภาพเปลื อ ย

ไม่ผิดหรอก หากคุณจะอย ากตื่นขึ้นมาคิดว่าตัวเองเป็นบียอนเซ่

แต่ทางที่ดีควรสง ว นภาพ นู้ ดของตัวเองไว้เป็นคอลเลคชั่นส่วนตัวดีกว่านะ

3.ที่อยู่ บ้านของคุณเอง

การเผ ยที่อยู่บ้าน บนสื่อโซเชียล ไม่ใช่ความคิดที่เหมาะสม เพราะเหมือนกับว่า

คุณกำลังส่งบั ตรเชิญ เปิดบ้านให้คนอื่นๆ มาเที่ยว ถามจริง

คุณอย ากให้ใครก็ไม่รู้ โผล่ที่หน้าบ้าน ขณะที่คุณกำลังลาพักร้อนอยู่จริงๆเหรอ

4.ภาพถ่ายตัวเอง หรือคนอื่น ในลักษณะสองแ ง่สองง่ าม

การถ่ายภาพเซลฟี่ กับแก้วค็อกเทลในมือนั้น เป็นเรื่องที่ยอมรับได้

เมื่อคุณออกไปเที่ยว กับบรรดาเพื่อนสาว แต่เพื่อนที่ยืนอยู่ถัดไปจากคุณนั้น

อาจไม่รู้สึกตื่นเต้นกับภาพเช่นนี้ ฉะนั้นคุณควรถามเพื่อนๆ ก่อนเสมอนะ

ก่อนที่จะแท็กพวกเขาไป เนื่องจากภาพ ในอดีตเหล่านั้น อาจกลับมาหล อ กหล อนคุณได้

5.ทัศนคติ ทางการเมื องสุดโต่ง

ทุกคนย่อมมีข้อคิด และมีสิทธิที่จะเปิดเผ ยความคิดของตัวเองออกมา

แต่จงระวัง เมื่อต้องแสดงมุมมองทางการเมื องในบางประเด็น

เพราะอาจเสี่ ยงต่อหน้าที่การงานที่ทำอยู่ และเกิ ดข้อถกเถี ยงตามมา

6.การคุ กค าม

เพราะถือเป็นอั นต ร าย และการโพสต์ลงไปในโลกอ อนไ ลน์ มันจะยิ่งทำให้

สถานการณ์เล วร้ ายมากขึ้น บางทีมันอาจกลายเป็นอ าชญากร รมได้

แม้บางทีคุณล้อเล่น แต่ก็ใช่ว่าทุกคน จะอารมณ์ขัน เหมือนกับคุณนะ

7.ข่ าวสำคัญของคนอื่น

คุณอาจจะได้ยินข่ าวดีว่าเพื่อนสนิทของคุณหมั้นแล้ว แล้วคุณต้องรู้สึกตื่นเต้น แทนเพื่อน

แต่ถึงอย่างนั้น ก็อย่าเพิ่งรีบโพสต์ ข้อคว ามแสดงความยินดี

ก่อนที่เพื่อนจะแจ้งข่ าวดีของตัวเองก่อน อย่าเพิ่งไปโพสต์ลง

โดยที่เจ้าของงานนั้น เรื่องยังไม่อนุญาตสิ มันไม่ใช่นะแบบนี้

8.เรื่องคับข้องใจที่ทำงาน

มันไม่แปลกหรอก ที่คุณจะรู้สึกรำค าญ ใครบางคนในที่ทำงาน

แต่การบ่นผ่านโลกโซเชียล มันไม่ใช่ความคิด ที่ฉลาดนักหรอก

คุณไม่รู้หรอกว่า มีใครกำลังดู กำลังสนในสิ่งที่คุณทำอยู่

9.อาหาร มื้อเที่ยงของคุณ

เว้นซะแต่คุณจะเป็นบล็ อ กเกอร์ เกี่ยวกับอาหารซึ่งมีศิลปะ

ในการจัดแสงไฟ และทำอาหารได้อร่อยสุดๆ อย่างไรก็ตามไม่ควร แ ช ร์

ภาพถ่ ายอาหารฝิมือของตัวเอง บนโลกโซเชียล เนื่องจากคนอื่นเขาอาจรำค าญได้

10.เมื่อไปเที่ยวต่างจังหวัด

คุณต้องการให้คนทั่วโลกรู้หรอว่า บ้านของคุณจะไม่มี

คนอยู่ไปตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ คุ้มกับยอดไ ลค์ ที่จะได้ไหม

การเผ ยข้อมู ลดังกล่าว ทำให้บ้านของคุณเสี่ ย งที่จะถู กงั ดได้นะ

11.ภาพง าน ศ พ

เมื่อคนที่คุณรักจากไปไม่ใช่ที่ทำใจไม่ได้ แต่ควรคิดให้ดีๆ ก่อนที่จะโพสต์ ภาพพวกนั้น

เนื่องจากคนอื่นอาจจะรู้สึกอึ ดอัด กับภาพเหล่านี้ก็เป็นได้

12.ปัญหา ความสัมพันธ์

คุณกับคนรักกำลังมีปัญหา จนอาจต้องเลิกกันใช่ไหม เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบ

ที่จริงเราก็ไม่ได้อย ากรู้หรอก แต่จงเก็บปัญหา จงเก็บความเจ็ บป วดเหล่านั้นไว้

ปรึกษาคนที่เป็นห่วงคุณจริงๆ เนื่องจากเพื่อนบ้าน คุณครูสอนวิชาประวัติศาสตร์

หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงาน ก็ไม่ควรล่วงรู้ถึงความเจ็ บปว ดของคุณได้หรอก

ขอขอบคุณ issue247