ธรรมะ

อยากจะทำบุญ แต่ไม่มีเงินแบบคนรวย จะทำยังไงดี

หลายคนคงเห็นว่า คนรวยที่เขามีเงินเขาบริจ า คเงินที หลักหมื่น หลักแสน แต่หากว่า

เราไม่มีเงินแบบเขา เราจะได้บุญมั้ย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วิสัชนา กล่าวไว้ว่า ได้

คำว่าบุญ การไปทำบุญตักบาตร ทอดกฐินบ้าง ทอดผ้าป่าบ้าง การนำเอาอาหารไปถวายพระ

เหล่านี้ก็ถือว่าทำบุญ แล้วก็เอาของทั้งหลาย นำจตุปัจจัย ไปถวายพระ

ก็นับว่าทำบุญแล้ว แต่การทำบุญก็มีหลายประการ มีหลายประเภท มีทั้งบุญนอก และบุญในที่ถามอาตมาว่า

เมื่อไม่มีเงิน ทำบุญได้ไหม

ทำได้สิ บางคนเอาสตางค์ไปเอาปัจจัยไปถวายผ้าป่า ถวายเป็นพัน ได้บุญกลับมาแค่ 10 บาท

แต่คนไม่มีสตางค์เอากำลังกาย กำลังใจเป็นกุศลไปสร้างบุญ ให้เกิดความสุขและก็เข้าไปในหลัก

ปัตตานุ โมทนามัย บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนา เอากำลังกายช่วยเขา เช่น สมัยพุทธกาล ตาสีตาสา

ไปช่วยงานกฐิน เงินสตางค์เดียวก็ไม่มี ก็แค่อนุโมทนาก็ยังไปสวรรค์ได้ หรือไปรับพร ขอเจริญพร

ทุกคนทราบไว้นะ บางครั้งพระให้พร ยถาสัพพี อนุโมทนา บางคน ทำบุญรับพรไม่เป็น

แต่คนนึง ไม่ได้มาทำบุญ ไม่ได้เอาสตางค์มาแต่ยืนตั้งใจรับพร จิตใจก็รับตั้งใจรับ

ก็เกิดความสุขกลับได้รับพรโดยไม่มีสตางค์ และนี่ก็เป็นบุญอันหนึ่ง ทำบุญไม่ต้องมีอะไรก็ได้

เช่น คำว่าบุญ คือ ความสุขไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องเอาของมาถวาย แต่บ้านเหนือบ้านใต้

ญาติพี่น้องที่เรียกว่าญาติธรรม เป็นญาติกันในบ้านใกล้เรือนเคียงกัน เขามีงานก็ไปช่วย

ช่วยด้วยจิตอันเป็นกุศล เขาทำบุญบ้าน ทำบุญทอดกฐิน เราก็ไปช่วยเขา เอากำลังกายไปช่วย

แล้วก็สบายใจก็ได้บุญ นี่คือความสุขที่ได้ช่วยเขา ก็เป็นบุญอันหนึ่งเหมือนกัน

และบุญอีกอันหนึ่ง สวดมนต์ไหว้พระไม่ต้องใช้สตางค์เลย

“สวดมนต์เป็นย าทา วิปัสสนา เป็นย า กิน”

ทั้งกิ นทั้งท า ก็เกิดความสุขได้ เกิดทำให้เงินไห ลมา ทำให้ร่ำรวย ได้โดยไม่ต้องใช้สตางค์เลย

บางคนก็ไม่เข้าใจ เข้าใจว่าต้องมีเงินมากๆ จึงไปทำบุญในวัดได้ ถ้าคนไม่มีจะทำยังไงได้

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีศีล ให้ปฏิบัติธรรม สอนให้อย่าประม าท

เช่นนี้ไม่ต้องใช้สตางค์ ก็ทำให้เกิดความสุข และความเจริญได้เช่นกัน

ขอขอบคุณ วาทะอริยะ