ข้อคิดคติเตือนใจ

บางทีคุณอาจโมโหง่าย เพราะชีวิตมันเหนื่อยเกินไป

สักวันหนึ่ง พอถึงวันที่เป็น พ่อแม่ คุณต้องเลือกทำบางสิ่งบางอย่าง และทิ้งบางอย่างไป

เพื่อให้ชีวิตของคุณและครอบครัวของคุณสมดุลกัน และถ้าคุณเคยชินกับการทำงานดึก

ทั้งยังกลับดึกเหมือนเดิมทุกๆ วัน คุณจะมีเวลาอยู่กับลูกไม่มาก

และนั่นแหละ มันจะทำให้คุณเร่ง ลูกมากเกินไป ลูกจะต่อต้ า นและมองว่าคุณ เอาแต่ใจตัวเองมากไป

หากคุณเคยเป็นแม่บ้าน ที่ทำงานบ้านเนี๊ยบๆ และคุณยังเนี๊ยบ อยู่เหมือนเดิมเสมอ

คุณจะมีเวลามีปฏิสัมพันธ์กับลูกไม่มาก เพราะว่าลูกก็ต่อต้ า นเหมือนกัน เพราะมองไม่ออกว่า

คุณให้ความสำคัญกับเขายังไงบ้าง พ่อแม่ที่ใจเย็นทำวินัยเชิงบวก กับลูกได้คือพ่อแม่ที่ไม่เหน็ดเหนื่อย กับชีวิตมากเกินไป

หากคุณไม่ยอมเลือกลด บางสิ่งบางอย่างลง ตัวคุณนั่นแหละ จะแบกรับไม่ไหวเอง แล้วในที่สุด

ผลกระทบเชิงลบ ที่อาจเกิดขึ้นนั้น ก็อาจเป็นคุณที่เครี ย ดเรื้ อรั ง ขิ้โ ม โ ห ซึ มเศร้ าก็เป็นได้

หรืออาจเป็นลูก ที่มีปัญหาพฤติกร ร ม ก้ าวร้ าว โกหก เก็บกด กังวลฯ หรือบางที ก็อาจกระทบกับทุกๆคน

ในครอบครัว จนครอบครัวแต กแย กก็ได้นะ ไม่มีใครหรอกนะ ที่ได้ สิ่งดีๆ ทุกอย่างในชีวิต

โดยไม่ยอมคัดบางอย่างออก ซึ่งคนที่รู้ดี ที่สุดว่าควรเป็นอะไร นั่นคือตัวเราเอง

บางทีวันนี้ คุณอาจต้องคิดทบทวน “เรื่องชีวิต” อีกครั้งแล้วนะ