ข้อคิดคติเตือนใจ

คำสอนที่แม่ฝากถึงลูกสาว อยากให้แม่นั้น นำไปสอนลูก

ลูกเอ๋ย คำที่แม่สอนล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวเจ้านะ จำคำที่แม่สอนไว้นะ

1. เกียรติและศักดิ์ศรี มันคือสิ่งที่เราควรยึดถือ ไม่มีความมั่งคั่งใด ซื้อจิตวิ ญญ าณเราได้หรอกนะ

2. สุขภาพคือสิ่งสำคัญกว่าทุกสิ่ง ที่ลูกจะหาซื้ อได้

3. มันไม่มีเงินใด สุขใจที่ได้ใช้จ่าย เท่ากับเงินเราเอง

4. อย่ าให้คำจำกั ด ความใด กำหนดศักยภาพของลูก

5. ลูกไม่ใช่ดาร าหน้ากล้องไม่มีฉ ากถ่ายทำ ฉะนั้น จงเป็นตัวของตัวเอง

6. กระจก มิได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม เพราะงั้น จงมองตัวเองด้วยความรัก สวยในแบบตัวเอง

7. หากจะเลือกคู่ชีวิต ก็จงเลือกให้ดี

8. มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดี เช่นกันนะ

9. ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝ ากกับใคร จงรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง

10. ถ้าประสบผู้คน ร้ า ยๆ จงมองเขาด้วยความรัก แล้วโลกทั้งใบ ก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูกเอง

11. ความดูดี ไม่ได้วัดกันเพียงเสื้อผ้า และป้ ายร าคาไม่ได้บอก ระดับสังคม

12. ไม่ใช่ทุกคน ที่ไม่ดีกับลูกจะเป็นคนไม่ดีหรอกนะ และไม่ใช่ทุกคน

ที่ดีกับลูกจะเป็นคนดี แยกให้ออกและปกป้องตัวเองให้ดีนะ

13. ให้อภัย ให้อภัย และจงให้อภัย

14. ผู้นำที่ดีที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง

15. ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

16. อ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอ

17. รอยยิ้ม มันคือเครื่องสำอ าง ที่สวยที่สุดหญิงสาว

18. ลูกทั ดเที ยม

19. งานบ้านมิใช่งานของผู้หญิงอย่างเดียว แต่เป็นงานบ้านของทุกคน

ต่างยินดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่ างเต็มใจไงล่ะ

20. เวลามีค่า อย่ าไปแลกไปกับการนินทา หรืออิจฉาใคร

21. ไม่มีความรักจากชายใด จะเติมเต็มชีวิตได้ ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นนะลูก

22. อย่ าหูเบา เชื่อสิ่งใดง่ายๆ จงตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับจะค่อยๆหล่อหลอมลูก ให้เป็นคนอย่างนั้น

23. ความเห็นของคน มีทั้งราค าถู ก แพง ตีค่ามันให้ถูก เลือกซื้ อมันให้ดีนะลูก

24. ผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ ล้มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมชาติ ทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดา

25. ผิดก็ขอโทษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ชิน

26. จงแข่งกับตัวเองเท่านั้นนะ

27. มีน้ำใจ มีน้ำใจ และจงมีน้ำใจ

28. คนมองโลกในแง่ดี เขาไม่ได้โลกสวย แต่ที่โลกเขาสวย เพราะเห็นทุกสิ่งดีต่างหาก

29. ลูกไม่อาจเป็นที่รัก ที่ชอบของทุกคน แต่ถ้าลูกรักแม้

กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ ชีวิตจะไม่ต้องแบกอะไรอีกเลย

30. จำไว้ว่า แม่รักลูกมาก และจะรักลูกตลอดไป นี่คือความจริง

ที่ไม่อาจมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากาลเวลา จะผันเปลี่ยนไปนานแค่ไหน

ลูกเป็นที่รัก และเป็นที่ต้องการเสมอนะ จำไว้

ขอขอบคุณ sasipenicon