ข้อคิดคติเตือนใจ

9 เรื่อง เริ่มขึ้นแล้ว จะใช้จ่ายอะไรก็คิดให้ดีๆ

เมื่อมีเงินแล้ว เราก็ควรต้องมีสติในการควบคุม

ทั้งยังต้องมีระเบียบวินัยในการใช้จ่าย ไม่เช่นนั้น จะจัดการการ

เงินของตัวเองไม่ได้ ในอนาคตอันไม่ใกล้นี้ 9 ข้อจะเตือนใจให้คุณไม่ประม า ท

1. อำน าจเงิน

จากที่จะให้เงินอยู่ใต้อำน าจของคน กลับกลายเป็นว่าคนจะอยู่ใต้อำน าจเงินซะงั้น

เมื่อไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้ ความยุติธรรม ก็เช่นกัน มันยังไม่อยู่ข้างเราเลย

ทีนี้คนก็จะเอาเปรียบกัน ใครไม่มีเงินมันก็จะลำบ าก

เกิ ดปัญหาอะไรก็แก้ไม่ได้ เพราะข าดอำนาจ

2. อิ ส ร ภาพทางการเงิน คงไม่ได้สัมผัส

ทุกคนอย ากจะมีมันอยู่แล้ว แต่มันก็ใช่ว่าจะนั่งหลับต านึกแล้วได้มาเลยงี้

คนที่เขาได้ดีกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ก็ล้ ม มานับไม่ถ้วน

กว่าจะแกร่งได้เหมือนทุกวันนี้ ต้องเจออะไรมาบ้าง

3. คอรั ปชั่ น โก ง จะมีให้เห็นมากขึ้น

ภาวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีอย่างนี้ แน่นอนว่าคนฉ วยโอกาส มันยิ่งจะเยอะขึ้น

คอยจ้ องรอโอกาสเพราะเงินขา ดมือ แล้วคนพวกนี้เนี่ยขา ดจิตสำนึกอยู่แล้ว

อะไรที่มันโก ยเข้ากระเป๋าตัวเองได้ ก็ทำหมด ถูกผิ ดจะสนอะไรล่ะ

4. คนสูงอายุ ต้องมาทำงานเหมือนก่อน

คนแก่ส่วนมาก ก็ยังคิดว่าพอเเก่ตัวมาจะไม่ต้องทำงาน อยู่บ้านสบาย ๆ

แต่ในปัจจุบันนั้น มันย ากขึ้น ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว คนเเ ก่หลายคน

ก็ยังดิ้ น ร น ทำงาน แล้วถ้ามั วแต่จะมาหวังพึ่งลูกหลาน

พวกเขาก็ลำบ ากอยู่แล้ว คงช่วยอะไรไม่ได้มากหรอก

5. หลังยุคดอ กเบี้ย 0 เปอร์เซน อะไรๆยิ่งจะแย่กว่าเดิม

นั่นคือเงินมันไปอยู่ในมือคนร ว ยหมดแล้วไง เพราะคนร วยคือคนจำนวนน้อย

ส่วนคนจน ก็ยังจนอยู่อย่างนั้นแหละ เงินมันล้ นเพราะคนแค่กลุ่มเดียว

เหลื่ อ มล้ำมาก ๆ ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้ว ก็ทำให้เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี

ใช้จ่ายน้อยลง ทุกอย่ างก็พลอยจะได้รับผลกระทบ ตามๆกันไป

6. เงินจะหา ย า ก

ของเเพ งขึ้นยังไม่พอนะ เงินยังหาย ากต ามไปด้วยอีก โดยเฉพาะสภาพวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จอย่างนี้

คนก็ตกงาน มากมาย มีให้เห็นถมเถไปธนาค ารก็ยังมีปัญหา ด อ กเบี้ ยต่ำ

คนก็ฝากเงินน้อยลงเรื่อยๆ ลำพังเงินจะเลี้ยงตัวเองแต่ละวัน เเทบจะไม่มีแล้ว

7. ปัญหาครอบครัว มากขึ้น

ก็เนื่ยงมาจากปัญหาการเงินนี่แหละ ทำให้หลายครอบครัว มีปัญหา ต้องท ะ เ ล า ะกัน

เพราะค่าใช้จ่ายในบ้านที่มันไม่พอ มันก็ไม่ได้น้อย ๆ ยิ่งบ้านใดที่มีลูก

ภ าระมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมาก บางบ้านทำงานทุกคน

แทบไม่มีเวลาเจอกันเลย คุยก็ไม่ได้คุย

8. ค่าครองชีพ สูงป รี๊ ด

ทุกวันนี้ เงิน หมื่นห้า แทบจะไม่พอใช้อะไรเลย ยิ่งคนที่ต้องนั่งรถไฟฟ้า

เเท็กซี่ ไหนจะค่าน้ำมั น ข้าวในแต่ละวันอีก

มันก็ไม่ใช่ถูกๆ เลย อยู่ย ากขึ้นทุกๆ วัน

9. ความเหลื่ อ มล้ำ

เรื่องแบบนี้ มันมีอยู่ในทุกระบบ และมันจะยิ่งมากขึ้นชัดเจนขึ้น

คนที่ร ว ยมีเงินอยู่แล้ว อาจจะมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไป แต่กับคน

ค่อนประเท ศหาเช้ากินค่ำนั้น พวกเขาแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บเลยนะ

ขอขอบคุณ sabu y j a i j u n g