ข้อคิดคติเตือนใจ

พฤติกร ร ม 9 ข้อ ถ้ายังไม่เลิกชีวิตจะไม่เหลืออะไร ที่ยิ่งทำก็ยิ่งจน

ผมคิดว่าหลายคน คงรู้สึกว่า ตัวเองเหมือนจะจนลงทุกที ทำงานได้เงินเดือนก็ไม่พอใช้

ลงทุ นทำอะไรก็ข ๅ ดทุน  บางครั้งรูปแบบการใช้ชีวิตของเราก็มีผล ปรับเปลี่ยนตัวเองซะบ้างนะ

1. หวังพึ่งด วง

หลายคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ มักจะคอยให้โอกาสให้มาหาตัวเอง

รอคอยว่าเมื่อไหร่ ใครเขาบอกอะไร ไม่เดินไปหามัน ใครพูดอะไรก็จะเชื่อจนถึงขั้น

ที่เรียกว่างมงาย เพราะเช่นนี้จึงไม่รู้จักกับคำว่าร วยจริง ๆ

ทำให้เหล่านั้นกลายเป็นคนเพ้อเจ้อ เพราะเพียงแค่ ได้แต่คิดแต่ไม่เคยทำตาม

2. คิดแต่เรื่องการใช้เงิน

บางคนคิดเพียงแค่การหาเงินใช้อย่ างเดียว แต่จะไม่คิดเรื่องการให้ผู้อื่น

ไม่มีการแ บ่ ง ปั น อะไรทั้งนั้น เพราะเขาคิดแค่นำเงิน ร ายได้ที่หามาได้

ป ร น เ ป ร อตัวเองก็พอแล้ว ความคิดอย่างอื่นไม่มี

3. คิดไกล แต่ไปไม่เคยถึงสักที

คนเหล่านี้เขาจะมีความฝันของตัวเอง แต่ก็ไม่กล้าลงทุ นทำ

ไม่กล้าแสดงออกทางความคิดเลย แล้วอย่างนี้ มันจะช่วยให้ มีร ายได้เพิ่มขึ้นได้ยังไง

4. ทำงานทางเดียว ไม่ส นอะไร

เพราะแบบนี้ พวกเขาเลยไม่คิดถึงเรื่องความไม่แน่นอน

ในอาชีพ ไม่คิดถึงความไม่มั่นคงอะไรเลย เพราะทุกสิ่งย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

ใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้ตื่นมา งานที่ทำอยู่ อาจไม่มีอีกต่อไปแล้ว

5. เจ้าบุญทุ่ ม

พวกเขามักมีความคิดเอาเองว่า เมื่อเป็นคนรวย จึงสามารถใช้จ่ายเลี้ยงใครก็ได้

ทำให้มีคนอย ากรวย บางคน ปฏิบัติตัวด้วยการใช้จ่ายอย่ างฟุ่ มเฟื อย

6. เรื่องรักๆ ที่แล กมากับเงิน

การต้องการการได้รับการยอมรับ จากคู่รักทางฐานะว่า ตัวเองมีฐานะดี

ทุกครั้งที่พบกันก็เลยชวน กันไปรับประทานอาหารในร้านหรู ๆ

ทำจนชินติดเป็นนิสั ย เมื่อบ่อยเข้าจะทำให้การใช้จ่ายของตัวเองข ๅ ด สภาพคล่อง

7. ไม่มีความรู้ะไร แต่ลงทุ น

ตามกระแส โดยไม่ทำการศึกษ าข้อมู ลหรือผลที่ตามมาเลย

อย่างนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น พากันไปลงทุ นซื้อเฟรนไ ชน์มาเปิด

ทั้งที่ไม่ได้ศึกษาข้อมู ลทางการตลาด ว่ารูปแบบการทำงานของมันเป็นยังไง

เลย จึงทำให้ทำธุรกิจ ไม่ประสบผลสำเร็จ ข าดทุน

8. ถึงไหนถึงกัน กับเรื่องปาร์ตี้เนี่ย

คนเหล่านี้จะประสบปัญหาเรื่องเงิน ถ้าคำนวณดูแล้วเงิน

ที่เสีย ไปกับสิ่งพวกนี้ ไม่ใช่น้อยเลยล่ะ

9. เล่นก ารพนั น

เพราะคิดว่าจน ทำงานอะไรไม่ได้แล้ว ไม่มีหนทางไม่มีความสามารถอะไรเลย

จึงคิดไปว่า ทางเดียวที่จะทำให้ตัวเองมีฐานะ ในเวลาที่รวดเร็ว คือเล่นการพนั น

หรือการเสี่ ยงด วง หวังว่าหากเราโชคดีก็จะสามารถรวยขึ้น

จะบอกว่า มันไม่เป็นอย่ างที่คิดหรอก นอกจากนั้น มันจะทำให้เสี ยเงิน

และยังก่อนิสั ยขิ้เกี ยจให้กับตัวเอง ทำให้ไม่อยากทำอะไร

ขอขอบคุณ me o k a y n a